top of page

Prohlášení ANS k jednání NATO


Vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady NATO musí být schvalována všemi členskými státy, může i Česká republika ovlivnit jejich podobu! ČR svým členstvím na sebe vzalo zodpovědnost za aktivity, které NATO vyvíjí.

​Požadujeme po české vládě, aby respektovala mezinárodní právo. Česká republika je členem OSN a vláda je proto zavázána postupovat v souladu s Chartou OSN.


Média informovala o navržené agendě zasedání NATO ve Varšavě, která je ale v rozporu se zakládající smlouvou NATO i Chartou OSN!


V Ústavě České republiky je zakotveno: „Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“. Vláda není orgánem nadřízeným lidu ale jeho prostředníkem. Tím je určena i její pravomoc v jednání na zasedání NATO ve Varšavě.


V článku 1 zakládající smlouvy NATO je stanoveno:

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN."


Za ALIANCI národních sil:


PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně, České mírové fórum

Ing. Karel Janko, předseda, Česká strana národně socialistická

Ing. Oldřich Lukáš, předseda, sdružení Občané postižení justicí

Ing. Václav Princ, občanská iniciativa Naděje


Julie Karlovská, předsedkyně, sdružení Lidé lidem

Ing. Jan Dlouhý, občanská iniciativa Lidová fronta

​​

Zbyněk Štěpán, předseda Národní prosperita


Vladimír Dvořák, Aliance národních sil


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page