Výzva k poslancům, aby jednali o průjezdu amerického konvoje, který projede ČR ve dnech 27. - 30. 5. 2016. Ze strany vlády došlo k porušení Ústavy České republiky.

May 11, 2016

 

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

Mgr. Bohuslav Sobotka

Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana                                                                                   

 

                                                                                                                   Praha 6. 5. 2016

 

Vážený pane poslanče,

 

dne 14.1.2016 Vám bylo zasláno ,,Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 695/“ ze dne 14.12.2015. Tisk k projednání byl zařazen na 44. schůzi Poslanecké sněmovny ČR dne 12.4.2016.

 

Podle článku 43. odst 6) Ústavy České republiky vláda neprodleně informuje obě komory Parlamentu o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky.

 

Vláda České republiky porušila Ústavu České republiky, neinformovala neprodleně obě komory Parlamentu o svém rozhodnutí ve smyslu článku 43. odst. 5) písm. a).

 

Nelze přijmout tvrzení vlády ,,S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně“,  konkrétně u vojenského cvičení SABER STRIKE 2016, kdy američtí vojáci míří z Německa přes Českou republiku do Pobaltí. Vojenské cvičení SABER STRIKE se koná pravidelně od roku 2012.

 

Z Ústavy České republiky vyplývá, že o svém rozhodnutí o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, nebo jejich přeletu nad územím České republiky je vláda povinna neprodleně informovat obě komory Parlamentu ČR. Ústava dále stanovuje, že každá z komor samostatně má právo takové rozhodnutí vlády zrušit.

 

Výše uvedené „Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016“ ze dne 14.12. 2015 (sněmovní tisk 695) a způsob jeho projednávání Poslaneckou sněmovnu tohoto práva fakticky zbavuje. Domníváme se, že by takové okleštění tohoto oprávnění neměli poslanci připustit.

 

Toto rozhodnutí vlády se přitom týká všech průjezdů a přeletů, tedy nejen těch, které mají ryze technický, bagatelní charakter, ale i takových, jakým je například průjezd u vojenského cvičení SABER STRIKE 2016, který má podle našeho názoru zřetelně povahu demonstrace síly a aktu vyvolávajícího válečnou psychózu a ve svém důsledku bude přispívat k vyvolávání, případně posilování konfrontační atmosféry v Evropě.

 

Žádáme Vás proto paní poslankyně, pane poslanče o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny s bodem jednání ,, Průjezd cizích ozbrojených sil na cvičení SABER STRIKE 2016 přes území České republiky".

 

Za iniciativy, sdružení a strany


Iniciativa Ne základnám ČR
Eva Novotná, mluvčí v.r.

Nezávislá media
Lenka Procházková  v.r.

Strana demokratického socialismu
Milan Neubert  v.r.

Alternativa zdola
Karel Růžička  v.r.

 

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook