top of page

Exšéf Poldovky Vladimír Stehlík: Souboj patriotů začíná


Díky odvaze ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který podal stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu v Brně v neprospěch Vladimíra Stehlíka, tak vzniká po dvaceti letech možnost docílit rozsudek ve prospěch nespravedlivě obviněných ve vykonstruované politické kauze Poldi Kladno.

Jedna z nejlepších oceláren na světě byla zlikvidována Ing. Vladimírem Dlouhým, bývalým ministrem průmyslu, s jeho sliby ozdravného programu vlády pro celý kladenský region. Ve skutečnosti došlo k nenapravitelným ztrátám v hodnotách několika stovek miliard korun. Z Poldi Kladno je dnes neškodná manufaktura, která nevyrábí, je uzavřena a bývalí zaměstnanci jsou doslova vháněni do velkoskladů Amazon, který byl postaven u Kladna. Amazon je velkosklad fungující z výroby zboží v krizi z nadvýroby zahraničních výrobců. Vynikající oceláři, ze kterých nezbyl již nikdo, ve volném čase hlídají okrasné mříže ke vstupu do areálu Poldi Kladno, neboť byla snaha tyto úžasné výrobky z kladenských kováren ukrást. Z Kladna označovaného jako dělnické město zbyly smutné objekty. Likvidátoři státního holdingu Ing. Martin Hort a Ing. Bořivoj Vágner dnes pronajímají tisíce bytů, které byly vlastnictvím Poldovky a které Vladimír Stehlík nestačil obyvatelům Kladna rozdat zdarma.

Bořivoj Vágner si postavil u Lipna rozsáhlé wellness centrum v hodnotě přibližně pět set milionů Kč. Tyto finanční prostředky v žádném případě nemohl vydělat. Tito dva pánové se podepsali pod trestní oznámení, na základě kterého byli Vladimír a Marko Stehlíkovy zatčeni a po 15 minutách rozhodl soud o uvrženi do vazby. Vladimír Stehlík, který byl ve vazbě 106 dnů, byl následně propuštěn na slib a na rozloučenou zavřen do klece pro vrahy. Uklidnění kolem celé kauzy vzniklo poté, když byly odeslány akcie Poldi Steel do úschovy tehdejšímu ministrovi vnitra Janu Rumlovi. V té době byl Vladimír Stehlík stále ve vězení. Hodnota akcií činila 48 miliard korun. Není vyloučeno, že akcie jsou stále v archivu ministerstva vnitra. Hodnota akcií byla stanovena na základě znaleckého posudku mezinárodní společnosti Loyd. Ještě před vyhlášením konkurzu bylo vyvezeno ze skladů Poldi Kladno třicet tisíc tun hotových výrobků na sklady Kruppových závodů v Essenu v Německu. Hodnota osmi miliard Kč zřejmě byla darována v rámci vyrovnání poválečných vztahů, zřejmě jako novodobé pomsty za Sudety.

Vladimír Stehlík uvádí:

Na Ing. Vladimíra Dlouhého jsem podal žalobu na ochranu osobnosti s návrhem na náhradu nemajetkové újmy ve výši čtyři sta šedesát milionů korun. Tato částka by měla být vyplacena všem bývalým zaměstnancům jak v Kladně, tak na Příbramsku ze společnosti Bohemia art a Poldi Kladno.

Obžaloba na moji osobu byla podána poté, kdy jsem odmítl amnestii Václava Klause a prohlásil jsem, že trvám na projednání věci a vynesení spravedlivého rozsudku. Je tak naděje, že dojde k očištění mého jména, k úplné satisfakci a k náhradě škody. Žaloba o náhradu škody je podána a nyní bude v této věci projednáno podané dovolání u Nejvyššího soudu v Brně. Jedná se o náhradu škody za zničení osmi podniků Bohemia Art v rámci konkursního řízení.

Hodnota známky Poldi byla znalecky oceněna na dvě miliardy sedm set milionů korun. Upozorňuji všechny občany, že majetek Poldi Kladno stále patří rodině Vladimíra Stehlíka, a to bez ohledu na současný právní stav. Třinecké železárny získaly celý komplex na Dříni za budoucí náklady. Byla zlikvidována ocelárna a nejlepší válcovna v Evropě byla prodána do Bahrajnu. Jakmile bude kauza skončena, budou Třinecké železárny žalovány o náhradu škody ve výši cca čtyři miliardy Kč a budou nuceny komplex na Dříni opustit a vrátit původnímu majiteli. V každém případě je třeba získané finanční prostředky využít k doplacení výplat, odstupného a odškodného rodinám bývalých zaměstnanců, kteří spáchali sebevraždy.

Velmi často jsem vybízen , abych vstoupil do některé z politických stran, což se ovšem nestane. Na Ministerstvo vnitra ČR jsem odeslal 26. srpna 2015 sdělení, že se zúčastním příštích prezidentských voleb, ve kterých mohu zvítězit.

Budu zřejmě jediný kandidát, který poznal na vlastní kůži kapitalisticko-demokratický kriminál v Ruzyni. Program v případě, že zvítězím, je velice prostý:

ZMĚNIT POLITIKU NAŠÍ ZEMĚ VE PROSPĚCH VŠECH OBČANŮ A VYHLÁSIT ROZSÁHLOU AMNESTII PRO VĚZNĚ, KTEŘÍ JSOU V BASE VĚTŠINOUPROTO, ŽE KRADOU ROHLÍKY V SAMOOBSLUHÁCH.

POSLEDNÍ INFORMACE, KTERÁ JE VELMI DŮLEŽITÁ PRO VŠECHNY AKTIVISTY PODPORUJÍCÍ SOUČASNÝ MÍRNĚ NAHNILÝ POLITICKÝ REŽIM JE NÁSLEDUJÍCÍ:

ÚDAJNĚ SE MAJÍ OBČANÉ NAŠÍ VLASTI SEJÍT NA NÁMĚSTÍCH S PLECHOVÝMI HRNCI A PALIČKAMI NA MASO. POKUD SE TAK STANE, MŮŽE BÝT DEMOKRACIE OHROŽENA JIŽ PONĚKOLIKÁTÉ, NEBOŤ VÝHONKY DEMOKRACIE PO HEDVÁBNÉ REVOLUCI BYLY POSEKÁNY OSTROU KOSOU ZE ŠVÉDSKÉ OCELI.

Vážené dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost a zdvořile Vám oznamuji, že zřejmě dochází k systému padajících perel hnědé barvy a že skuteční viníci vykonstruované politické kauzy budou postaveni před soud.

Prosím Vás sledujte pozorně poslední a také neúprosný boj o záchranu kladenského hutnictví a já tímto opětovně vyzívám prezidenta republiky Miloše Zemana k navrácení kladenské Poldovky legitimním vlastníkům. Byl to právě on, kdo nás z Poldovky vyhnal.

Doporučuji panu prezidentovi Zemanovi, aby dojel do Poldovky na exkurzi, vzal s sebou Ing. Vladimíra Dlouhého a mohli tak shlédnout svoje vlastní dílo.

Vladimír Stehlík se ptá, kdo byl Barak Alon ?

V roce 1996 byla finančníkovi Alonovi slíbena Komerční banka při jednání v domě ČT v Jevanech. Alon později získal 11 miliard korun z Komerční banky v Praze. Tato částka byla při rozhovorech údajně slíbena na volební kampaň. Barak Alon okradl kladenskou Poldovku o 820 mil. Kč v neodvolatelných akreditivech.

Žaloba na ochranu osobnosti vedená proti Ing. Karlu Šnáblovi z Kladna pokračuje.

Pane prezidente Zemane, naše republika je neustále zadlužována. Kauza Poldi Kladno byl zločin století.

Na závěr si dovoluji citovat slova Mistra Jana Husa: Všeho do času, Pán Bůh na věky.

Zničili jste moji rodinu.

S pozdravem poslední poldovák.

Architekt životního a pracovního prostředí

Doc. akad. arch. Vladimír Stehlík, 25. března 2016

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Exsef-Poldovky-Vladimir-Stehlik-Souboj-patriotu-zacina-428095


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page