top of page

Informace Českého mírového fóra k vojenském konvoji USA v ČR - dopad na občany.


Je vojenský konvoj USA na území ČR vojenským cílem ? Je. Proto může být legálně napaden. Kým může být legálně napaden ? Vojáky ozbrojených sil všech, s nimiž jsou USA v ozbrojeném konfliktu. Těch je tolik, že jsme o tom ztratili přehled.


Proč může být vojenský konvoj USA na území ČR legálně napaden ? Válečné právo nemá ustanovení, že vojenské zařízení státu, který se účastní ozbrojeného konfliktu, se musí nacházet na území, na kterém se ozbrojený boj vede, ani že se musí nacházet na území státu (v tomto případě USA), který je účastníkem ozbrojeného konfliktu.


Proč může být vojenský konvoj USA na území ČR legálně napaden jakýmikoliv prostředky ? Válečné právo nestanoví prostředky, které se mají použít.


Na základě rozhodnutí státních orgánů vedou USA války v různých částech světa. Kvůli každé z těchto válek se na USA vztahují ustanovení válečného práva s oficiálním názvem Mezinárodní humanitární právo.


Mezinárodní humanitární právo – dále válečné právo – upravuje záležitosti ozbrojených konfliktů – válek. Zásadně rozlišuje co je vojenské a co je civilní.


Vojenským zařízením jsou zbraně, sklady munice, vojenská velitelství, vojenské dopravní prostředky na zemi, ve vzduchu, na hladině a pod hladinou, ubytovací vojenská zařízení, vojenské školy a všechno, co slouží vojenským účelům. Civilní je to, co slouží občanům. Jsou to školy, nemocnice, památky, kostely, kláštery, veškerá kulturní zařízení, zásobování vodou a elektřinou, obytné budovy, civilní dopravní prostředky, tedy vše, co neslouží vojenským účelům, a samozřejmě civilní osoby.


Válečné právo stanoví, že všechno civilní je chráněno a poškození či zničení je zločinem – válečným zločinem. Naopak to, co je vojenské, je ve válce vojenským cílem, který je možno legálně napadat, poškozovat a ničit. Bohužel je ve válce vojenským cílem i člověk v uniformě. Proto např. zabití šesti českých vojáků jednotky České armády, vyslané koaliční vládou ČR do války v Afganistánu, bylo z hlediska válečného práva legální. Nelze podceňovat ministry a poslance vládních stran, že by to od svých poradců nevěděli.


Může dojít k zabití občanů ČR a ke škodám na jejich majetku ? Praxe dokazuje, že tomu tak je.


Kdo nahradí občanům případné škody ? Nikdo. USA ještě neuhradily škody na civilním majetku, které způsobily bombardováním Prahy pár dnů před koncem války. Je mylné se domnívat, že ti, kteří mají pojištěný dům a domácnost dostanou náhradu od pojišťovny. Žádná pojišťovna válečné škody nehradí.

ZDROJ zde:

http://www.ceskemiroveforum.com/426588647

Informace byla publikována též zde:

http://zvedavec.org/prispevky/2016/05/6904-vojensky-konvoj-usa-v-cr-a-dopad-na-obcany-cr.htm

a zde:

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/vojensky-konvoj-usa-v-cr-a-dopad-na-obcany-cr.html


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page