top of page

Dopis adresovaný Paulu Ryanovi, předsedajícímu Sněmovně reprezentantů Kongresu USAPaul RYAN

Speaker of the United States House of Representatives

Kongres USA Sněmovna reprezentantů

Předsedající sněmovně reprezentantů


Excellence,


obracím se na Vás z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce, jehož jsem předsedou a které sdružuje zainteresované generály a důstojníky Československé armády a České armády ve službě i mimo službu, usilující na základě svých životních zkušeností a praktických odborných znalostí o řešení mezinárodních sporů mírovou cestou, odvrácení válek a upevnění světového míru v souladu s Chartou OSN.


Obracím se na Vás v naléhavé záležitosti, tj. ohrožení míru nejen na evropském kontinentě, návratu ke studené válce v daleko širších a nebezpečnějších rozměrech a reálného nebezpečí vzniku válečného konfliktu s nedozírnými následky. Musím bohužel konstatovat, že toto ohrožení je důsledkem neprozíravé politiky současné administrativy USA, praktikované již v podstatě od rozpadu bipolárního uspořádání světa. V tomto směru jsem ochoten vést i diskusi. Kritika této politiky se ozývá i u realisticky, demokraticky a lidsky uvažující části občanů a politiků USA, mezi něž si dovoluji zařadit i Vás. Proto si dovoluji obrátit se na Vás s tímto problémem.


Jde o závěry Summitu NATO obsažené v přijatých prioritách. Plnění těchto priorit prakticky znamená přípravu na válku se všemi důsledky. Celá východní, severní i jižní Evropa se stane jedním obrovským vojenským táborem s neusále se přemisťujícími vojenskými jednotkami. Zvýší se přítomnost Vašich vojsk na Evropském kontinentě. Zvýší se zbrojní výdaje. Obyvatelstvo je systematicky připravováno na válku. Jako hlavní nepřítel je označováno Ruska – Váš hlavní spojenec v boji proti fašismu.


Dovoluji si Vaši pozornost obrátit k některým faktům:


  • z celkového počtu cca 60,000.000 obětí za 2 světové války bylo 43,440.600 Evropanů a 418.000 občanů USA. Z Evropských obětí bylo 23,200:000 z bývalého SSSR. (Chtějí snad jejich potomci rozpoutat zničující válku ?);

  • téměř 80% infrastruktury včetně kulturních a historických památek na území Ruska (ale i Německa) bylo zcela zničeno a země vrženy zpět do doby kamenné. Chtějí snad tyto země opakovat historii v daleko zničujécí podobě?;

  • je obcházena a hrubým způsobem porušována Charta OSN, Závěrečný akt Helsinské konference a take Zakládací smlouva NATO - “řešení mezinárodních sporů mírovými prostředky”, “zdržení se použití síly, nebo hrozby silou”, “nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států”;

  • občané přestávají mít důvěru k sílící protiruské propagandě a to i na základě zkušeností z falešných, nepravdivých informací o příčinách vzniku a průběhu Vašich válek v Jugoslávii, Afghanistánu,, Iráku, Líbii, Sýrii a podílem na destabilizaci režimů jiných států posledně Ukrajiny;

  • jakékoliv rozmístění cizích, včetně Vašich vojenských jednotek, nebo vojenských základen ve Východní Evropě bude občany považováno za akt provokace a na území ČR za akt okupace ( i když formálně posvěcený souhlasem vlády) a to i na základě historických zkušeností.


Připomínáme, že ukončení případné nové války, která je Evropským státům stále silněji vnucována současnou administrativou Spojených států, bude mít zcela odlišné parametry v počtu obětí i materiálních škodách. Výrazně bude zvýšen jejich objem a citelně se dotkne mimo Evropy, take území a občanů Spojených států. Pokud zůstane někdo, kdo bude moci tyto oběti a škody spočítat.


Vážený pane předsedo

apeluji na vás nejen jako představitele státní moci, ale i jako reálně uvažujícího politika, který může vzhledem ke svému postavení a důvěře občanů své země, posunout myšlení rozhodujích sil směrem k nastolení důvěry mezi státy a zastavení realizace všech akcí, které vyvolávají nebezpeší vniku ozbrojeného konfliktu. Spojené státy by v mysli občanů měly zůstat osvoboditeli od fašizmu v roce 1945 a ne okupanty.


Praha 18. července 2016

Z pověření Republikové Rady

Asociace Vojáci proti válce z.s. - Česká republika

Plukovník v.v. Jiří Bureš - Předseda VPV

Potvrzuje člen Republikové Rady VPV:

Generál-poručík v.v. PhDr. Oskar Marek

Generál-major v.v. Ing. Michal Gondek

Plukovník v.v Prof.Ing Bohumil Svoboda, Dr.SC

Plukovník v.v. Otakar Veselý

Association SOLDIERS AGAINST WAR z.s.

Czech Republic

e-mail: vojaci.protivalce@email.czHlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page