top of page

Kontakt

ALIANCE národních sil
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Tichý
Ing. Marie Paukejová
Miroslav Starý
 
aliancens@centrum.cz

 

Success! Message received.

J

Následující část není aktuální - je pouze informativní pro budoucnost:
_____________________________________________________________

Pravidla poskytování darů

Peněžité dary lze poskytnout pouze bezhotovostním převodem na účet.

Specifikace  platebního příkazu 

Jako variabilní symbol uveďte, prosím, datum narození ve formátu ddmmrrrr (fyzická osoba) nebo IČO (právnická osoba).

POZOR - je nezbytné uvést v poli "zpráva pro příjemce" jako účel platby DAR.

 

Pokud byste chtěli darovat více než 1000 Kč

je dle zákona nejprve nutné uzavřít darovací smlouvu.

Vzory darovací smlouvy jsou ke stažení zde:

- fyzická osoba - darovací smlouva

- právnická osoba - darovací smlouva

Darovací smlouvu vyplňte, dvakrát vytiskněte a podepište. V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese aliancens@centrum.czOba výtisky doručte, prosím, do kanceláře strany k potvrzení. Termíny lze domluvit na emailové adrese uvedené výše. Podepsaný originál smlouvy Vám bude zaslán zpět.

 

U darů do 1 000 Kč včetně není třeba darovací smlouvu uzavírat.

Tyto dary lze zaslat přímo bezhotovostním převodem na výše uvedený transparentní účet při dodržení všech výše uvedených pravidel poskytování darů. 

 

Poznámka:

Fyzické osoby (zaměstnanci, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.

bottom of page