top of page

Může někdo zodpovědně říct ZA CO???!!! Aneb zcela nezasloužený důchod evropských úředníků.


Možná, že jde o informace typu „jedna paní povídala“, ale s odvoláním se na zdroj Svět kolem nás dne 7. května 2014, kategorie Zahraniční, existuje informace o tom, že pro úředníky EU byl schválen odchod do důchodu ve věku 50 roků s 9000 (slovy devíti tisíci) eury měsíčně, což je v přepočtu plus mínus nějakých 252 000,- Kč. Už v roce 2014 odešlo do předčasného důchodu 340 zaměstnanců ve věku 50 let s penzí 9000 eur za měsíc! Nevím jak vám čtenářům, ale mě se udělaly mžitky před očima. Udělejme si malou početní rekapitulaci toho, co takový odchod do důchodu s 9000 eury znamená.


Především je potřeba si také uvědomit, že stejně udiveni, byť ne s tak vyvalenýma očima jako my v Česku, mohou být i důchodci v Německu a to přesto, že mají minimální důchody „o poznání“ vyšší (asi 3 x). Kromě toho, na rozdíl od našich politiků, kteří posílají naše důchodce do penze v 70 letech, německý parlament schválil snížení věku odchodu do důchodu z 65 na 63 let, navíc s malým přilepšením, zvýšení minimálního důchodu o 57 eur. Už jen tyto skutečnosti mohou české důchodce přivádět, obrazně řečeno, k šílenství. Leč česká povaha je schopna jen svěsit hlavu, pobrblat si či ponadávat na to , jací jsou naši politici skrblíci, že hledí jen na sebe a na ostatní kašlou a vůbec, že svět je nespravedlivý. A mají pravdu zvláště, když se dozví, že ti bohem předurčení úředníci v EU a EP mohou po „těžké, namáhavé, vyčerpávající a vysoce odpovědné práci“, odejít do důchodu již ve věku 50 let s důchodem ve výši 9.000 eur, tedy cca 252.000 Kč!


Tento zcela jistě „(ne)zasloužený“ důchod znamená, že např. (smyšlený) europoslanec Gejza Štempl po svém odchodu z EU či EP do důchodu, bude pobírat 9.000 eur měsíčně, tedy cca 252.000 Kč, což v přepočtu za rok činí celkem 3 miliony 24 tisíc korun! Na tyto peníze musí OČPO (obyčejný český pracující občan) při značně zkresleném českém průměru měsíčního příjmu 26.000 Kč pracovat téměř 10 roků, pan Štempl je bude mít za rok! Kromě toho český poctivě pracující člověk půjde do důchodu v 70 letech, tedy o 20 let později, než „totálně sedřený euroúředník“ pan Štempl. Za tu dobu, tedy za oněch 20 let, co si pan Štempl obrazně řečeno, bude „válet šunky“, případně si přivydělávat jako nějaký poradce za další několik desítek tisíc korun, obdrží pan Štempl na důchodu cca 60 milionů, 480 tisíc korun, aniž by na rozdíl od českého aspiranta na důchod (pomineme-li jeho obětavou činnost ve formě přivýdělku) hnul prstem. To je suma, kterou OČPO nevydělá ze celý svůj život! Je to normální, zeptá se jistě kdekterý člověk, ať již v důchodu, nebo před důchodem? Jistě není zvláště když si uvědomíme, že zmíněný pan Štempl bude moci ve své „zaslouženém“ důchodu vykonávat další pracovní činnost, např. jako předsedu dozorčí rady, generálního ředitele, nebo i jinou „podřadnou práci“ jako poradce ministrů, nebo konzultantské práce nebo přednášející na význačných universitách za tzv. extramoney.


Nemyslím, že jde o nějakou lidskou závist, ale o nebetyčnou, právem kritizovanou nespravedlnost, přesněji neúměrnost v hodnocení lidské práce. Jistě mi dá mnoho lidí zapravdu, že výše funkčního postavení či zařazení nečiní vždy práci, ve smyslu výkonu a činnosti, resp. náročnosti a odpovědnosti odpovídajícím způsobem výši platu, odměn a jiných požitků. V případě úředníků EU je to o to problematičtější, že o výši důchodu nerozhodují stejná kritéria jako u běžných občanů, ale jejich práce, resp. výše důchodu je asociálně nepřiměřeně nadhodnocena. Otázkou je, zda 9.000 eur je považováno za paušál, nebo průměr a zda ti „nejvyšší“ europapaláši nemají nárok na důchod o několik „drobných“ (v řádu několika tisících eur) více.


Výše jejich důchodu je nestoudným opovrhováním občany evropského prostoru, resp. občany členských postkomunistických států EU, protože zdaleka ne všechny členské státy EU dosahují ekonomických parametrů Německa, Francie, Vel. Británie, Itálie apod. Jsou to především tyto státy, coby vlastníci nadnárodních firem v ČR, které mají velký podíl na tvorbě domácího (českého) HDP a jejichž zisky jdou mimo ČR. Není to však jen jejich vina, protože tento stav přivodili a umožnili naši „věhlasní“ ekonomové a předlistopadoví liberální myslitelé, kteří dovolili, jistě ne bez patřičného „všimného“ rozprodat, rozkrást, defraudovat či jinak znehodnotit bohatství vyspělého a takřka soběstačného státu, české země, zděděné podle některých tolik nenáviděném komunistickém režimu!


Možná, že by se výše jak stávajících platů a odměn úředníků EU, tak výše jejich důchodu mohla snáze pochopit, kdyby funkce EU byla vždy a skutečně v celém rozsahu své činnosti pozitivní, 100% užitečná a prospěšná, čestná a spravedlivá. Protože však snad každému občanu je známo, že úředníci EU dělají celou řadu kopanců, přehmatů, nepřesností, byrokratických zbytečností atd., a že členským státům mnohdy řádně komplikují život, pak se jejich platy a důchody jeví jako naprosto, ale opravdu naprosto nespravedlivě přisouzené. Nemluvě o tom, že samotná existence EU má vážné trhliny, zmítá se ve vážných ekonomických problémech, že činnost a rozhodování EU je často předmětem kritiky coby nekompetentní, neefektivní, komplikující členským státům jejich národní zájmy atd. Jakkoli se existence a členství v EU jeví jako pozitivní, skutečný efekt z této koordinace je značně zkreslený a členství v EU je ve své podstatě nevýhodné. Když už pro nic jiného, tak třeba jen z důvodů jejich platů, odměn, výhod, pracovní morálky a hlavně efektivnosti jejich práce. Nechci tím tato negativa paušalizovat, jsou výjimky, kteří si tuto kritiku nezaslouží, proto komu čest, tomu čest. Nicméně to je už jiná kapitola problematiky EU, kter& aacute; jen z důvodů výše zmíněných nepochopitelných důchodů jistě nebude důvodem k řešení, zda je EU pro nás výhodná či ne, zda z ní vystoupit, nebo se za ní brát! Osobně jsem pro to předposlední.

#EU

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page