top of page

Rodiče stejného pohlaví? Odborníci cupují Nytrovou a jsou pro přiosvojení. Proč se tak děje!


Mnohokrát jsem psal – současná civilizace je za zenitem vývoje a nyní nastoupila její dekadence, která povede k jejímu zániku. Vzpomeňte na pád Římské říše. Proč asi zanikla? Nehrálo v jejím zániku také svou úlohu chování vládců a jim podřízených úředníků? Když totiž už promiskuita neplnila jejich sexuální touhy, a oni chtěli mít stále nové sexuální zážitky, tak začali provozovat sex i s dětmi (lze vyhledat, že k sexuálnímu uspokojení byli užíváni mladí chlapci, o dívkách není psáno). Je vidět, že “ODBORNÍCI“ ženou svět tímto směrem, směrem ke zkáze a to má vice důvodů.


Nejpevnějším svazkem je dobře fungující rodina – muž, žena, jejich děti, prarodiče. Takto uspořádaná rodina nepodléhá tolik negativním vnějším vlivům a pevně drží při sobě za všech okolností.


Není tajemstvím, že rodina tvoří základ státu a o to tady jde v první řadě. ROZKLAD TRADIČNÍHO USPOŘÁDÁNI RODIN POVEDE K POSTUPNÉMU UPADÁNÍ UVĚDOMĚNÍ NÁRODNOSTNÍ IDENTITY. Bude následovat takovýto svět - nejméně Evropa bez národů a vazalové jedné světové vlády.


Mnoho lidí, i z vládnoucích kruhů inklinuje ke křesťanství, vzývá Boha, ohání se Biblí. Tak mě napadá otázka, zdali vůbec Bibli četli nebo, zdali znají alespoň Desatero přikázání. Prdlačku! Nelnou ke křesťanství, ani k jinému náboženství. Lžou sami sobě i lidu, kterému vládnou, protože jejich jednání je nezměřitelně vzdálené Desateru přikázání a nemají žádné obavy, že je Bůh potrestá.


Ale nemuseli by se držet ani všech těch deseti Božích přikázáni, stačilo by se držeti pouze jediného a svět by byl bez válek, nebylo by chudých a hladových, ani nezřízeného obžerství.

TO PŘIKÁZÁNÍ ZNÍ – MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SEBE SAMA! Čímž se neřídí ani církev svatá, která od svého vzniku utajila mnoho skutečné pravdy před světem. Dle některých dokumentů Vatikán ukrývá 80 km knih, ke kterým nemá krom malé hrstky zasvěcených nikdo přístup. Co skrývá Vatikán před světem?


Od převratu v listopadu 1989 se objevuje dost tezí o ILUMINÁTECH - kdo to asi je, odkud jsou a podobně. Pokusil jsem se podívat na problém trochu jinak a začal hledat v nekonformní historii (nekonformní je to co neuznávají „vědečtí“ pracovníci) a to mě přivedlo o tisíce let zpět - na dohledatelný počátek lidských dějin, až k Abrahamovi, kde vše známé začíná (viz. Bible a Starý zákon + mýty + nejnovější poznatky + řecký filosof Platón). Vše jsem mezi sebou porovnával až do současnosti (pro zajímavost uvádím, že je zaznamenán rodokmen jediné lidské bytosti před náš letopočet 2016 a to rodokmen Ježíše). Ale jen málo z vás ví, že rodokmen Ježíše jeho ÚDAJNOU smrtí na kříži nekončí. Viz. Dynastie Merovejců, rubrika historie (pozor pro objemnost rozdělená na dvě části). http://berossos.blog.cz.


Pak tu máme dva Evropské státy, kterých se obě světové války jako zázrakem vyhnuly - Švýcarsko a Vatikán. Na zázraky nevěřím a tak jsem hledal racionální důvod. Z TĚCHTO ZEMÍ JE ŘÍZEN BĚH SVĚTA! VATIKÁN JE CENTRUM SVĚTOVÉHO DĚNÍ A ŠVÝCARSKO SÍDLO A POKLADNICE NEJMOCNĚJŠÍCH!

Mohu také doporučit dvoudílnou knihu REX DEUS.

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page