top of page

Slepice, která víc kvoká, než snáší vejce.


Slovenská politička, představitelka havloidní „pravdy a lásky 89“, hééérečka a bývalá diplomatka (neplést s aktovkou) paní Magda Vašáryová se dost netaktně otírá o postoje české veřejnosti, která se podle ní zřejmě ne zcela dostatečně „adaptovala“ do atmosféry polistopadového vývoje ve společnosti, jak ji nastolil V. Havel. Havel, v tu dobu obklopen mj., i celou řadou tzv. múz umění a kultury (coby sám dramatik!) mezi nimi i hééérečka Magda Vašáryová, kterou si následně zcela určitě nejen z pragmatických důvodů, vybral pro náročnou diplomatickou reprezentaci v té době ještě Československa, a jmenoval ji velvyslankyní v Rakousku. To vše bez jakýchkoli diplomatických zkušeností a předpokladů k výkonu takové funkce, tedy kromě herecké praxe a angažovanosti v listopadu 89, což je v české diplomacii i nadále praktikováno, viz exvelvyslanec Stropnický apod.


Nicméně, diplomatická funkce pro ni znamenala počátek jejího strmého politického angažmá, knížecí oddanosti a havloidní loajality v prosazování idejí „pravdy a lásky“ ve stylu, jak jej dnes známe v podání tzv. pražské kavárny. Proto není nic mimořádného, že se velmi kriticky vyjádřila ke kauze Brexitu když přiznala, že má velmi negativní, až odtaživý vztah k představitelům Brexitu N. Farage a B. Johnsona, kterým vytýká, že v kampani, předcházející samotnému referendu o vystoupení z EU, vypouštěli samé vědomé lži.


Problém je v tom, co paní Vašáryová považuje za lži a co za pravdu, protože pokud veřejně prohlašuje, že oba pánové lhali, pak je otázka, zda tu většinu občanů Británie, kteří v referendu hlasovali pro vystoupení Británie z EU lze považovat za hloupé když nerozeznali lež od pravdy. Ovšem tak jako paní Vašáryová má svou pravdu, mají také svou pravdu občané V. Británie a také ji demokraticky projevili. Že toho dnes někteří litují a hořekuji nemusí být jenom v důsledku lživé kampaně pana Farage, ale spíše z hysterických projevů lidí, kteří v EU chtěli zůstat.


Velmi pozoruhodné jsou však také „osobní zkušenosti“ paní Vašáryové s přístupem Britů k referendu. V polské Wroclawi, v hotelovém výtahu prý potkala mladé Brity (počet jaksi opomněla uvést), kteří prý byli den po ohlášení výsledků referenda úplně hotoví a strašně naštvaní. Paní Vašáryová, aniž by se ptala vytušila, že musí být jistě mrzutí a naštvaní kvůli výsledkům referenda a proto jim prý položila „doplňující“ otázku, zda alespoň hlasovali korespondenčně. Na to dostala zápornou odpověď. Evropanstvím zapálená Vášáryová jim pak „vpálila“, že vlastně nechali o své budoucnosti rozhodnout svoji babičku. Oni prý na ní jen vytřeštili oči a zřejmě jim údajně až tehdy došlo, čeho se dopustili. Tak to alespoň podává paní Vašáryová, není ovšem vyloučeno, že byli vyvedení z míry právě drzostí „uvědomělé“ paní Vašáryové, které se tak nestoudně vyjádřila k jejich prarodičům.


Pokud si to přeložíme do srozumitelné řeči, paní Vašáryová den po vyhlášení výsledků referenda byla zcela náhodou ve Wroclawi, shodou okolností a náhod ve výtahu potkala mladé Brity, kteří prý byli, jak paní Vašáryová usoudila, zcela zničení z výsledku referenda o vystoupení Velké Británie z EU. O nějaké dialogu, vedeném na toto téma mezi ní a rozmrzelými mladými Brity, se kritická paní Vašáryová nezmiňuje. Aby toho nebylo málo paní Vašáryová, jako správná zastánkyně EU zcela bez rozpaků, v duchu demokracie, si dovolila „vpálit“ těmto mladým Britům zcela nepřijatelnou urážku jejich prarodičů, když se vyjádřila, že ONI nechali svoji babičku volit o jejich budoucnosti. Jinými slovy, naprosto urážlivě odsoudila staré lidi v Británii jako podřadné občany, kteří si dovolili vyjádřit se o budoucnosti Velké Británie. Tak to je demokracie podle paní Vašáryové!


Paní Vašáryová však také vyjádřila vážné obavy, aby se podobným referendem nenakazily další státy. Jak zmínila, je si naprosto jistá, že referendum o vystoupení z EU se v žádném případě nemůže (protože se prostě zakáže?) konat v Polsku, ani na Slovensku, ovšem prý si není vůbec jista Českou republikou. Připustila, že si dělá nemalé starosti co bude v České republice, protože „Češi už jednou odmítli radar, MY ve střední Evropě už máme s vámi nedobré zkušenosti“, uvedla na adresu Čechů sebevědomá paní Vášáryová.


Z výtky na adresu Čechů vyplývá, že podle paní Vašáryové jsme měli radar odsouhlasit, neboť jeho odmítnutím jsme se dostali na pranýř politiků a lidí typu paní Vašáryové, protože jsme se jako Češi zřejmě zpronevěřili idejím společné Evropy, spolupráce s USA a NATO při zajišťování bezpečnosti Evropy proti nebezpečí napadení imperiálním a uchvatitelským Ruskem, což u lidí pražské kavárny včetně M. Vašáryové, vzbudilo značnou nelibost. Z toho také pramení její nejistota a nedůvěra k ČR v případě možnosti vyvolání referenda o vystoupení z EU.


Je však na místě konstatovat, že obavy a nejistota paní Vašáryové jsou zcela na místě, občané ČR o vyvolání referenda k vystoupení z EU (a není také vyloučeno, že i z NATO), budou zcela jistě usilovat. A její jistota o tom, že něco podobného se na Slovensku stát nemůže, je hodně pošetilá. Nicméně to už je věc, ze které nás nemusí bolet hlava. Zda paní Vašáryovou ano, pak jen dobře jí tak!


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page