Výzva k poslancům, aby jednali o průjezdu amerického konvoje, který projede ČR ve dnech 27. - 30. 5


Parlament České republiky Poslanecká sněmovna

Mgr. Bohuslav Sobotka

Sněmovní 4 118 26 Praha 1 - Malá Strana

Praha 6. 5. 2016

Vážený pane poslanče,

dne 14.1.2016 Vám bylo zasláno ,,Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 695/“ ze dne 14.12.2015. Tisk k projednání byl zařazen na 44. schůzi Poslanecké sněmovny ČR dne 12.4.2016.


Podle článku 43. odst 6) Ústavy České republiky vláda neprodleně informuje obě komory Parlamentu o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky.


Vláda České republiky porušila Ústavu České republiky, neinformovala neprodleně obě komory Parlamentu o svém rozhodnutí ve smyslu článku 43. odst. 5) písm. a).


Nelze přijmout tvrzení vlády ,,S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně“, konkrétně u vojenského cvičení SABER STRIKE 2016, kdy američtí vojáci míří z Německa přes Českou republiku do Pobaltí. Vojenské cvičení SABER STRIKE se koná pravidelně od roku 2012.


Z Ústavy České republiky vyplývá, že o svém rozhodnutí o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, nebo jejich přeletu nad územím České republiky je vláda povinna neprodleně informovat obě komory Parlamentu ČR. Ústava dále stanovuje, že každá z komor samostatně má právo takové rozhodnutí vlády zrušit.


Výše uvedené „Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016“ ze dne 14.12. 2015 (sněmovní tisk 695) a způsob jeho projednávání Poslaneckou sněmovnu tohoto práva fakticky zbavuje. Domníváme se, že by takové okleštění tohoto oprávnění neměli poslanci připustit.


Toto rozhodnutí vlády se přitom týká všech průjezdů a přeletů, tedy nejen těch, které mají ryze technický, bagatelní charakter, ale i takových, jakým je například průjezd u vojenského cvičení SABER STRIKE 2016, který má podle našeho názoru zřetelně povahu demonstrace síly a aktu vyvolávajícího válečnou psychózu a ve svém důsledku bude přispívat k vyvolávání, případně posilování konfrontační atmosféry v Evropě.


Žádáme Vás proto paní poslankyně, pane poslanče o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny s bodem jednání ,, Průjezd cizích ozbrojených sil na cvičení SABER STRIKE 2016 přes území České republiky".

Za iniciativy, sdružení a strany

Iniciativa Ne základnám ČR Eva Novotná, mluvčí v.r. Nezávislá media Lenka Procházková v.r. Strana demokratického socialismu Milan Neubert v.r. Alternativa zdola Karel Růžička v.r.


Hlavní články
Nejnovější články