top of page

Celkem nenápadně běží vysoká hra NATO – jedná se o přípravu obyvatelstva ČR na ozbrojený konflikt a„Zachování a rozšiřování NATO je výsledkem přání Spojených států ponechat díru mezi Ruskem a Evropou, jinak by Brusel a Moskva mohly ohrozit vedení Washingtonu.“


„Spojené státy touží po návratu do atmosféry studené války v Evropě, což se týká aktivit okolo NATO, a slouží to pouze jejich zájmům a zájmům těch evropských vůdců, kteří jsou buď zkorumpovaní nebo neschopní!"


Oba tyto citáty pronesl francouzský generál Jean Bernard Pinatel, kterého zcela určitě nelze považovat za komunistického agitátora.


Skončil SUMMIT NATO ve Varšavě a Spojené státy i nadále prostřednictvím NATO - a jak bylo řečeno v citátech - prostřednictvím zkorumpovaných a neschopných evropských vůdců rozdmychávají mezinárodní napětí.


Mimo řešení teroristických útoků, které NATO stejně neřeší, běží celkem nenápadně vyšší hra. Ve „východní časti NATO“ (dle slovníku NATO) je již od poloviny května a bude nejméně až do 20. září neustále rušno. A to jak na zemi, tak ve vzduchu.


Nejprve v květnu proběhlo cvičení US armády – SABER STRIKE (úder šavlí) - „přesun“ ze Spolkové republiky přes ČR a přes Polsko do Pobaltí. Celý konvoj se ale cestou buď někde „ztratil“ nebo zůstal v Pobaltí nebo jel zpět jinou trasou. V každém případě je nezvěstný, protože o zpáteční cestě se nikdy nikde nehovořilo.


Dále bez jakéhokoliv rozruchu a výjimečně bez zvláštního zájmu medií proběhlo letecké cvičení AVENGER CAS" (Mstitel). (Kdo komu a za co se mstí?) Národní garda USA z Nebrasky prováděla na Českem do konce července třítýdenní cvičení. A bylo to pouze jedno ze tří, které proběhly a probíhají ve vzdušném prostoru České, Slovenské a Maďarské republiky. Těžištěm cvičení v Čechách je výcvik předsunutých leteckých návodčích z 22. základny vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou. Rozumíme - li tomu dobře, pak Národní garda USA nemá v Nebrasce a nejbližším okolí patrně dostatek prostoru pro nácvik bombardování a musí vážit dlouhou cestu až do maličkého Česka.


V nejbližší době nás ještě čekají strategické bombardéry B52 a B1, bitevní vrtulníky Apache a létající tankery, které do Česka vyšle americké velení na sklonku srpna. Jedná se o rozsáhlé třítýdenní cvičení AMPLE STRIKE (dostatečný úder). (Komu?) Zapojí se do něj sedmnáct zemí a má prověřit hlavně předsunuté letecké návodčí, kteří navádějí letouny na cíle ke zničení.


V této souvislosti stojí za zmínku, že v Japonsku si občané vymohli stanovení letových koridorů pro vojenská letadla USA a to z důvodů ochrany ovzduší. Lze si tedy klást otázku: co na takovýto čilý ruch nad Českem říkají ekologové, ochránci přírody a hygienici? Proč mlčí?! Je snad naše země o tolik větší než Japonsko, že si můžeme dovolit tak velký provoz? Nebo se opravdu schyluje k válce a národ musí být psychicky připravován? Otazníky zůstávají. Jedno je však docela jisté. Toto není mírová iniciativa. Není to uklidnění. Je to výhružka směřovaná zcela jednoznačně a oficiálně proti RF. Je to naplňování „priorit“, které byly vytýčeny pro další směřování NATO po Varšavském SUMMITU.


Všechny priority v souhrnu mají jednu jedinou společnou prioritu a to přípravu obyvatelstva na ozbrojený konflikt a k úderu na Rusko. A ještě jinak: všechny uváděné „priority“ jsou úkoly stanovené k dosažení vytýčeného cíle tj. naplnění zájmů Spojených států! A pouze pokud to bude v zájmu Spojených států, pak také určitá ochrana jejich evropských vazalských elit.


Uváděné vojenské akce tedy plní několikerý úkol. Mimo významu nesporně vojenského - „odstrašování Ruska“ - jsou využity současně k psychologickému působení na obyvatelstvo směrem k pěstování odporu k RF a k přípravě na ozbrojený konflikt. Tímto způsobem je také demonstrována jednota a semknutost členských států Aliance.


Nezanedbatelný je také vliv na přípravu obyvatelstva k přijetí cizích vojsk na vlastním území a to prováděním stále častějších a delších „součinnostních“ cvičení. Je tedy zřejmé, že tato tři společná cvičení (NEVÍME OVŠEM, ZDA JE TO VŠE) plní ve svém souhrnu hned čtyři „priority“ SUMMITU:


  1. potvrzení připravenosti – odstrašení,

  2. demonstrace semknutosti a jednoty,

  3. ideologická a psychologická příprava obyvatelstva na válku,

  4. vytvoření podmínek pro rozmístění mnohonárodních sil na východě Aliance.


Zároveň je neustále připomínána nutnost přítomnosti cizích vojsk na území pobaltských států, je deklarováno dokončení a „zprovoznění“ protiraketových systémů v Rumunsku a Polsku a hovoří se o výstavbě nové námořní mezinárodní flotily s domovským přístavem v Oděse na Ukrajině. Spojené státy prostřednictvím NATO dávají světu a Rusku na vědomí, že je dokončováno obklíčení Ruska. Toto jsou „mírové“ plány a aktivity především Spojených států.


Jediná dobrá zpráva je, že existují rozumní lité, kteří snad šílence zastaví. Například v úvodu zmíněný francouzský generál Jean Bernard Pinatel. Již na konferenci k 60. výročí ukončení Druhé světové války v roce 2005 v Aténách bývalý šéf kontrarozvědky Bundeswehru admirál Schmeling uvedl, že německá vláda, která byla u moci v roce 1999, musí být souzena za účast na nelegální agresi proti Jugoslávii, protože porušila německé i mezinárodní zákony. Podle něj je NATO neseriózní organizace, která obelhává lidi. Německý ministr zahraničí Steinmeier před časem varoval před hrocením situace na východě Evropy a před „řinčením zbraní a válečným štvaním".


Ruské ministerstvo obrany pozvalo vojenské experty NATO na září do Moskvy ke konzultacím o vojenské a politické situaci v Evropě. O vojenských aktivitách podél hranic je ministerstvo připraveno k jednání s kolegy z Pobaltí, Skandinávie a Polska.


Ne vše musí jít podle not USA. Stále více lidí dokáže uvažovat a říkat nahlas – ne válkám. Stále zřetelněji se ukazuje nutnost náhrady přežitého a zkompromitovaného NATO novou evropskou bezpečnostní strukturou, která bude důsledně v souladu s Chartou OSN.Plukovník v.v. Jiří Bureš, předseda Asociace VOJÁCI PROTI VÁLCE,

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně sdružení ČESKÉ MÍROVÉ FÓRUM


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page