top of page

Vedení Aliance národních sil:

 

zakladatelé ANS:

                                          

Ing. Karel Janko - předseda České strany národně socialistické

Zbyněk Štěpán - předseda Národní prosperity

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. - předsedkyně Českého mírového fóra

Zde je možné si stáhnout petici za vznik politického hnutí ANS, podepsat ji a zaslat na adresu: 

Ing. Jaroslav Tichý, Dolanská 125, 273 51 Velké Přítočno, tichy.jar@seznam.cz

_________________________________________________________

 

Členové Přípravného výboru Aliance národních sil (PV ANS)

Předsedkyně:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

předsedkyně Českého mírového fóra od roku 2003, Praha

absolventka Univerzity Karlovy v Praze, obor žurnalistika a politologie

mluvčí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v letech 1998 - 2002

analytička Úřadu vlády ČR v letech 2002 - 2009

koordinátorka MV ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v letech 2009 - 2014

jednatelka společnosti Talis, s.r.o. od roku 2014

_____________________________________________________________________________________________

 

První místopředseda:

Ing. Jaroslav Tichý 

absolvent Vysoké školy ekonomické - zahraniční obchod

praxe: v podnicích zahr. obchodu od r. 1969, zaměření: export,  

specializace na zřizování a řízení majetkových účastí (joint-ventures) v zahraničí,

řízení úseku obch.politiky a integrace 1987-1989, 

gen. ředitel tradingové společnosti (a.s.) 1990 – 1996,

jednatel tradingové společnosti (s.r.o.) 1997 – 1998, 

obchodní ředitel ve sklárně 1999-2001 (odchod po změně vlastnické struktury sklárny), 

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 2002-2003,

konzultační a zprostředkovatelská činnost v oblasti developmentu (současnost)

Středočeský kraj

_____________________________________________________________________________________________

Místopředsedkyně

Ing. Marie Paukejová

 

předsedkyně Jihočeské růže, České Budějovice

_____________________________________________________________________________________________

Místopředseda

 

Miroslav Starý

vydavatel a šéfredaktor Severočeské pravdy, Liberec

_____________________________________________________________________________________________

 

Místopředseda

Ing. Josef Kopa

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně,

absolvoval ekonomické postgraduální studium,

prošel několika zemědělskými podniky jako agronom,

působil v zemědělském školství a v manažerských funkcích

a posléze jako podnikatel v oblasti marketingu.

Olomouc

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Poradci a konzultanti ANS:

Jaroslav Bašta -  poradce v otázkách zahraničně politických, původním povoláním archeolog, v letech 1998–2000 ministr bez portfeje ve vládě Miloše Zemana, v letech 2000-2005 velvyslanec v Rusku, na Ukrajině

MUDr. Ivan David, CSc.- poradce v otázkách zdravotnictví, bývalý ministr zdravotnictví ve vládě premiéra Miloše Zemana a ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích

Mgr. Václav Dvořák - poradce v otázkách mediálních a zahraničně politických,  dokumentarista a režisér, autor filmu uloupené Kosovo

František Havlát - zemědělec, autor Koncepce rozvoje a obnovení venkova a potravinové soběstačnosti naší země

Pavel Klikar - poradce v otázkách kultury, zakladatel Originálního pražského synkopického orchestru, Praha

pianista, trumpetiska, kapelník, aranžér, muzikolog. Za svou uměleckou činnost obdržel v roce 1996 cenu „Czech Grammy“. V roce 2006 mu byla udělena Cena České hudební rady za celoživotní dílo

Ing. Josef Mrázek, CSc. - poradce v otázkách České národní banky

PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. - poradce v otázkách historie a filosofie, působil v Kanadě, v Německu, přednášel na Karlově univerzitě, autor středověkých historicko-filosofických studií a knih

Miroslav Polreich -  poradce v otázkách EU a NATO, v letech 1991-92 vedl čs. delegaci jako československý velvyslanec pro kontrolu odzbrojení při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve Vídni

Ing. Pavel Rejf, CSc. - poradce pro otázky česko - německé a v otázkách dekretů prezidenta Beneše, České národní listy

Petr Schnur, MA - publicista a sociální psycholog, místopředseda Českého mírového fóra, poradce v otázkách mezinárodní politiky

Ing. Jiří Sobotka, CSc. - tvůrce koncepce mezinárodních vztahů a otázek míru, bývalý diplomat a vedoucí československé delegace na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která začala v roce 1972 a jejíž závěrečný akt byl podepsán roku 1975 v Helsinkách, zemřel v roce 2016

Mgr. Eduard Zeman - garant koncepce školství a vzdělávání, původním povoláním učitel a historik,  český ministr školství ve vládě Miloše Zemana v letech 1998–2002 , v letech 2014 - 2016 školský ombudsman, zemřel v roce 2017

Ing. Jiří Wagner, plukovník v záloze - odborný konzultant pro otázky  národní bezpečnosti a hodnocení bezpečnostní situace


bottom of page