top of page

ÚSTAVA ČR

http://zakony.centrum.cz/ustava-ceske-republiky/

Platné znění zakládajícího dokumentu NATO - tzv. Washingtonské smlouvy

http://www.natoaktual.cz/na_zpravy.aspx?y=na_summit/washingtonskasmlouva.htm

Vystoupení z EU - Lisabonská smlouva

https://lisabonskasmlouva.webnode.cz/vystoupeni-z-eu2/

Listina základních lidských práv a svobod

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod

Charta OSN

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf

O realitě Evropské unie

 

Skvělé analytické studie hrozné reality. Nic netušícím Evropanům je zde přesvědčivými argumenty vysvětleno, co je na ně chystáno. Jde o doslova a do písmene o bezbožný a hanebný plán, podle něhož mají být evropské národy pomocí tzv. Maastrichtské dohody o Evropské unii vydány úplně a neodvolatelně na pospas zlověstným a celosvětově organizovaným mocnostem, jejichž stěžejním cílem je zničení křesťanství, národností a svobody Evropy. Celý proces řízené integrace Evropy je vylíčen maximálně zevrubně.

Johannes Rothkranz; Maastrichtská dohoda - konečné řešení pro Evropu I. díl
www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Maastrichtska_dohoda_konecne_reseni_pro_Evropu_I_dil.pdf

 

Johannes Rothkranz; Maastrichtská dohoda - konečné řešení pro Evropu II. díl

www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Maastrichtska_dohoda_konecne_reseni_pro_Evropu_II_dil.pdf 

 

Johannes Rothkranz; Kdo skutečně řídí islám?

www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Kdo_skutecne_ridi_islam.pdf

 

Johannes Rothkranz; ANO Evropě znamená NE Maastrichtu

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/ANO_Evrope_znamena_NE_Maastrichtu-Johannes_Rothkranz.pdf

Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath i August Kowalczyk:

Nacistické kořeny "Bruselské EU"

O smlouvě TTIP a CETA

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1702/herta-daubler-gmelin-juncker-si-narokuje-prava-monarchy

"Pravda, kterou nechcete slyšet" - volby do PSP ČR 2017 

http://svobodnenoviny.eu/wp-content/uploads/dokument-pojdme-k-volbam.pdf

bottom of page