Prohlášení ANS k jednání NATO ve Varšavě ve dne 8. – 9. 7. 2016

 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady NATO musí být schvalována všemi členskými státy, může i Česká republika ovlivnit jejich podobu! ČR svým členstvím na sebe vzalo zodpovědnost za aktivity, které NATO vyvíjí.

Požadujeme po české vládě, aby respektovala mezinárodní právo. Česká republika je členem OSN a vláda je proto zavázána postupovat v souladu s Chartou OSN.

 

Média informovala o navržené agendě zasedání NATO ve Varšavě, která je ale v rozporu se zakládající smlouvou NATO i Chartou OSN!

 

V Ústavě České republiky je zakotveno: „Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“. Vláda není orgánem nadřízeným lidu ale jeho prostředníkem. Tím je určena i její pravomoc v jednání na zasedání NATO ve Varšavě.

 

V článku 1 zakládající smlouvy NATO je stanoveno:

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN."

  

Za ALIANCI národních sil:

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně, České mírové fórum

Ing. Karel Janko, předseda, Česká strana národně socialistická

Ing. Oldřich Lukáš, předseda, sdružení Občané postižení justicí

Ing. Václav Princ, občanská iniciativa Naděje

 

Julie Karlovská, předsedkyně, sdružení Lidé lidem

Ing. Jan Dlouhý, občanská iniciativa Lidová fronta

​​

Zbyněk Štěpán, předseda Národní prosperita

 

Vladimír Dvořák, Aliance národních sil

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook