Spolupracující a sympatizující organizace a občanské iniciativy
České mírové fórum
OS Jihočeská růže
Krizové centrum pro matku a dítě
Česká strana národně socialistická
Politická strana
Česká strana národně sociální
Politická strana
Občané 2011
Politická strana
Národní prosperita
Politická strana
ČS vojáci v záloze za mír
Společnost Ludvíka Svobody
Společnost Ludvíka Svobody (SLS z.s.) je nezávislý, nadstranický a neziskový zapsaný spolek, který byl založen v Praze v roce 2004. Jeho činnost je zaměřena na rozvoj těch ideálů svobody našich národů, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, za které armádní generál Ludvík Svoboda bojoval v 1. i 2. světové válce a celý svůj bohatý život. Osobnost armádního generála a bývalého prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody si zasluhuje, aby památka na něj a jeho odkaz byly zachovány i pro budoucnost.
ČSBS
Český svaz bojovníků za svobodu
Klub českého pohraničí
Jako spolek s celostátní působností Klub českého pohraničí rozvíjí všemi svými organizačními články vzdělávací, osvětovou, výchovnou, vydavatelskou, organizátorskou, vlasteneckou a kulturní činnost.
Slovanský výbor ČR
Slovanský výbor ČR (dále SV ČR) je spolkem (občanským sdružením zřízeným podle zákona č. 93/90 Sb. o sdružování občanů), je registrován Ministerstvem vnitra ČR. Má sídlo v Praze a rozvíjí činnost v krajských městech a v řadě dalších měst a obcí v ČR. Řídí se stanovami SV ČR.
Platforma evropské civilizace
Platforma spolupracuje s podobně cítícími organizacemi v evropských zemích, se zvláštním důrazem na souhru zemí Visegrádu.
Show More

Média, která podporují tematiku blízkou programu ANS.

Níže následují spolupracující a sympatizující organizace a občanské iniciativy.

______________________________________________________________ 

Svobodný vysílač
CFP
Severočeská pravda
Regionální měsíčník. Cílem redakce ze zástupců 4 okresů Libereckého kraje s dopisovateli z celé ČR jsou pravdivé informace a sdělení. Také ta, která se tají, jiná média je neuvádějí nebo je zkreslují.
České národní listy
Nová republika
EXANPRO
analytická agentura
Sputnik
Tisková agentura
Parlamentní listy
zpravodajství
Tadesco
Show More

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook
Národní prosperita

Politická strana

Go to link