TV MAGAZÍN 18. 5. 2016


Prohlášení Prohlášení ALIANCE národních sil k návštěvě ministra kultury Daniela Hermanna na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu ve dnech 14. - 15. 5. 2016. Viz. 34 minuta


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv