Dopis premiérovi. Stížnost na jednání Vlády ČR!

May 20, 2016

 

Předseda vlády
pan Bohuslav Sobotka,
Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1                                                            

 

 

Praha 18.5.2016

 

Věc: stížnost na jednání Vlády ČR


Vážený pane premiére,

vláda přijala usnesní č.1046 ( tisk 695 ) na schůzi Vlády České republiky    

dne 14.12.2015.
O svém rozhodnutí usnesením č.1046 Vláda ČR informovala PS ČR             

dne 14.01.2016
Tisk 695 byl k projednání zařazen na 44.schůzi Poslanecké sněmovny ČR    

dne 12.04.2016.
Tisk 695 je projednání   zařazen na 47. schůzi Poslanecké sněmovny  ČR   

dne 24.05.2016.

Jestliže v jiných případech vláda požaduje projednání, uzákonění svých požadavků, návrhů na zákonodárném sboru, proč takto nejedná a nepožaduje souhlasné stanovisko s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území naší republiky.

Jedná vláda v logice Ústavy ČR, když se na poslancích nedomáhá souhlasu s předloženým usnesením? Plní vláda slib, který složila do rukou prezidenta republiky a svým podpisem jej stvrdila?

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.".

Nezneužila vláda svého postavení a bezdůvodně o svém usnesení v rozporu s Ústavou České republiky čl.43 odst. 6 informovala Parlament České republiky až po měsíci.

Nebo má jiný výklad ustanovení čl. 43 odst.6 ,, O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu“. Nezpochybňuje Vláda České republiky Ústavu ČR, parlamentní systém a zastupitelskou demokracii, když v tomto případě je u ní neprodleně 30 dní?

Pane premiére,


kdo podle Vás má právo a i možnost kontrolovat Vládu ČR, kromě Parlamentu České republiky, který zcela evidentně v případě suverenity našeho státu, pohybu cizích vojsk po našem území na uloženou kontrolní, činnost legitimnosti jednání vlády rezignoval? Očekáváte od občanů, že budou také mlčet a rezignovat na svá práva a odevzdaně sledovat, jak je rozhodováno o jejich osudu ?  O nás, bez nás?

To od nás pane premiére neočekávejte.


S pozdravem

za Iniciacivu Ne základnám ČR, z.s.
Eva Novotná, mluvčí

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook