top of page

Média, která podporují tematiku blízkou programu ANS.

Níže následují spolupracující a sympatizující organizace a občanské iniciativy.

______________________________________________________________ 

Svobodný vysílač
Svobodný vysílač
press to zoom
CFP
CFP
press to zoom
Severočeská pravda
Severočeská pravda

Regionální měsíčník. Cílem redakce ze zástupců 4 okresů Libereckého kraje s dopisovateli z celé ČR jsou pravdivé informace a sdělení. Také ta, která se tají, jiná média je neuvádějí nebo je zkreslují.

press to zoom
České národní listy
České národní listy
press to zoom
Nová republika
Nová republika
press to zoom
EXANPRO
EXANPRO

analytická agentura

press to zoom
Sputnik
Sputnik

Tisková agentura

press to zoom
Parlamentní listy
Parlamentní listy

zpravodajství

press to zoom
Tadesco
Tadesco
press to zoom
Spolupracující a sympatizující organizace a občanské iniciativy
České mírové fórum
České mírové fórum
press to zoom
OS Jihočeská růže
OS Jihočeská růže

Krizové centrum pro matku a dítě

press to zoom
Česká strana národně socialistická
Česká strana národně socialistická

Politická strana

press to zoom
Česká strana národně sociální
Česká strana národně sociální

Politická strana

press to zoom
Občané 2011
Občané 2011

Politická strana

press to zoom
Národní prosperita
Národní prosperita

Politická strana

press to zoom
ČS vojáci v záloze za mír
ČS vojáci v záloze za mír
press to zoom
Společnost Ludvíka Svobody
Společnost Ludvíka Svobody

Společnost Ludvíka Svobody (SLS z.s.) je nezávislý, nadstranický a neziskový zapsaný spolek, který byl založen v Praze v roce 2004. Jeho činnost je zaměřena na rozvoj těch ideálů svobody našich národů, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které armádní generál Ludvík Svoboda bojoval v 1. i 2. světové válce a celý svůj bohatý život. Osobnost armádního generála a bývalého prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody si zasluhuje, aby památka na něj a jeho odkaz byly zachovány i pro budoucnost.

press to zoom
ČSBS
ČSBS

Český svaz bojovníků za svobodu

press to zoom
Klub českého pohraničí
Klub českého pohraničí

Jako spolek s celostátní působností Klub českého pohraničí rozvíjí všemi svými organizačními články vzdělávací, osvětovou, výchovnou, vydavatelskou, organizátorskou, vlasteneckou a kulturní činnost.

press to zoom
Slovanský výbor ČR
Slovanský výbor ČR

Slovanský výbor ČR (dále SV ČR) je spolkem (občanským sdružením zřízeným podle zákona č. 93/90 Sb. o sdružování občanů), je registrován Ministerstvem vnitra ČR. Má sídlo v Praze a rozvíjí činnost v krajských městech a v řadě dalších měst a obcí v ČR. Řídí se stanovami SV ČR.

press to zoom
Platforma evropské civilizace
Platforma evropské civilizace

Platforma spolupracuje s podobně cítícími organizacemi v evropských zemích, se zvláštním důrazem na souhru zemí Visegrádu.

press to zoom
bottom of page