top of page

Spojme se! Vůle k součinnosti rozhodne o našem osudu!


Světoví predátoři opět rozhodli o nás bez nás!


Tisíce nezodpovězených otázek, oceán nejistot, obav a strachů, stále drtivější tsunami agrese, chamtivosti, lží a nečestností … Tak nějak by bylo možno charakterizovat náš současný svět. Svět obludného egoismu, nezřízeného konzumismu a utajované genocidy velké části lidstva. Svět, nad kterým rozprostřely své temné perutě mocnosti zla obávající se, že jejich neodvratný konec se blíží. A také svět konečného střetu dobra se zlem, kdy každá myšlenka, emoce, slovo i čin sehrají obrovskou roli na cestě, kterou nazýváme osudem lidstva, stejně jako pravda, nezávislé myšlení, vědomí a svědomí každého z nás. Jen ony nás mohou probudit z agónie, která nám tisíce let zastírá pravdu, odepírá moudrost, pošlapává lásku a devastuje hodnoty hodné Homo empaticus.Agónie:


Dál a dál tisíce let v agónii točí se svět

lhostejný k lidským nadějím.

Dál v srdci lidstva roste stín,

nenávist mnohým srdcem zmítá,

závist a strach svět bídy vítá.

A láska? Prý je pouhým snem.

Proč je to tak, proč každým dnem

svádíme boj o majetek, moc, či slávu?

Proč v egoismu plném hávu

topíme se každý den?

Vždyť přináší nám - bolest jen.


Světovláda (satanské zednářské lože, nejbohatší bankéři a nejmocnější oligarchové světa) vytáhla do boje o zotročení světa na všech možných frontách. Snaží se totálně zničit lidskou pospolitost a postavit každého proti každému, děti proti rodičům, muže proti ženám, staré proti mladým, chudé proti bohatým, věřící proti nevěřícím apod. Klíčovým nástrojem této vražedné strategie je rozbití rodiny, devastace všech kulturních hodnot a likvidace národních vazeb. Takto vykořeněného jedince je totiž snadné ovládat, utvářet jeho myšlení, postoje a činy. Dvojnásob to vše dnes platí pro naši zemi řízenou bezcharakterními zkorumpovanými poskoky světovlády. Opět rozhodují o nás bez nás! A tak se k nám na vzdouvajících se vlnách mediálních manipulací valí prefabrikované lži a nebezpečné podprahové sugesce jedna za druhou, zatímco na pravdu byla uvržena neproniknutelná klatba mlčení.


Síly zla však stále zřetelněji narážejí na cosi, s čím nepočítaly: na hlubokou genetickou paměť, na historickou zkušenost národů a na záhadnou entitu ukrytou v hlubinách lidské duše, která našeptává našemu vědomí, co je dobré a správné a co nikoliv, co životu prospívá a co ho naopak ničí. Tento jev stále mocněji ovlivňuje myšlení občanů zejména v národech slovanských. A právě proto rozpoutali samozvaní vládci světa totální bitvu o vědomí člověka. Pravda, moudrost a svědomí se staly jejich nejhorším nepřítelem. Neboť tam, kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se člověk vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím.


Pravda, hodnoty a spojování – nejmocnější zbraň obyčejných lidí!


Účinek lží a dezinformací z masmédií můžeme paralyzovat tak, že se mu vyhneme (nenaslouchat kolaborantům z americké ČT) a že budeme šířit nezávislé informace, pravdu a fakta. Rozbíjení společnosti můžeme čelit rozpouštěním ega a jeho nevábné produkce (chamtivosti, kariérismu, závisti atd.), vzkříšením hodnot prověřených generacemi předků, odhalováním zákonů života, ochranou rodiny, tradičního školství a kulturního dědictví.


Gigantický podvod zvaný „demokratické volby“ je příčinou toho, že nám vládne elita vlastizrádců, která zaprodává zemi a její lid nejhorším ekonomickým predátorům, mafiánům a nepřátelům země. Tajemstvím jejich úspěchu je společnost rozbitá na tisíce střípků. Velké strany dobře vědí, že čím více miniaturních politických subjektů půjde samostatně do voleb, tím větší šanci stávající partaje mají. Neboť téměř žádná z dvou set mini-stran u nás registrovaných nemá šanci dostat se přes „bezpečnostní“ 5%tní hranici a vstoupit do parlamentu. Zatímco ti malí se oslabují navzájem (odčerpávají a rozdrobují hlasy voličů, kteří velké strany volit nechtějí), parlamentní partaje se radují, neboť jejich znovuzvolení bude tím snazší, čím více hlasů malé straničky odčerpají (zlikvidují). V podstatě zase zvolí samy sebe (jsou na ně napojeny ekonomické klany a další podivné skupiny). Aby voliči tento podvod neprohlédli, zahrají jim před volbami opět frašku o souboji pravice a levice, aby je hned po volbách zase poslali do zadnice.


Kdyby však mini-straničky dokázaly překročit svůj stín a jejich lídři odložili ješitnost a egoismus, všechno by se mohlo velmi rychle změnit. Pokud by se sdružily pod jeden či dva subjekty, které by přinejmenším proti sobě neútočily, jejich šance na vstup do parlamentu by prudce vzrostla. To ovšem znamená, že by v jejich čele museli stanout lidé, kteří chápou, že úspěch takového sdružení je vítězstvím všech, zatímco souboj každého s každým je jistou prohrou všech. Že dostane-li se do parlamentu můj spojenec, zatímco já nikoliv, vyhrál jsem i já, neboť právě díky jemu se může současná politika od základu změnit tak, aby se nad osudem mým a mých potomků nevznášela stále hustší temnota beznaděje a zoufalství. Přitom to není nic těžkého, chce to jen dělat víc pro celek než pro sebe, víc dávat než brát. Pokud tuto jednoduchou souvislost národ nepochopí, nic se nezmění a v české kotlině se nejspíš budou dít věci, které jsme si neuměli představit ani v nejčernějších snech (rozkradení rodinného majetku, terorismus, vláda islámu, atomová válka s Ruskem apod.).


Právě proto je tak nesmírně důležité pochopit, jak obrovská síla se skrývá v jednotě národa, že naše společná vůle k součinnosti rozhoduje o našem osudu. Nemáme jinou šanci, jak se legálně a vlastními silami zbavit Dienstbierů, Kalousků, Bendů a stovek dalších vlastizrádců a parazitů, než táhnout za jeden provaz! Řadu let tyto jednoduché zákonitosti vysvětluji, kde se dá. A mám radost, že už se konečně objevily první vlaštovky, které (snad) pochopily, jak významnou historickou roli mohou sehrát. Současně však varuji před těmi uskupeními, která již od samého počátku hrají samy na sebe (chtějí jen zneužít sílu ostatních k úspěchu výhradně vlastnímu), dokonce si do názvu dávají jméno nějakého politika.


Jak poznat ty správné spojovatele společnosti, jakými principy by se měly řídit, jak uspořádat spravedlivou součinnost všech apod., to vše je již vymyšleno a připraveno. Stačí jen tiché probuzení vědomí národa a svědomí lídrů politických subjektů a občanských iniciativ. Nastal čas vložit osud zemí českých, moravských a slezských do rukou těch, kterým patří, tedy nám všem. Nemůžeme již čekat, Česká republika se rychle blíží ke kritické hranici, za kterou se události více než smutné stanou nevratnými. Nikdo to za nás neudělá! Stačí jen trochu odvahy, odpovědnosti za osud náš i našich potomků, pravdy, moudrosti a nezávislého myšlení.


Pokud to nedokážeme, pak je pravděpodobné, že se naše velké širé rodné lány, naše země zaslíbená, krásná, milovaná, v dědictví nám daná … promění v bitevní pole či gigantický pracovní tábor, kde budeme hrát jen roli otroků. Poznáme hrůzy genocidy ekonomické, právní, morální, kulturní, duchovní a posléze možná i fyzické. Jak by řekl klasik – budeme mít to, co jsme si (svou nečinností, zbabělostí a hloupostí) přivolali. Bohužel, na dlouho, velmi dlouho!


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page