top of page

Možné následky vystoupení ČR z EU. Netvrdím, že se tak stane, ale vyloučit toMusím se vrátit o čtvrt století zpět, kdy byly pod názvem PRIVATIZACE za symbolickou cenu darovány prakticky veškeré lukrativní podniky různým hochštaplerům a nadnárodním společnostem – a to v řádu stovek miliard - a poté následně zlikvidovány.


Například v Poldi Kladno se krom jiného vyráběla i zdravotnická ocel, která byla žádaná po celém světě i na západních trzích. V současnosti je naše republika nucena dovážet ji z USA a pochopitelně za mnohem větší peníz, než za který bývala ocel z Kladna. A věřte, že americká ocel není o nic kvalitnější, než byla ta kladenská. Nejnověji je vykradena společnost OKD. A opět zloděj zůstává nepotrestán. Tolik tedy pár příkladů k osvěžení paměti.

Ale k věci. Zde budu muset také trochu odbočit do časů minulých


Předně je třeba mít na zřeteli provázanost ČR s EU a nelze vynechat ani MMF s Evropskou bankou. To jsou spojité nádoby. A ať se nám to líbí, či ne, ČR svým vstupem do EU a MMF strčila hlavu do oprátky. Ta je připravena se kdykoli utáhnout a ČR v případě její neposlušnosti pořádně přiškrtit. Proto je třeba mít - pro případ vystoupení z EU - připraveno více právníků velmi vysoké kvality se znalostí mezinárodního práva.


Jsou tady totiž mezinárodní smlouvy, které nelze zrušit škrtem pera jedné strany. Při jejich nedodržení lze očekávat hodně tvrdé dopady na ČR, a to i vzhledem k výši státního dluhu, který beztak nelze nikdy splatit. Tak jsou totiž konstruovány půjčky od MMF, kterému podléhá celý bankovní sektor.


PRŮMYSL


Z celého rozvinutého domácího průmyslu zbyly jen drobty, které doslova příštipkaří na zakázkách nadnárodních společností, Ty naopak mají takové právní postavení, že mohou kdykoli a bez náhrady tyto zakázky odřeknout. Pro představu - když majitel mladoboleslavské Škodovky rozhodne, že v ČR končí s výrobou aut (což může udělat kdykoli, zejména po našem vystoupení z EU, a vždy si to zdůvodní), tak bez problémů odveze kvalitní strojní vybavení. Nám pak zbudou jen poloprázdné nefunkční provozy a tisíce lidí bez práce, protože se musí počítat i s mnoha subdodavateli, kteří jsou přímo na Škodovku navázáni a na její produkci jsou závislí.


Tak to tedy vypadá s českým průmyslem.


ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ


Ještě v roce 1990 bývalá ČSSR byla potravinově soběstačná a vyráběla cca 130% potravin domácí spotřeby. V současnosti ČR dováží přibližně 50% spotřeby a dovoz neustále narůstá. K tomu mohu dodat, že popřevratoví politici nás krmili nepravdivou story, že čeští zemědělci nemohou cenově obstát v konkurenci se západoevropskými zemědělci, ale nikdy neřekli, proč tomu tak je. Jedná se totiž o dotační politiku určenou západoevropským zemědělců. Ve výsledku produkují a vyvážejí potraviny za dumpingové ceny. Pokud by čeští zemědělci měli stejné podmínky, byly by ceny srovnatelné.


Tak se v Česku zlikvidovalo zemědělství a v současnosti čeští zemědělci skomírají na úbytě.

Při odchodu z EU hrozí omezení dovozu nezbytných potravin nebo dramatické zvýšení cen dovážených potravin.

Je třeba mít na paměti, že na obnovení zemědělské produkce, která by vedla k soběstačnosti, je třeba za optimálních podmínek 10 let. Vždyť z nově narozeného telete je produkční dojnice až po 8 letech, ale ani to nestačí. Musí se kalkulovat s nedostatkem chovného i pěstebního materiálu, který bude nutné nakoupit a to při současné výši státního dluhu nebude jednoduché a navíc za tento materiál zaplatíme mnohem vyšší cenu, než kdybychom zůstali v EU.


V neposlední řadě se musí počítat s tím, že potřebná osiva budou pocházet z firmy MONSANTO - geneticky upravená tak, že semena, která zplodí, podruhé už nevzklíčí. Tak bude nutné na další osev zakoupit nová semena. Jediná možnost by byla nakoupit osiva od Ruské federace.


Dále se nesmí zapomínat, že ČR je závislá téměř ze 100% na dovozu ropy a plynu. Lze těžko odhadnout, kolik těchto surovin by přicházelo z RF, protože tu bude hrát velkou roli Ukrajina a z druhé strany Německo.


Závěrem si dovolím upozornit na nastalou situaci jedné latinskoamerické země, na jejíž název si žel nevzpomenu - ona země opustila pro ni nevýhodný svazek s USA. Byla zadlužená - a jak jinak než u MMF, který na snahu osamostatnění země reagoval tak, že té zemi přikázal ve velice krátkém termínu splatit celý dluh najednou.


Pokud by se tak stalo v ČR, jak toto řešit?


Vladimír Berossos

#EU

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page