© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook
Spolupracující a sympatizující organizace a občanské iniciativy
České mírové fórum
OS Jihočeská růže
Krizové centrum pro matku a dítě
Česká strana národně socialistická
Politická strana
Česká strana národně sociální
Politická strana
Občané 2011
Politická strana
Národní prosperita
Politická strana
ČS vojáci v záloze za mír
Společnost Ludvíka Svobody
Společnost Ludvíka Svobody (SLS z.s.) je nezávislý, nadstranický a neziskový zapsaný spolek, který byl založen v Praze v roce 2004. Jeho činnost je zaměřena na rozvoj těch ideálů svobody našich národů, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které armádní generál Ludvík Svoboda bojoval v 1. i 2. světové válce a celý svůj bohatý život. Osobnost armádního generála a bývalého prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody si zasluhuje, aby památka na něj a jeho odkaz byly zachovány i pro budoucnost.
ČSBS
Český svaz bojovníků za svobodu
Klub českého pohraničí
Jako spolek s celostátní působností Klub českého pohraničí rozvíjí všemi svými organizačními články vzdělávací, osvětovou, výchovnou, vydavatelskou, organizátorskou, vlasteneckou a kulturní činnost.
Slovanský výbor ČR
Slovanský výbor ČR (dále SV ČR) je spolkem (občanským sdružením zřízeným podle zákona č. 93/90 Sb. o sdružování občanů), je registrován Ministerstvem vnitra ČR. Má sídlo v Praze a rozvíjí činnost v krajských městech a v řadě dalších měst a obcí v ČR. Řídí se stanovami SV ČR.
Platforma evropské civilizace
Platforma spolupracuje s podobně cítícími organizacemi v evropských zemích, se zvláštním důrazem na souhru zemí Visegrádu.
Show More

Média, která podporují tematiku blízkou programu ANS.

Níže následují spolupracující a sympatizující organizace a občanské iniciativy.

______________________________________________________________ 

Svobodný vysílač
CFP
Severočeská pravda
Regionální měsíčník. Cílem redakce ze zástupců 4 okresů Libereckého kraje s dopisovateli z celé ČR jsou pravdivé informace a sdělení. Také ta, která se tají, jiná média je neuvádějí nebo je zkreslují.
České národní listy
Nová republika
EXANPRO
analytická agentura
Sputnik
Tisková agentura
Parlamentní listy
zpravodajství
Tadesco
Show More
Nová republika

Go to link