Veřejná stížnost na obyčejný fašismus ,,České" televize

May 12, 2016

 

Dnes 12. 5. 2016 po 13:00 hodin odvysílala  ,,Česká" televize reportáž ke spuštění radarové základny v Rumunsku a hosta k tomuto tématu si pozvala pana Kvlaňu.

 

Ve své reportáži se dopustila neuvěřitelné cenzury, neuvedla názor občanů České republiky k výstavbě radaru v Brdech. Zpravodajství ,,České" televize se dopustilo porušení Ústavy ČR - Listina základních práv a svobod čl. 17 odst. 3).

 

Iniciativa Ne základnám má zdokumentovánu funkci tz. obranného systému, který znovu zdůvodňoval  pro diváky zpravodajství ČT  pozvaný host,  pan Klvaňa.

 

Jedná se o stejnou, placenou osobu, která propagovala radar v Brdech se stejnou rétorikou, že se jedná  o ,,obranu " proti Iráku. V případě radaru v Brdech a jeho propagátora pana Klvani, kterého  si ČT do vysílání pozvala, docílila iniciativa Ne základnám,  kromě jiného, v osobním rozhovoru  odstoupení pana Klvani od názoru,  že se jedná také o obranu USA proti raketám z Číny a to po upozornění na zeměpisné údaje a nesmyslnost takového tvrzení. 

 

Obdobně lze ze zeměpisných údajů, pokud pro zpravodajství ČT a pana Klvaňu platí fyzikální zákony, vyvrátit i současné hrozby pro Evropu ze strany Íránu a není třeba zdůrazňovat, z jakého smrtícího důvodu by na Evropu Írán zaútočil. Potom si stačí položit otázku, na koho je tzv.  vybudovaný obranný systém namířen.

 

Zpravodajstvím ,,České" televize vyvolaný dojem, že následně budovaný radarový a raketový systém v Polsku je namířen proti Íránu se  již pohybuje na úrovni, co divák - koncesionář, to idiot.

 

Pokud prezentace takovéto zpravodajství ,,České" televize vyhovuje moderátorům, redaktorům, kterým ostatně nezbývá nic jiného než poslouchat, je to jejich morální, spíš amorální postoj.

 

Diváci,,České" televize si takový postoj nemusí a nenechají líbit. Nebudou se podílet na dnes již prokazatelném fašismu ,,České" televize. Dovolujeme si přiložit jeden z miliónů důkazů fašizace  zpravodajství ,,České" televize a to pohled mapu NATO. NATO je vlastníkem  podle vlastních údajů USA. Potřebují moderátoři, redaktoři, vedení ČT a RČT přiložit k mapě NATO  2016 mapu z roku 1941?

 

Kdo koho ohrožuje!!

 

Koncesionář není povinen svými poplatky podporovat fašismus, který produkuje  zpravodajství,,České" televize. Není povinen nést vinu za zmasakrování myšlení občanů České republiky, kteří mají být pomocí zpravodajství ,,České " televize vtaženi svým souhlasem, mlčením do případného válečného konfliktu.

 

Rada ČT by měla vzít na vědomí, že fašismus je zákonem zakázán a ti, kdo pomáhají nerespektovat, obcházet  takový to zákon, prokazatelně pohrdají, porušují  Ústavu České republiky, jsou na stejné lodi s fašisty a musí za to nést důsledky.

 

Zpravodajství ,,České" televize porušuje zákon o ČT ve všech jeho ustanoveních

 

za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook