Prohlášení a stanoviska ANS v roce 2016

Stanoviska ANS po 25.8.2016 jsou prezentována na stránce Programová diskuse

_____________________________________________________________

Prohlášení k návštěvě Angely Merkelové v ČR dne 25. 8. 2016

Aliance národních sil považuje plánovanou návštěvu německé kancléřky Merkelové, sjednanou bezesporu za účelem vstřícnějšího  postoje vlády ČR k imigraci, za odsouzeníhodnou a bezprecendentní drzost.    

 

Vyzýváme všechny odpůrce imigrace  k razantnímu postupu a k vyjádření manifestačního  odporu  Angele Merkelové a Bohuslavu Sobotkovi  v této záležitosti. 

 

Desetiletí vstřícnosti západních států  k organizované imigraci z arabských a afrických států  do Evropské unie přineslo kromě bohatých zisků monopolům a neziskovkám, také zcela negativní problémy většinové společnosti. A to v podobě kriminality, ekonomických, sociálních, zdravotních a jiných problémů. Zvláště v současné době  zvyšujícího  se přílivu organizované imigrace  tyto problémy v celé Evropě výrazně eskalují.

Pozvánka na protest proti návštěva Angely Merkelové v ČR dne 25.8.2016 je zde:

https://www.facebook.com/events/300023457056094/306538146404625/?notif_t=admin_plan_mall_activity¬if_id=1471683385961691

 

Podrobnosti k imigraci a k tomu, kdo ji organizuje jsou zde:

http://www.aliancens.cz/#!Nejsou-to-žádní-zoufalí-imigranti-ale-PLACENÍ-žoldáci-Je-nutné-ptát-se-KÝM/v6uzw/57b8caf70cf2c50fb84c3a3d

V Praze dne 21.8.2016

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpora žaloby Byzantského katolického patriarchátu           proti zločinecké organizaci Barnevernet

 

 

Byzantský katolický patriarchát

Miloš Zeman – prezident České republiky

 

                                                                                                                                          V Praze dne 10. 8. 2016

 

Věc: podpora žaloby proti zločinecké organizaci Barnevernet

 

Připojujeme se tímto k žalobě na norskou zločineckou organizaci Barnevernet, podanou Byzantským katolickým patriarchátem dne 20.7.2016 Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu. Plně souhlasíme se zněním uvedené žaloby, potvrzujeme argumenty a důkazy v ní uváděné.

Barnevernet je prokazatelně zrůdnou organizací doslova lovící děti ve zdravých a plně funkčních rodinách, které v Norsku žijí, nebo dokonce jen Norsko navštíví. Tento spolek se zjevně zcela vymknul jakékoliv státní kontrole, neboť norský stát nejenže je neschopný ve prospěch ochrany rodin, kterým byly děti uloupeny, jakkoliv zasáhnout, ale dokonce odmítá zabývat se i jakýmikoliv žádostmi o navrácení dětí, a to i v případě, že jde o státní příslušníky cizích zemí a jejich žádosti mají podporu i na nejvyšší mezinárodní úrovni.

Zatímco evropské školství podle pokynů komise EU šikanuje učitele za to, že dítě např. jen pohladí, a dělá z něj hned nebezpečného pedofila, v Norsku jsou děti masově kradeny agenty Barnevernu, aby byly předány přímo do rukou pedofilů, v lepším případě jen homosexuálů. Většina těchto dětí pak prožívá peklo na zemi, mnohé z nich končí v pornobyznysu, násilnou smrtí nebo sebevraždou. Zatímco Evropa je v šoku nad pedofilními a sadistickými zvěrstvy extrémního islamismu směrem k nezletilým dětem, ponechává ji řádění Barnevernetu v naprostém klidu, ačkoliv se ve výsledku od úchylností v ničem neliší. Sociální služby a juvenilní justice norského státu na těchto únosech prokazatelně cílevědomě spolupracují; spolu s Barnevernetem samotným se tak staly prokletím jakéhokoliv zdravého vývoje společnosti. A vrcholem všeho je, že si tito teroristé nahánějící hrůzu všem bezproblémovým rodičům říkají „Úřad sociálně-právní ochrany dětí a mládeže“!

Jelikož chapadla Barnevernetu svými činy již pronikají i do zahraničí (přinejmenším rozbitím stovky evropských rodin a únosem tisíců dětí s cizí státní příslušností), zvedá se odpor proti této fašistické organizaci ve stále větším počtu evropských zemí.

 

Jménem Aliance národních sil, která v ČR zastřešuje desítky iniciativ a nejrůznějších organizací, se k nim připojujeme i my a žádáme Mezinárodní trestní soud v Haagu, aby vyhověl výše uvedené žalobě Byzantského katolického patriarchátu v plném rozsahu. Aby tedy postavil Barnevernet mimo zákon jako fašistickou rasistickou a pedofilní organizaci, začal všechny její funkcionáře (jakož i její agenty v juvenilní justici a sociálním systému Norska) stíhat jako nebezpečné mezinárodně organizované zločince, porušující veškerá lidská práva a zákony na ochranu rodin a dětí. A také aby uložil Norsku zařídit okamžité navrácení všech unesených dětí jejich původním rodinám, jakož i povinnost uhradit obětem řádění Barnevernetu veškeré vzniklé náklady a škody, a to vč. škod nemateriálních.

Podrobnější informace zde:

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=34686

http://www.novarepublika.cz/2016/03/deti-jsou-v-prvni-linii-boje-za-zniceni.html

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prohlášení ANS ke změně  názvu České republiky na název CZECHIA

 

V rozhlase a tisku ČR  proběhla v minulých dnech zpráva, že na návrh Ministerstva zahraničních věcí ČR byl v OSN zaregistrován pro Českou republiku nový oficiální název  CZEHIA nebo  TSCHECHIA.

 

Na toto téma se však nikdy nevedla ani odborná diskuse, ani diskuse mezi lidmi. Když ale vešla tato skutečnost na veřejnosti ve známost, byla změna názvu naší země jednoznačně odmítnuta! Ministerstvo zahraničních věcí a potažmo i vedení našeho státu udělalo tímto krokem "podraz" na vlastních občanech.

 

Pokud v názvu našeho státu schází slovo republika, stáváme se provincií, ne-li protektorátem a jedná se o počátek ztráty suverenity! A to úplně stejně, jako během Druhé světové války, když jsme byli jen "Böhmen und Mähren". 

 

Proti tomuto kroku důrazně protestujeme. 
 

Žádáme poslance a senátory Parlamentu ČR, aby v této záležitosti interpelovali vládu ČR, neboť takováto změna názvu republiky v listinách OSN je počátkem zániku státní identity. Lze předpokládat, že za tímto krokem české vlády stojí snahy Berlína.

___________________________________________________________________________________

Deklarace geografů proti svévolnému prosazování názvu Czechia

 

ZDROJ:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Deklarace-geografu-proti-svevolnemu-prosazovani-nazvu-Czechia-444748

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prohlášení ANS k jednání NATO ve Varšavě
ve dnech 8. – 9. 7. 2016

 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady NATO musí být schvalována všemi členskými státy, může i Česká republika ovlivnit jejich podobu! ČR svým členstvím na sebe vzalo zodpovědnost za aktivity, které NATO vyvíjí.

Požadujeme po české vládě, aby respektovala mezinárodní právo. Česká republika je členem OSN a vláda je proto zavázána postupovat v souladu s Chartou OSN.

 

Média informovala o navržené agendě zasedání NATO ve Varšavě, která je ale v rozporu se zakládající smlouvou NATO i Chartou OSN!

 

V Ústavě České republiky je zakotveno: „Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“. Vláda není orgánem nadřízeným lidu ale jeho prostředníkem. Tím je určena i její pravomoc v jednání na zasedání NATO ve Varšavě.

 

V článku 1 zakládající smlouvy NATO je stanoveno:

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN."

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prohlášení ANS k BREXITU

S  velkým potěšením jsme přijali výsledky referenda Velké Británie o vystoupení z Evropské unie. Je evidentní, že je to reakce na  katastrofální působení Evropské komise a EU jako celku. V tomto směru mají své špatné zkušenosti i občané naší republiky. Vyzýváme proto předsedu vlády Bohuslava Sobotku k vyhlášení referenda  na toto téma v ČR a zároveň k iniciování V4 ke stejnému kroku. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prohlášení ALIANCE národních sil 

k pietní akci v Terezíně,

která se uskutečnila dne 15. 5. 2016

 

 

Adresováno Ústřednímu výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze

 

 

 

Vážení a drazí přátelé,

 

když mainstreamová média informovala o akci „Pieta“ v Národním památníku Terezín, byl projev předsedy ÚV ČSBS pana Jaroslava Vodičky, záměrně dehonestován. Pan předseda však oslovil účastníky odboje, pozůstalé i veřejnost a pravdivě poukázal na atmosféru v naší společnosti.

 

Nesouhlasíme s urážlivou reakcí médií hlavního proudu, která označila vystoupení pana Vodičky a předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha, za xenofobní!

 

Nesouhlasíme s názory, které jsou za hranou slušnosti, úcty a lidské důstojnosti. Pod vlivem západní propagandy se záměrně zkresluje historie naší země a následně pak i dějiny Slovanských národů.

 

Nechceme a nemůžeme být lhostejní! Nechceme mlčet a nevidět pravdu!

Byla by poskvrněna památka všech obětí válečného zla! Jsme s Vámi!

 

Přijměte, drazí spolu-bojovníci za svobodu, naši plnou podporu.

 

Čest památce všem, kteří položili své životy za naší krásnou vlast.

 

V Praze dne 19.5.2016

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prohlášení ALIANCE národních s

k návštěvě ministra kultury Daniela Hermana 

na sjezdu Sudetoněmeckého Landsmanschaftu

 

Jak bylo zveřejněno v našich médiích, proběhl o tomto víkendu sjezd Sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Jako zástupce české vlády se ho zúčastnil ministr kultury Daniel Herman. Rozčílení naší veřejnosti nad tímto de facto vlastizrádným činem je na místě. V dnešní době, kdy je značná část účastníků válečných let již po smrti, se staví mnozí mladší občané k tomuto aktu vlažně. Dějiny totiž znají jen velmi málo anebo je neznají vůbec.

 

Na odsunu Němců z ČSR se shodly vítězné mocnosti. Nerozhodl o tom prezident Edvard Beneš.  Československá republika plnila jen podepsanou Jaltskou dohodu z února 1945.

(viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaltsk%C3%A1_konference)

 

Je pravdou, že ne vše bylo po válce korektní, ovšem nebyli to Češi, kteří při obsazení českého pohraničí vítali Hitlera, obsazovali česká města a vesnice a věznili a vraždili vlastní obyvatelstvo. Byli to právě Němci a jejich pátá kolona, žijící v našem pohraničí. Ti se přidávali na stranu Hitlera a udávali své české sousedy. Zlo pak plodilo zlo. Je těžké po 70 letech soudit, ale měli bychom věřit svým prarodičům a rodičům.

 

V Praze dne 17. 5. 2016                          

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOPIS RUSKÉMU LIDU

 

Praha 3. 5. 2016

Drazí přátelé,

 

velice nás trápí, že se naše rodná země dostala na první místo v šíření protiruské propagandy. Věřte však, že vnímání Ruska českými lidmi je úplně jiné. Nositelem protiruské ideologické války nejsou občané, ale hrstka zkorumpovaných politických a mediálních vlastizrádců a pár jedinců z neziskovek. Avšak jejich devastační strategie jim v České republice zdaleka nevychází. Pravda je, že nadnárodní predátoři rozkradli, co se dalo. To vše s pomocí místních kolaborantů. Podařilo se jim zdevastovat školství, zmocnit se médií a touží zcela přepsat historii. Jenomže nezávislé myšlení občanů, historická zkušenost národa a vědomí vyspělých duší se koupit nedá.

 

Ujišťujeme vás, že považujeme ruský národ - stejně jako ostatní slovanské, ale i další mírumilovné národy světa - za svoje bratry. S velikým znepokojením sledujeme, jak se  nejmocnější bankéři a korporace světa snaží za každou cenu vyvolat vojenský konflikt EU s Ruskem. Věřte drazí přátelé, že nikdy dobrovolně nepůjdeme do jakéhokoliv konfliktu, namířeného proti našim bratrům. Zneuctili bychom tak společné kořeny, sahající až do dávné Tartárie a ještě mnohem a mnohem dál.

Lidé naší země, ale i okolních států vnímají, že mocní tohoto světa rozpoutali největší bitvu o vědomí člověka v historii. Jenomže podcenili mentalitu Slovanů, kteří mají v genech zakódovánu úctu k pravdě, k vyšším zákonům Života a ke svým kořenům.

 

V tomto kontextu také vnímáme islámskou invazi do Evropy. Víme, že není náhodná, že ji – stejně jako většinu válečných konfliktů a převratů - rozdmýchávají USA. Vnímáme, že eurozrádci prodali Světovládě osud Evropy, a naši vlastizrádci prodávají osud náš. Ale čím víc nás rozdělují, tím víc se začínáme spojovat. Lidé už pochopili, že chceme-li zachránit Evropu, musíme nejprve vystoupit z EU, chceme-li zachránit mír, musíme opustit NATO!

 

V této době zrychlujícího se času bylo vypuštěno snad všechno zlo světa k poslední bitvě s dobrem. Velikou nadějí pro každého se dnes stává Rusko s výjimečným politickým a ekonomickým stratégem prezidentem Vladimírem Putinem. Bohudíky za Vás a Vaši nádhernou zemi!

 

Nevěřte, drazí přátelé, ani jedinému slovu z těch, která k vám z našich médií doputují. To není náš hlas, ale hlas těch, kteří nás chtějí zničit.

Zůstáváme vašimi přáteli, ať se stane cokoliv. Rok 1968, jak víme, nebyl projektem našich národů, ale světovládců, kteří chtěli (po kolikáté už) rozbít partnerství Slovanů a zasít do našich srdcí nenávist.

 

S přáním společného dobra všem, kteří dobru otevírají svá srdce a dobro přejí jiným

a s pozdravem „Ať žije a bdí Ruský Medvěd!“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                         Váš bratr - Český Lev

 

 

Za ALIANCI národních sil:

 

Oldřich Lukáš,  předseda občanského sdružení Lidé lidem

Julie Karlovská,  místopředsedkyně občanského sdružení Lidé lidem

Zdeněk Ernest,  předseda občanského sdružení Občané poškození justicí

Vladimír Stehlík,  místopředseda občanského sdružení Občané poškození justicí

Vladimíra Vítová,  předsedkyně občanského sdružení České mírové fórum

Václav Princ,  občanská iniciativa Naděje

 

 

http://www.aliancens.cz/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prohlášení ALIANCE národních sil

k jednání EU o kvótách dne 6.4.2016

 

Na programu dnešního jednání vrcholných představitelů EU je nové řízení azylového procesu, kdy Brusel sám chce rozhodovat o umisťování žadatelů o azyl do jednotlivých členských států. Tímto by byla zrušena Dublinská dohoda a Evropská komise by rozhodovala sama o tom, kdo v jakých státech bude žít. Vyzýváme vládu ČR, aby tento návrh jednoznačně odmítla.

Dosavadní - Bruselem protlačovaný – model prosazoval přijetí takového počtu imigrantů, které by odpovídalo podílu občanů v jednotlivých zemí na počet obyvatel EU. Pro naši zemi to znamená přijmout z každého milionu téměř dvacet dva tisíc imigrantů. Tento princip byl do současné doby celou řadou zemí EU, včetně ČR, odmítán, a proto vymýšlí Brusel způsob, jak přimět zvláště země Východní Evropy k poslušnosti. Je to další příklad mocensko-byrokratického přístupu a diktatury nadnárodních sil vůči národům Evropy.

 

Proti tomuto způsobu jednání protestujeme! Pokud je někdo vinen destrukcí arabského světa, jsou to především USA, Anglie, Francie a "vítající" Německo. Je to jejich problém a je na nich, jak jej vyřeší - ovšem bez České republiky!

 

Více zde:

 

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/prohlaseni-aliance-narodnich-sil-k-dnesnimu-jednani-eu-o-kvotach.htm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dopis, adresovaný maďarskému premiérovi

 

Vážený pan

Viktor Orbán

Premiér

Velvyslanectví Maďarska

Pod Hradbami 17

160 00 Praha 6

mission.prg@mfa.gov.hu

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                   27.3.2016 Praha                                

Vážený pane premiére,

ve svém projevu ze dne 15. 3. 2016 jste hovořil o nebezpečí současné masové imigrace, která se snaží Evropu zruinovat a přeměnit její etnickou, kulturní a náboženskou strukturu. Vyzýval jste všechny Evropany zdravého rozumu k odporu proti plánované destrukci a vyzýval jste ke spolupráci střední Evropu.

 

Dovolte, abychom se k Vaší výzvě připojili. Vyslovujeme naprostý souhlas s Vaší tezí, že evropské elity a lid nesmí žít ve dvou oddělených dimenzích. Připojujeme se k Vaší výzvě navzdory vládnoucí elitě naší země - České republiky.

 

Souhlasíme s myšlenkou, že: "Skryté anonymní světové síly chtějí odstranit vše, co je jedinečné, tradiční a národní, promíchat kultury, náboženství a rasy, dokud nebude Evropa bez identity a poslušná. " Tomuto plánu se ani my nehodláme podvolit.

 

Souhlasíme též s Vašimi slovy, že: "Musíme obnovit naše historické ctnosti, jako jsou hrdost a chrabrost a musíme jasně povědět hlasem výrazným, aby byl slyšet daleko, že ta jediná a nejdůležitější otázka, která rozhodne náš osud a osud Evropy zní: "Budeme otroci nebo svobodní?"

 

Politická platforma ALIANCE národních sil odpovídá: „Navzdory vládě České republiky budeme svobodní!"

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ALIANCE národních sil České republiky:

„Buďme svobodní!“

Přátelé, zde je zásadní projev maďarského premiéra Viktora Orbána ze dne 15.3.2016. Zmiňuje se o nebezpečích imigrace a "anonymních mezinárodních silách" které se snaží Evropu zruinovat a přeměnit její etnickou, kulturní a náboženskou strukturu. Vyzývá všechny Evropany zdravého rozumu k odporu proti plánované destrukci. Vyzývá ke spolupráci střední Evropu.

 

Sdružení národních sil České republiky se připojuje k výzvě maďarského premiéra Viktora Orbána, kterou adresoval národům střední Evropy.

Vyslovujeme naprostý souhlas s jeho tezí, že evropské elity a lid nesmí žít ve dvou oddělených dimenzích. Připojujeme se k této výzvě navzdory vládnoucí elitě naší země.

 

Souhlasíme s myšlenkou, že: "Skryté anonymní světové síly chtějí odstranit vše, co je jedinečné, tradiční a národní, promíchat kultury, náboženství a rasy, dokud nebude Evropa bez identity a poslušná. " Tomuto plánu se ani my nehodláme podvolit.

 

Více zde: 

http://www.czechfreepress.cz/vase-free​-zona/sdruzeni-narodnich-sil-ceske-republiky-budme-svobodni.html

 

a zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/03/sdruzeni-narodnich-sil-ceske-republiky.html

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________