top of page

Veřejná stížnost na obyčejný fašismus ,,České" televize


Dnes 12. 5. 2016 po 13:00 hodin odvysílala ,,Česká" televize reportáž ke spuštění radarové základny v Rumunsku a hosta k tomuto tématu si pozvala pana Kvlaňu.


Ve své reportáži se dopustila neuvěřitelné cenzury, neuvedla názor občanů České republiky k výstavbě radaru v Brdech. Zpravodajství ,,České" televize se dopustilo porušení Ústavy ČR - Listina základních práv a svobod čl. 17 odst. 3).


Iniciativa Ne základnám má zdokumentovánu funkci tz. obranného systému, který znovu zdůvodňoval pro diváky zpravodajství ČT pozvaný host, pan Klvaňa.


Jedná se o stejnou, placenou osobu, která propagovala radar v Brdech se stejnou rétorikou, že se jedná o ,,obranu " proti Iráku. V případě radaru v Brdech a jeho propagátora pana Klvani, kterého si ČT do vysílání pozvala, docílila iniciativa Ne základnám, kromě jiného, v osobním rozhovoru odstoupení pana Klvani od názoru, že se jedná také o obranu USA proti raketám z Číny a to po upozornění na zeměpisné údaje a nesmyslnost takového tvrzení.


Obdobně lze ze zeměpisných údajů, pokud pro zpravodajství ČT a pana Klvaňu platí fyzikální zákony, vyvrátit i současné hrozby pro Evropu ze strany Íránu a není třeba zdůrazňovat, z jakého smrtícího důvodu by na Evropu Írán zaútočil. Potom si stačí položit otázku, na koho je tzv. vybudovaný obranný systém namířen.


Zpravodajstvím ,,České" televize vyvolaný dojem, že následně budovaný radarový a raketový systém v Polsku je namířen proti Íránu se již pohybuje na úrovni, co divák - koncesionář, to idiot.


Pokud prezentace takovéto zpravodajství ,,České" televize vyhovuje moderátorům, redaktorům, kterým ostatně nezbývá nic jiného než poslouchat, je to jejich morální, spíš amorální postoj.


Diváci,,České" televize si takový postoj nemusí a nenechají líbit. Nebudou se podílet na dnes již prokazatelném fašismu ,,České" televize. Dovolujeme si přiložit jeden z miliónů důkazů fašizace zpravodajství ,,České" televize a to pohled mapu NATO. NATO je vlastníkem podle vlastních údajů USA. Potřebují moderátoři, redaktoři, vedení ČT a RČT přiložit k mapě NATO 2016 mapu z roku 1941?


Kdo koho ohrožuje!!


Koncesionář není povinen svými poplatky podporovat fašismus, který produkuje zpravodajství,,České" televize. Není povinen nést vinu za zmasakrování myšlení občanů České republiky, kteří mají být pomocí zpravodajství ,,České " televize vtaženi svým souhlasem, mlčením do případného válečného konfliktu.


Rada ČT by měla vzít na vědomí, že fašismus je zákonem zakázán a ti, kdo pomáhají nerespektovat, obcházet takový to zákon, prokazatelně pohrdají, porušují Ústavu České republiky, jsou na stejné lodi s fašisty a musí za to nést důsledky.


Zpravodajství ,,České" televize porušuje zákon o ČT ve všech jeho ustanoveních


za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page