Informace Českého mírového fóra spoluobčanům k budování válečné základny USA v Polsku

 

Zahájením výstavby válečné protiraketové základny USA v Polsku porušil orgán výkonné moci USA – prezident (v USA je veškerá výkonná moc v rukách jedné osoby) Chartu OSN, kterou jsou USA jako členský stát OSN vázány a porušil Zakládající dokument Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

V rámci obkličování Ruské federace válečnými základnami USA existuje již na   území Polska raketová základna USA. Tu USA plánovaly vybudovat v ČR v Brdech, ale my občané ČR v celonárodním hnutí občanů ČR za zachování území ČR bez cizích válečných základen jsme tomu zabránili. Nyní byla na území Polska zahájena výstavba protiraketové základny USA.

 

To je v rozporu s Chartou OSN, ve které je zakotvena povinnost:

 

„Pěstovat snášenlivost a žít spolu vzájemně v míru jako dobří sousedé.“

 

“Všichni členové urovnávají své mezinárodní spory pokojnými prostředky.”

 

                                               *     *      *         

 

Budováním protiraketové základny USA v Polsku porušily USA Zakládající dokument Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

 

Přesto, že USA jsou státem amerického kontinentu, požadovaly jejich orgány státní moci, aby USA byly účastníkem vládní konference o bezpečnosti a spolupráci na evropském kontinentu. Vládní delegace USA na ní zájmy USA v Evropě prosazovala. Závěrečný dokument Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě – nyní Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – USA odsouhlasily a prezident USA Gerald Ford jej v Helsinkách v r. 1975 podepsal. A tedy: přesto, že USA jsou státem amerického kontinentu, mají povinnost ustanovení Závěrečného dokumentu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě plnit!

 

 Závěrečný dokument stanoví 10 principů vztahů mezi státy, které jsou USA povinny respektovat a ve své praxi uplatňovat. Jedním z nich je princip Zdržení se hrozby silou a použití síly. V něm je stanoveno:

 

„Zúčastněné státy se ve svých vztazích, jakož i všeobecně ve svých mezinárodních vztazích zdrží hrozby silou a použití síly. Žádné zdůvodňování nemůže posloužit k ospravedlnění uchýlení se k hrozbě silou nebo použití síly.“

 

Státní orgány USA obkličováním Ruské federace válečnými základnami USA tento princip porušily a mají povinnost toto porušování ukončit.

 

Česká republika je členem OSN i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Co udělá vláda ČR když jiný členský stát – USA - ustanovení porušuje?

 

 

České mírové fórum, 2.6. 2016

 

Ing. Jiří Sobotka, CSc.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

 

 

ZDROJ ZDE:

http://www.ceskemiroveforum.com/426896177

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook