OZNÁMENÍ

Vážení přátelé a příznivci ANS,

tyto stránky dne 11. 7. 2018 končí.

Nové stránky Aliance národních sil jsou 

ZDE.

 

Tyto stránky lze i nadále používat jako

archív článků a dokumentů ANS.

_________________________________________________________________________________________________
 
 
Vážení představitelé občanských iniciativ, hnutí, spolků, vážení přátelé!
 

Dovolujeme si Vám navrhnout jednání o připojení k vlasteneckému politickému projektu ALIANCE národních sil. Vycházíme z idey, že jenom smrt je nevratná, a proto je systémová změna pravidel fungování ČR nejen životně nutná, ale i možná!  

 

ANS je neformální projekt malých vlasteneckých politických stran, spolků a jednotlivců. Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: "Je to dobré pro naši zemi?". Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: "Cizí nechceme, svoje nedáme!"

Naším programem jsou 3 ANO a 3 NE 

1. ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO. (Audio ZDE, Video ZDE)

2. ANO vystoupení z EU  a odpovídající změna Ústavy ČR. (Audio ZDE, Video ZDE)

3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a zrušení církevních restitucí. (Audio ZDE, Video ZDE)

 

1. NE ilegální imigraci. (Audio ZDE, Video ZDE)

2. NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím. (Audio ZDE​, Video ZDE)

3. NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. (Audio ZDE​, Video ZDE)

Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a naši dohodu s OSN z roku 2008  o naší účasti na přesídlovacích programech a dále zrušit náš podpis pod konvencí OSN o snižování případů osob bez státní příslušnosti (zde). 

ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem - nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. 

Naše filosofie je následující: spolupracovat s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi.

Jsme společenství volně spolupracujících skupin. Na základě analýzy výsledků dosavadních parlamentních voleb a popsané situace, Vás oslovujeme s cílem, navázat úzkou spolupráci v dalším postupu při změně výše popsaného politického systému naší země. Každý z nás je důležitý.

 

Všechny podrobnosti tohoto projektu s Vámi rádi projednáme.

Naše první motto zní: "Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!"

Naše druhé motto zní: "My ochotní, vedeni nevědomými, děláme nemožné pro nevděčné."

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně PV ANS, Praha

Ing. Jaroslav Tichý, 1. místopředseda PV ANS, Kladno

Ing. Marie Paukejová, místopředsedkyně PV ANS, České Budějovice

Miroslav Starý, místopředseda PV ANS, Liberec

Ing. Josef Kopa, místopředseda PV ANS, Olomouc

KONTAKT: aliancens@centrum.cz

V Praze dne 14. 3. 2016