Kolik krajů by měla mít ČR? Méně je někdy, či spíše často, více.

July 17, 2016

 

V rámci změn  společenské efektivnosti, národohospodářské politiky, armády, bezpečnosti a jiné funkce vlády a státních orgánů v České republice, o které  mj. usilují účastníci ANS, je rovněž na pořadu otázka zemského uspořádání, které se po změnách v porevolučních letech jeví v současnosti jako nevyhovující a to hned z několika důvodů. Není důležité je ze široka popisovat, každý máme s touto realitou nějaké nedobré zkušenosti, přesto tím  hlavním  důvodem  je enormně velká administrativní a s tím spojená i ekonomická zátěž, tedy opačný efekt, než bylo pro rozšíření počtu krajů politicky proklamováno. V neposlední řadě je to enormní nárůst byrokratické úrovně činnosti aparátu krajské administrativy.

 

V této souvislosti není od věci také zmínit vliv a závislost na byrokratickém řízení z titulu členství ČR v Evropské unii, které domácí administrativní byrokracii jen dále zatížilo. Jakkoli byla obrana možná, politická neochota, resp. podlézavost a řiťolezectví vládních činitelů tomu úspěšně čelila. Důsledky jsou v současném stavu.

 

Jakkoliv s mým názorem nemusí mnohý souhlasit, nemohu se zbavit názoru a přesvědčení, že to za těch „zkur.... komunistů“ v Československé socialistické republice fungovalo lépe přesto, že cca patnáctimilionový stát byl řízen 7 kraji v Českých zemích a pokud se nemýlím 3 kraji na Slovensku. Ostatně není to jen otázka současného počtu krajů ve srovnání s minulým režimem, totéž se týká např. jedinými vysoce efektivními a bez velkých potíží prosperujících Českých drah, Československé pojišťovny, ale také Československé spořitelny, pošty a jiných - v té době celorepublikově působících - státních subjektů.

 

Jsem tedy názoru, že návrat k 7 krajům, jak existovaly v minulém režimu, by bylo naprosto vyhovující. Nepochybně by s tím byla zřejmě spjata řada nemalých problémů, hlavně v případě snižování personálního obsazení byrokratického aparátu, o snížení postů hejtmanů z řad politiků, kteří tím ztratí vysoké příjmy ani nemluvě. Ponížení počtu krajů v ČR by státu přineslo vysoký ekonomický efekt v mnoha podobách, nemalými mzdovými úsporami počínaje, rozprodejem delimitovaného movitého i nemovitého majetku a  nepotřebného inventáře (např. elektronika apod.) třeba konče. Také očekávání ze zlepšení činnosti těchto krajských orgánů je pak prvořadý efekt a nutnost. Současný přebujelý, politicky a partajně „zkorumpovaný“ přístup a systém, který není vůči občanům příliš vstřícný a jejich zájmy a potřeby hájící, je zapotřebí odbourat a zavést systém, odpovídající stávajícím společenským změnám a podmínkám v duchu přímé demokracie.

 

Mohu se mýlit, mohu vyvolat řadu kritiky a nesouhlasu, nicméně mám právo se vyjádřit a proto tak činím.

 

Pro další info:

 

Krajské uspořádání? Vadí i po čtrnácti letech 

Zdroj:

http://www.denik.cz/z_domova/krajske-usporadani-vadi-i-po-ctrnacti-letech-20140102.html

http://www.denik.cz/z_domova/krajske-usporadani-vadi-i-po-ctrnacti-letech-20140102.html

 

 

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook