top of page

Dopis adresovaný poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, který byl přijat na demonstraci p


Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna PČR – všem poslancům

Senát PČR – všem senátorům

V Praze dne 7. 6. 2016


Věc:

Výzva všem poslancům a senátorům PČR


Vážení pánové a dámy, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky!


Víme, že někteří víte, tušíme, že mnozí tušíte … že cosi velmi shnilého je ve státě českém. Něco, co přímo spadá pod Vaši kontrolu. To něco lze nazvat bezuzdným řáděním mezinárodních vymývačů hlav našich občanů cestou České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČR). Ve Vašich rukou spočívá nejen moc, ale i odpovědnost a především kompetence učinit tomuto řádění přítrž. V dalším textu se zaměřujeme na ČT, leč v ČR není situace o moc lepší.


To, co se odehrává v ČT, již není jen porušováním zákona o ČT, o jejím etickém kodexu nemluvě, ale čímsi, co již hraničí s vlastizradou. Publicistika, ale dokonce i některé pořady pro děti, se stávají nejhorší stokou lží a zlovolných manipulací, které svými účinky rozbíjejí a destruují naši společnost. Kolaboranti a zrádci národa (ve službách západních zpravodajských služeb a nadnárodních mocenských mafií) ovládající ČT zavedli tvrdou cenzuru informací, rozjeli historicky nejmasivnější propagandu americké „demokracie“ a rozpoutali gigantickou nenávistnou kampaň proti všemu ruskému a také proti panu prezidentu Zemanovi. V jejich režii jsou pošlapávány kulturní odkazy našich předků, devastovány odvěké hodnoty života, padělána historie, vytrhávány národní kořeny a relativizována role rodiny a výchovného systému. Zjevně jsou tak plněny hlavní cíle těch, kteří se rozhodli zničit evropské národy.


Lži, manipulace, zatajování faktů a další ekvilibristika s pravdou v ČT již překročily kritickou mez. Ohrožují společnost na všech frontách. ČT už má s Čechy společný jen jazyk a koncesionáře. Ostatně Rada ČT již otevřeně cestou radního Michala Jankovce přiznala, že má opravdu určený úhel pohledu od EU. Takže pravda, fakta, etika, národní zájmy a názory občanů jdou na vedlejší kolej, vlastně se dostávají do klatby, neboť do éteru lze pouštět pouze to, co schvaluje či přímo dodává EU. Když si dosadíme, jací zkorumpovaní a nezodpovědní váleční agresoři EU řídí, je jasné, kam ČT směřuje a komu opravdu slouží. Nastal tudíž čas udělat tomuto vlastizrádnému řádění přítrž!


Aliance národních sil (neformální sdružení nezávislých subjektů, organizací a osobností) sleduje vlastizrádný vývoj v našich médiích s velikým znepokojením. A stejně vnímá i „hru na mrtvého brouka“, kterou v souvislosti s nekonečnou řadou stížností na ČT hraje celá vládní garnitura, zejména pak volební výbor PS PČR a Rada pro rozhlasové a TV vysílání, o managementu ČT nemluvě. Občané ČR si již tristní situaci v ČT plně uvědomují; svědčí o tom bezpočet stížností, dokonce byly podány i žaloby.


Vážení poslanci a senátoři!


Bitva o nezávislé myšlení a pravdu, jakož i budoucnost Českého národa a státu, tedy každého z nás, ale též každého z Vašich blízkých, vzplanula. Proto si dovolujeme vyzvat Vás všechny, abyste využili svých kompetencí a zasáhli takovým způsobem, aby zlovolné řádění publicistů a moderátorů ČT rychle a jednou provždy skončilo. Naslouchejte hlasu svědomí, najděte alespoň špetku odvahy a odpovědnosti a interpelujte volební výbor PS PČR (a jeho cestou i RRTV), případně zodpovědné vládní činitele, aby došlo k razantnímu personálnímu zásahu v ČT (dlouhodobě lze zvažovat změnu zákona o ČT, případně zestátnění této instituce). Koncesionáři ČT, nepochybně takovýto Váš zásah pozitivně ocení v nadcházejících volbách. Jinak budou hledat jiné cesty, jak zabránit tomu, aby proti své vůli byli nuceni na podvratnou činnost ČT finančně přispívat.


Víme, že je mezi Vámi několik podivných existencí, které udržují skvělé kontakty s ukrajinskými fašisty, zednářskými spolky či jinými samozvanými světovládnými mocenskými strukturami, a že tito nešťastníci udělají vše, aby tuto naši iniciativu v samém zárodku zablokovali. Je však jen na Vás, zda jim dopřejete sluchu, nebo se budete řídit svou intuicí, vyššími principy mravními a skutečnými zájmy našeho národa.


Děkujeme Vám a přejeme hodně úspěchů ve Vaší navýsost odpovědné práci. V případě potřeby Vám rádi pomůžeme i konkrétními důkazy.


Více se o nás můžete dozvědět na webu: http://www.aliancens.cz/


S úctou a pozdravem za Alianci národních sil


Ing. Oldřich Lukáš

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Ing. Karel Janko


aliancens@centrum.cz


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page