top of page

Už ani to nebe nebude naše!


Zpráva, že česká vláda jedná o povolení přeletů amerických vojenských dronů nad územím ČR, je vrchol drzosti, a stejně i to, JAK si USA dovolují žádat českou vládu o souhlas na povolení k přeletu těchto vojensky strategických - na vysoké technologické úrovni vybavených - dronů. Stejná „oprsklost“ či nehoráznost je ale i na straně naší vlády, resp. ministerstev dopravy a obrany, které jsou ochotny o žádosti americké strany vůbec jednat!


Nakolik si páni politici a především vláda uvědomují, do jakých rizik a nebezpečí nás a celou ČR vtahuje je skutečně otázka. Na jedné straně mají plno řečí o zajištění naší bezpečnosti před ruskou hrozbou možného napadení, ale sami nás zcela bezdůvodně a nesmyslně do ještě většího nebezpečí svými vlastizrádnými, ryze osobními postoji a vztahy k západním spojencům, vtahují. Bylo by tedy na místě, aby se občané těmto pokusům o zkompromitování České republiky vůči Rusku postavili a všemi prostředky se pokusili vydání povolení k přeletům dronů českou vládou zabránit. Vláda ČR v čele s B. Sobotkou se svou loajálností a řiťolezectvím čím dál více kompromituje, zpronevěřuje všem ideálům mezinárodního mírového soužití v Evropě. Je tedy opravdu zač bojovat.


Podle dostupných informací jsou drony, resp. bezpilotní letadla, vybaveny vysoce účinnou elektronickou technologií, která je schopna z výšky 20 km zcela bezpečně rozeznávat zaměřené cíle, ba dokonce identifikovat osoby. Americká strana jako důvod přeletů otevřeně konstatuje, že přelety by byly vedeny za účelem kontroly, přesněji řečeno monitorování hranic Ruské federace. Přístroje by údajně měly být v době přeletu nad územím ČR mimo provoz. Měly by být, ale kdož ví, zda skutečně!


Nejspíše již zcela schizofrenní česká vláda, která není schopna (možná nechce či nemůže) přímo odmítnout již samotnou myšlenku povolení přeletů, místo toho, aby tuto nehoráznou žádost striktně odmítla a poslala „amíky“ do příslušných míst, je svolná k jednání o povolení přeletů. Z dosavadních nedobrých zkušeností z postojů a reakcí naší vlády na podobné žádosti, návrhy a doporučení ze strany vlády USA či NATO je jasné, že česká strana se bude loajálně touto americkou žádostí „velmi podrobně a odpovědně zabývat“, aby nakonec došla k závěru, že nic nebrání žádosti USA jí vyhovět. A bude hotovo, vymalováno, další bonus pro řiťolezce.


Je až nepochopitelné, jak se nechávají naši přední politici a vláda manipulovat v názorech na „údajné“ nebezpečí, které Evropě a nám hrozí ze strany Ruska. Vlastně otázka o nepochopitelnosti není ani na místě, protože je zcela zřejmé, kde hledat důvody. Spíše je otázka, že politici by neměli svévolně a tedy i neoprávněně o takových záležitostech rozhodovat. Začalo to „průbou“ na území ČR instalovat radar US army. Když neuspěli, zkusili se (a úspěšně) dostat na území ČR zprvu malými, později již významnými přesuny pozemních vojsk, což nelze chápat jinak, než provokaci vůči Rusku, ale především si ověřit a monitorovat možnosti rychlého přesunu vojsk USA dislokovaných v SRN, k hranicím Ruska.


Požadavek na přelet dronů, alias bezpilotních letadel je vysoce strategicko-taktická vojenská záležitost, která ČR bezprostředně vtahuje do imperiálních záměrů USA. Zde je na místě vyjádřit podiv nad tvrzením našich spojenců z USA a NATO a přitakávání našich politiků-řiťoleczů o imperiálních zájmech Ruska, které se se svými vojsky nehnulo z území RF, zatímco armáda USA špacíruje po Evropě a vojsky NATO jsou již z velké části obšancovány hranice Ruska. Ale nám se tvrdí, že nebezpečí hrozí z jejich strany! To je fakt k smíchu.


Nicméně, tato naše nezodpovědná spoluúčast na akcích USA a NATO nás také vystavuje nebezpečí napadení, resp. prvního úderu ze strany Ruska, pokud k tomu bude ze strany USA vojensky vyprovokováno. Je přece jasné, že armáda USA na svých vojenských základnách v Německu by využila přesun přes území ČR, čemuž se na rozdíl od ČR, bude ruská strana pochopitelně bránit.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page