top of page

Dopis premiérovi. Stížnost na jednání Vlády ČR!


Předseda vlády pan Bohuslav Sobotka, Úřad vlády ČR nábřeží E. Beneše 4 118 01 Praha 1Praha 18.5.2016


Věc: stížnost na jednání Vlády ČR

Vážený pane premiére, vláda přijala usnesní č.1046 ( tisk 695 ) na schůzi Vlády České republiky

dne 14.12.2015. O svém rozhodnutí usnesením č.1046 Vláda ČR informovala PS ČR

dne 14.01.2016 Tisk 695 byl k projednání zařazen na 44.schůzi Poslanecké sněmovny ČR

dne 12.04.2016. Tisk 695 je projednání zařazen na 47. schůzi Poslanecké sněmovny ČR

dne 24.05.2016. Jestliže v jiných případech vláda požaduje projednání, uzákonění svých požadavků, návrhů na zákonodárném sboru, proč takto nejedná a nepožaduje souhlasné stanovisko s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území naší republiky. Jedná vláda v logice Ústavy ČR, když se na poslancích nedomáhá souhlasu s předloženým usnesením? Plní vláda slib, který složila do rukou prezidenta republiky a svým podpisem jej stvrdila? "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.". Nezneužila vláda svého postavení a bezdůvodně o svém usnesení v rozporu s Ústavou České republiky čl.43 odst. 6 informovala Parlament České republiky až po měsíci. Nebo má jiný výklad ustanovení čl. 43 odst.6 ,, O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu“. Nezpochybňuje Vláda České republiky Ústavu ČR, parlamentní systém a zastupitelskou demokracii, když v tomto případě je u ní neprodleně 30 dní? Pane premiére,

kdo podle Vás má právo a i možnost kontrolovat Vládu ČR, kromě Parlamentu České republiky, který zcela evidentně v případě suverenity našeho státu, pohybu cizích vojsk po našem území na uloženou kontrolní, činnost legitimnosti jednání vlády rezignoval? Očekáváte od občanů, že budou také mlčet a rezignovat na svá práva a odevzdaně sledovat, jak je rozhodováno o jejich osudu ? O nás, bez nás? To od nás pane premiére neočekávejte. S pozdravem za Iniciacivu Ne základnám ČR, z.s. Eva Novotná, mluvčí


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page