top of page

Dopis adresovaný ministrovi vnitra Milanu Chovancovi, který byl přijat na demonstraci před ČT dne 8.


Vážený pan

Milan Chovanec

ministr vnitra ČR

V Praze dne 7. 6. 2016

Věc:

Žádost o monitorování činnosti ČT – cizí propagandy jí šířené

Vážený pane ministře,

s povděkem jsme zaregistrovali, že jste vytvořil speciální tým pro monitorování cizí propagandy. Ochrana státu před devastací jeho základních pilířů (ekonomiky a sociálních jistot, kulturního dědictví a odkazů předků, tradičních hodnot a národních tradic, rodiny a výchovného systému, základních práv a svobod apod.) patří mezi nejvýznamnější úkoly každé vlády a určitě si zaslouží, aby ti, kteří to vše chtějí ohrozit či znehodnotit, byli odhaleni a po zásluze potrestáni.


Možná jste již jako poslanec obdržel naši Výzvu Parlamentu ČR k zásahu proti vlastizrádné činnosti České televize. Pokud ne, kancelář Poslanecké sněmovny Vám ho jistě dá obratem k dispozici. V návaznosti na zmíněný dokument si dovolujeme požádat Vás, abyste výše uvedenému týmu uložil, aby věnoval mimořádnou pozornost právě České televizi. Je totiž mimo vší pochybnost, že tuto mediální společnost ovládají a řídí, byť neoficiálně, cizí (nečeské) subjekty, jejichž cíle a zájmy jsou v přímém rozporu se zájmy a potřebami českého národa.


Rada ČT dokonce oficiálně přiznala, že má od EU (od koho konkrétně – to by měly zjistit české zpravodajské služby) určený závazný úhel pohledu na to, co se u nás a ve světě děje. ČT tedy nevysílá to, co je pravda, nezveřejňuje holá fakta, nehájí zájmy naší země, nepřináší tedy vyrovnané a objektivní zpravodajství, ale jen do daného „úhlu“ zapadající cenzurované informace a uměle vytvořené mediální prefabrikáty!!! Díky onomu úhlu pohledu ČT úděsně manipuluje s vědomím obyvatelstva, šíří nebezpečné lži a poplašné zprávy, jakož i nenávist k prezidentu republiky a ke všemu ruskému. Rozbíjí tak společnost a uměle v ní vytváří obrovské napětí.


V důsledcích se jedná o nebezpečnou diverzi proti českému státu. Takovýto „úhel pohledu“ tedy není ničím jiným, než učebnicovou čistokrevnou propagandou! A jelikož její režiséři jsou ze zahraničí a slouží zahraničním protinárodním zájmům, jedná se o propagandu cizích mocností, jejichž cílem je destabilizace naší společnosti a vtažení ČR do sebevražedné války s Ruskem.


Navíc tato zničující cizí propaganda v tichosti odebírá stále více práv většině, tedy rodilým občanům ČR, a nesmyslně posiluje práva těch, kteří pro ČR nehnuli prstem a chtějí jen na jejím sociálním systému parazitovat, nemluvě o blíže nejmenované náboženské ideologii, která prokazatelně vyzývá k terorismu, a o náboženství, které nepokrytě pošlapává všechna základní lidská práva, která naši civilizaci dělají tím, čím je.


Vzhledem k výše uvedenému je mimo vší pochybnost, že si současná ČT plně zaslouží mimořádnou pozornost týmu pro monitorování cizí propagandy. Věříme, že tento tým nebude nikdy zneužit proti těm, kteří na rozdíl od ČT, říkají a šíří pravdu a holá fakta, hájí zájmy národa, naše kulturní prostředí a dědictví, naši svébytnost a identitu.


Přejeme Vám hodně úspěchů při odhalování skutečně nebezpečné propagandy, která svými temnými perutěmi zahalila celou Českou republiku, aby v ní zadusila cokoliv národního, lidského, moudrého a obecně prospěšného. Pravda se v režii autorů této propagandy – mocných nadnárodních finančních a zednářských (iluminátních) kruhů - stala už dávno smrtelně nebezpečným jedem. Tito samozvaní vládci světa se rozhodli zničit evropské národy a z jejich občanů udělat hnědou masu nemyslících ovcí (otroků). A právě lidé jako Vy, potažmo Vámi vytvořený tým, mají možnost tomuto neutěšenému osudu a vývoji zabránit.


Děkujeme Vám za takový přístup jménem desítek spolků, organizací, hnutí a stovek osobností, sdružených v Alianci národních sil. V případě potřeby jsme připraveni Vám v tomto úsilí pomoci. Víme, že pouhé odhalení protistátní cizí propagandy v ČT (a ČR) Vám přinese vděk milionů našich občanů a náležité ocenění ve volbách. Propagandy skutečné (proislámské, militantní a vlastizrádné) a nikoliv chimérické (ruské či prozemanovské)!

Více se o nás můžete dozvědět na webu: http://www.aliancens.cz/

S úctou a pozdravem za Alianci národních sil

Ing. Oldřich Lukáš

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Ing. Karel Janko

aliancens@centrum.cz


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page