top of page

Apolitické shromáždění proti vládním reformám a islamizaci ČR dne 19.6.2016 v Praze

Hosté demonstrace:


Lucie Hašková Jiří Černohorský Jan Porochnavec Jan Dlouhý Vladimíra Vítová Ladislav Ších Petr Hlaváč


Akci podpořili zástupci těchto iniciativ:

Za naši kulturu a bezpečnou zemi Lidová fronta Aliance národních sil


Za ANS vystoupil Jan Dlouhý a Vladimíra Vítová.


Jan Dlouhý se vyjádřil k tzv, Agendě 21:


"Agenda 21 je definována jako komplexní plán akcí, který bude probíhat globálně i lokálně. Jde o snahu vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Stojí na filosofii tzv. udržitelného rozvoje. Má za úkol kontrolovat svět. Dokument je založen na sociálních kontrolních mechanismech. Největším problémem pro zlomení národní suverenity států je smysl pro národní cítění, a proto – v souvislosti s řízenou nelegální migrací – dělají globální a mainstreamová média na celém světě ze všech vlastenců bránících svoji zem fašisty. Podstatou bude převýchova dětí k tzv. udržitelnosti a ekonomické spotřebě. Děti se mají záměrně stávat analfabety, neboť právě to doktrína trvale udržitelného rozvoje nařizuje a praví: více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním.


​Takový je tedy plán OSN. Je určen k všeobecnému a absolutnímu úpadku lidských hodnot a k devastaci lidského života vůbec. Plánují pro nás a naše děti život bez svobody, bez soukromého vlastnictví a počítá se se zrušením rodiny – děti mají patřit vládě. Pilotní příprava nyní probíhá v Norsku. Máme se stát otroky pod plnou kontrolou globální elity."Vladimíra Vítová se vyjádřila k oblíbené tezi politiků, že jsme malý a bezvýznamný národ:


"Takzvaná politická elita se nás ale snaží připravit o vlastní historii a zničit vzdělanost našeho národa, který vždy patřil k nejvzdělanějším na celém světě – což lze lehce prokázat. Pouze o to není zájem!


Ráda bych použila slova historičky paní profesorky Stanislavy Kučerové:


Od převratu 1989 nepřestáváme žasnout nad neutuchajícími proudy pohrdavého a nenávistného znevažování našich národních dějin a naší národní kultury, které chrlí většina tisku i televizních kanálů. Zdrojem tohoto tupení naší minulosti, které již patří na veřejnosti k „dobrému tónu", je objemná kniha z roku 1991 „Úloha Čechů v dějinách“, kterou pod pseudonymem Podiven (jméno sluhy knížete Václava) vydala trojice P. Pithart, Petr Příhoda a Milan Otáhal.


Jedná se prý o zrcadlo, nastavené českému národu. Ve skutečnosti o pomlouvačný pamflet, který je psán s povýšeným despektem a zlomyslným pošklebováním. Znevažuje veškerou naši kulturu i historii – včetně husitství anebo národního obrození stavby Národního divadla – prostě všeho – vše se jim zdá malé a ubohé… Ve školách je v tomto duchu v našich dětech pěstován pocit malosti a bezcennosti naší země zcela záměrně. Tento pocit je již 26 let šířen veřejnoprávní Českou televizí, veřejnoprávním Českým rozhlasem (které si navíc sami platíme) i všemi mainstreamovými médii (která povětšinou nejsou ani v českých rukou).


Ale my Češi nejsme nějací malí bezmocní ubožáci.

My jsme naopak jeden z nejvyspělejších a nejhumánnějších národů světa!

Nikdy jsme nevlastnili žádnou kolonii.

A nikdy jsme nikoho nenapadli.

Naopak, vždy jsme byli soběstační, a pokud jsme bojovali, tak jsme se pouze bránili. České země byly vždy duchovním a geostrategickým centrem Evropy.


Sjednotitel Německa a politik světového formátu Otto von Bismarck pronesl tuto větu: „Kdo ovládá Čechy, je pánem Evropy.“ Německo na to nikdy nezapomnělo a řídí se podle toho i dnes - v rámci EU. Ale my Češi to nevíme!


Současní politologové a politici se snaží popírat i známou (a funkční) geostrategickou teorie tzv. Heartlandu Sira Johna Mackindera. Ten svoji představu o významu jednotlivých částí světa vyjádřil takto: „Kdo ovládá střední a východní Evropu, ovládá Heartland. Kdo ovládá Heartland, ovládá svět."


Je neoddiskutovatelnou skutečností, že geograficky leží Česká republika v srdci Evropy a jejím geografickým centrem je Praha.


V současné době se hovoří o nedostatku vody, která se stává světovou komoditou číslo JEDNA!, A územím českého státu procházejí tři hlavní evropská rozvodí - Severního, Baltského a Černého moře.


Česká republika je velmi významným geostrategickým prostorem! A my jsme se tu narodili, máme zde své předky a máme povinnost bránit vlastní domovy a vlastní zemi – a tomu se říká vlastenectví."

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page