top of page

Informace Českého mírového fóra spoluobčanům k budování válečné základny USA v Polsku


Zahájením výstavby válečné protiraketové základny USA v Polsku porušil orgán výkonné moci USA – prezident (v USA je veškerá výkonná moc v rukách jedné osoby) Chartu OSN, kterou jsou USA jako členský stát OSN vázány a porušil Zakládající dokument Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.


V rámci obkličování Ruské federace válečnými základnami USA existuje již na území Polska raketová základna USA. Tu USA plánovaly vybudovat v ČR v Brdech, ale my občané ČR v celonárodním hnutí občanů ČR za zachování území ČR bez cizích válečných základen jsme tomu zabránili. Nyní byla na území Polska zahájena výstavba protiraketové základny USA.


To je v rozporu s Chartou OSN, ve které je zakotvena povinnost:


„Pěstovat snášenlivost a žít spolu vzájemně v míru jako dobří sousedé.“


“Všichni členové urovnávají své mezinárodní spory pokojnými prostředky.”


* * *


Budováním protiraketové základny USA v Polsku porušily USA Zakládající dokument Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.


Přesto, že USA jsou státem amerického kontinentu, požadovaly jejich orgány státní moci, aby USA byly účastníkem vládní konference o bezpečnosti a spolupráci na evropském kontinentu. Vládní delegace USA na ní zájmy USA v Evropě prosazovala. Závěrečný dokument Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě – nyní Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – USA odsouhlasily a prezident USA Gerald Ford jej v Helsinkách v r. 1975 podepsal. A tedy: přesto, že USA jsou státem amerického kontinentu, mají povinnost ustanovení Závěrečného dokumentu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě plnit!


Závěrečný dokument stanoví 10 principů vztahů mezi státy, které jsou USA povinny respektovat a ve své praxi uplatňovat. Jedním z nich je princip Zdržení se hrozby silou a použití síly. V něm je stanoveno:


„Zúčastněné státy se ve svých vztazích, jakož i všeobecně ve svých mezinárodních vztazích zdrží hrozby silou a použití síly. Žádné zdůvodňování nemůže posloužit k ospravedlnění uchýlení se k hrozbě silou nebo použití síly.“


Státní orgány USA obkličováním Ruské federace válečnými základnami USA tento princip porušily a mají povinnost toto porušování ukončit.


Česká republika je členem OSN i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Co udělá vláda ČR když jiný členský stát – USA - ustanovení porušuje?České mírové fórum, 2.6. 2016


Ing. Jiří Sobotka, CSc.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.ZDROJ ZDE:

http://www.ceskemiroveforum.com/426896177


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page