top of page

Prohlášení účastníků Mírového setkání „ANO MÍRU! NE NATO!“ v Praze dne 11.6.2016


My, účastníci setkání mírových a protiválečných iniciativ i jednotlivců v České republice, konaného dne 11. června 2016 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy se připojujeme k podpoře výzvy Světové rady míru všem, kteří obhajují věc míru, ke kampani za objasňování a odhalování pravé, světu škodlivé a nebezpečné podstaty a charakteru NATO. Připojujeme se ke všem, kteří chtějí říci své rozhodné NE organizátorům a účastníkům summitu NATO ve dnech 8. – 9. července t. r. ve Varšavě. Tento summit se bude konat v období válek, zvýšené globální nestability a konfliktů. Za 67 let od svého založení se NATO podílelo na desítkách válek a ozbrojených konfliktů rozpoutaných vedoucí silou NATO – Spojenými státy. Od svého vzniku bylo NATO útočným agresivním vojenským paktem, tak je tomu i dnes. NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO bombardovalo Jugoslávii a je zodpovědné za destabilizaci, násilí a války, které jsou dnes skutečností v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii nebo na Ukrajině. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie nebo mír - jediným výsledkem byla smrt a zkáza a navýšení nadvlády nad zdroji a zvýšení zisků monopolů a korporací z členských zemí NATO. Obrovská síť vojenských základen, námořních flotil a raketových systémů, které USA a jejich spojenci v NATO rozšířili po Evropě a celém světě, jsou nástroji jejich strategie nadvlády USA a ovládnutí energetických a surovinových zdrojů celé planety. NATO je přímo odpovědné za drama milionů uprchlíků, kteří se snaží uniknout z hrůz války. Agenda připravovaného summitu NATO a její přijetí představuje skutečnou hrozbu světové války a nebezpečí jaderné konfrontace, znamenající zničení civilizace na celé planetě. NATO je hlavní hrozbou pro mír v Evropě a ve světě.

NATO představuje hlavní bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací. v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva.


Proto vyzýváme vládu České republiky k odmítnutí schválení agendy summitu, ukončení aktivit Armády České republiky ve strukturách NATO a iniciovat zahájení jednání o novém systému evropské bezpečnosti.


Na pražském magistrátu se uskutečnilo mírové setkání proti NATO

V sobotu 11. června se v hlavním jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnilo mírové setkání pod heslem „ANO MÍRU! NE NATO!“ Setkání bylo uspořádáno Českým mírovým hnutím a Asociací Vojáci proti válce za podpory řady mírových a protiválečných organizací a Klubu zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Akce byla součástí mezinárodních aktivit proti NATO iniciovaných Světovou radou míru mimo jiné v souvislosti s chystaným varšavským summitem tohoto vojenského paktu.


Předseda Asociace Vojáci proti válce plukovník v. v. Jiří Bureš ve svém vystoupení pozvedl nutnost postavit se současným aktivitám NATO, které jsou jednoznačně zaměřeny na eskalaci napětí ve světě a na přípravu nových válečných agresí.


Představitel Českého mírového hnutí a člen Výkonného výboru Světové rady míru Milan Krajča upozornil na vzrůstající vojenskou přítomnost NATO ve střední a východní Evropě, kdy jen v těchto dnech probíhají v Polsku a pobaltských zemích čtyři velká provokační vojenská cvičení, kterých se účastní přes 50 tisíc vojáků.


Místopředseda Ústředního výboru KSČM a bývalý člen vedení Světové rady míru Josef Skála hovořil o nutnosti budování širokého protiválečného hnutí, jehož úkolem musí být aktivní odpor proti NATO a jím organizovaným válečným přípravám. Jedním z kroků k budování takového hnutí by měly být i komunisty spoluorganizované protesty proti varšavskému summitu NATO.


Člen Zastupitelstva hlavního města Prahy a I. místopředseda Ústředního výboru KSČM Petr Šimůnek se ve svém vystoupení pozastavil nad reakcí, kterou mírové setkání sklidilo u některých pravicových pražských zastupitelů. Konstatoval, že komunisté budou, stejně jako vždy v minulosti, na straně míru a všech těch, kteří mír brání.


V následné diskusi vystoupila řada představitelů a členů mnohých mírových a protiválečných organizací a iniciativ např. Občanské iniciativy Ne základnám, Československých vojáků v záloze za mír, Levé perspektivy, Klubu českého pohraničí Slovanského výboru České republiky či Klubu společenských věd.


V prohlášení přijatém na závěr setkání jeho účastníky se mimo jiné konstatuje: „NATO představuje hlavní bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva. Proto vyzýváme vládu České republiky k odmítnutí schválení agendy summitu, ukončení aktivit Armády České republiky ve strukturách NATO a iniciovat zahájení jednání o novém systému evropské bezpečnosti.“Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page