top of page

Deklarace geografů proti svévolnému prosazování názvu Czechia

Nesouhlasíme a vymezujeme se proti současnému politicko-mediálnímu nátlakovému prosazování jednoslovného pojmenování našeho státu, České republiky, názvem Česko (Czechia), na kterém se významně podílí i reprezentanti České geografické společnosti.


Vážený pane profesore, vážený pane prezidente České geografické společnosti,


my, níže podepsaní vědečtí, pedagogičtí a odborní pracovníci v geografii a příbuzných oborech, nesouhlasíme a vymezujeme se proti současnému politicko-mediálnímu nátlakovému prosazování jednoslovného pojmenování našeho státu, České republiky, názvem Česko (Czechia), na kterém se významně podílí i reprezentanti České geografické společnosti.


Jsme si vědomi toho, že vláda České republiky svým usnesením č. 403 ze dne 2. 5. 2016 podpořila záměr používat v zahraničí pro označení České republiky překlady názvu Česko, v angličtině Czechia. Jednoslovný název nicméně nenahrazuje oficiální název Česká republika (Czech Republic), nýbrž je jen jeho kratší neúřední alternativou a záleží na daném subjektu, zda se rozhodne užívat delší nebo kratší verzi názvu státu.


Název Česko nelze ani po čtvrtstoletí existence našeho státu považovat za všeobecně přijímaný (a to ani v rámci české geografické obce), za přirozený a už vůbec ne za jediný správný či vhodný - jak bývá často jeho zastánci účelově argumentováno. Jeho propagátoři ve svém zaujetí zcela opomíjí geografické, historické, lingvistické i politické protiargumenty oponentů (viz např. Řehák, S. (2004). Česko? Chaos a skepse. Geografie, 109(4): 328-331). Svévolné prosazování názvu Česko lze chápat i jako posilování symbolické moci pouze jedné z historických zemí České republiky a to na úkor zemí ostatních. Pojem Czechia je pak v souvislosti s názvem státu ahistorickým produktem, který je v obecné angličtině prakticky neznámý s mizivou frekvencí výskytu.


Oficiální politické jméno Česká republika (Czech Republic) není sice rovněž ideální, nicméně reprezentuje náš stát a identitu jeho obyvatel relativně vhodněji a geograficky jednoznačněji.


Nepovažujeme za nutné prosazovat jakýkoliv jednoslovný název našeho státu už proto, že není nezbytný (obejdou se bez něj tak respektované státy jako Spojené království, Spojené státy americké, Nový Zéland. Měl-li by jednoslovný název vzniknout, pak jako výsledek dlouhodobého spontánního jazykového vývoje, který jako jediný může vyústit v situaci, kdy nebude takový název nikým vnímán negativně. To považujeme za zásadní už z toho důvodu, že jde o název naší vlasti, je tedy krajně nevhodné, aby část obyvatelstva měla její označení spojeno s nějakými negativními emocemi.


Respektujeme, že někteří geografové upřednostňují označení Česká republika (Czech Republic), jiní jednoslovný název Česko (Czechia). Snahy o předčasné „přeskočení“ přirozeného jazykového vývoje, svévolnou legalizaci a nátlakovou institucionalizaci pojmenování našeho státu názvem Czechia však odmítáme.


Argumenty zastánců i odpůrců využívání uvedených názvů respektujeme, ovšem pouze jako drobný příspěvek do rozpravy v oblasti politické či historické geografie. Úkol geografie v tomto směru vidíme spíše v roli pozorovatele této diskuse, nikoliv v roli jejího arbitra. Tím přirozeně nechceme nikomu upírat jeho právo používat název Česko (Czechia), nejde však o nic jiného, než o soukromé občanské aktivity, protože, podle našeho přesvědčení, žádný „vědecky správný“ nebo „jediný vhodný“ název neexistuje.


Zároveň si však dovolujeme upozornit, že společenské výzvy našeho oboru jsou v současné době vskutku poněkud jiné a ocenili bychom, kdyby již „boj o Česko“ nezasahoval do seriózní vědecké práce.


S úctou

Autoři deklarace[1] RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. (Oddělení environmentální geografie, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Brno) RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. (Katedra geografie, Přírodovědecké fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci) Mgr. Marek Havlíček, Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., pobočka Brno) Mgr. Pavel Klapka, Ph.D. (Katedra geografie, Přírodovědecké fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci) Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně) Doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. (Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) Doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno) Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D. (Katedra ekonomie a veřejné správy, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě) RNDr. Robert Osman, Ph.D. (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno) [1] Autoři a signatáři deklarace prezentují svůj osobní názor, nikoli oficiální postoj svých institucí


ZDROJ:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Deklarace-geografu-proti-svevolnemu-prosazovani-nazvu-Czechia-444748


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page