top of page

Bombardéry, bitevníky, tankery... USA vyšlou do Česka chlouby své armády.


Americké velení vyšle do Česka ve dnech od 30. srpna do 20. září, do šesti oblastí - vojenských výcvikových prostorů a letišť strategické bombardéry B-52 a B-1, bitevní vrtulníky Apache a létající tankery na rozsáhlé třítýdenní cvičení Ample Strike, do kterého bude zapojeno sedmnáct zemí.

Údajným cílem je prověřit hlavně předsunuté letecké návodčí, (tzv. faky - Forward Air Controller), kteří navádějí letouny na cíle ke zničení. Pomocí dvou létajících tankerů pro doplňování paliva za letu si je mimo amerických bombardérů vyzkouší také čeští stíhači s Gripeny a němečtí se stroji Tornado. Stručná informace serveru zde: (ze dne 28. července 2016). Je smutné, že tak závažnou událost nepředložila vláda národu mnohem dříve. Zřejmě sama ví, že se nemá čím chlubit. Oč tedy jde? Podle „šéfa cvičení“ pana Bauera „…je účast vzdušných sil Spojených států amerických klíčová. Ta podle něj přidává celému cvičení značnou hodnotu. (Podle mého názoru bude také klíčové řízení cvičení v jejích rukou.) Cvičení bude kompletně zajišťovat „česká armáda“. Logistické zabezpečení budou poskytovat téměř všechny její složky. (To věřím, protože my vlastně žádnou armádu ani nemáme, ale toto dobrodružství nás bude stát stovky milionů, pro které bychom měli užitečnější uplatnění.) Z cílů, které v dokumentu byly publikovány, vyplývají nesporné agresivní cíle, které jsou vlastně otevřenou přípravou na válku. Z jejich hrubé analýzy např. vyplývá: Jde o bezprecedentní provokaci USA, která je zaměřená proti Rusku. Svědčí o tom skutečnost, že cvičení se bude odehrávat ve vzdušném prostoru států západní Evropy, majících většinou společnou hranici s Ruskem i přesto, že se ho nezúčastní Slovensko (člen NATO) a Ukrajina, která členem není. Zkusme si představit, jaká by byla reakce zejména USA a jejich vazalských satelitů, kdyby rusové připravili cvičení svých vzdušných sil kupříkladu na Kubě, nebo ve Venezuele. (nemuseli by tam tahat letectvo žádné jiné země.) Ano taková reakce je skutečně nepředstavitelná a byla by pro ně důvodem k otevřenému ozbrojenému konfliktu. Jejich velmi nebezpečná a odporná protiruská propaganda dští oheň bez jakýchkoliv skrupulí kdykoliv proběhne cvičení například omezených vojenských útvarů třeba jen 20 km od hranic s Ukrajinou. Je to snad srovnatelné s tím co nyní proběhne ve vzdušném prostoru ČR?

Přestože naše vojenská doktrína nedefinuje ani náznakem pojem nepřítele naše vazalská vláda akceptuje válečnou propagandu USA, která je naprosto jednoznačně zaměřená proti Rusku. Využívá k tomu velmi průhledných lží, které bohužel naše sdělovací prostředky bez jakýchkoliv analýz prezentují do nekonečna našim občanům (podle Goebbelsovské metody „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“.) Je velmi smutné, ale i logické, že se její kořínky zachycují především mezi naší mládeží, která nepoznala válku a mnozí mladí lidé vůbec neví, kdo nás osvobodil od fašistického Německa. Budou prověřováni předsunutí letečtí návodčí, kteří budou cvičeni k tomu, aby dokonale zvládli i nejmodernější a nejúčinnější techniku, zejména malé bezpilotní prostředky – drony. Jejich pomocí se z blízkosti hranic s Ruskem mohou podívat do jeho hlubokého zázemí a nejutajovanějších lokalit, protože v Rusku, které Američani vyhlásili za svého jediného nepřítele, chtějí také ničit cíle na jeho území a k tomu zneužít i předsunuté oči našich návodčích. Na území ČR a dalších amerických satelitů tento průzkum dělat nepotřebují, protože jejich vazalské vlády jim jakoukoliv informaci poskytnou a nechají je vlézt i do nejutajovanějších velitelských stanovišť a trezorů, jak to udělal Havel bezprostředně po „sametovém“ převratu. Američané mají dokonale zvládnutou techniku doplňování paliva za letu a nepotřebují to cvičit na nějakém cvičení nad Evropou. Ti potřebují především ovládnout vzdušný prostor co nejblíže k hranici s Ruskem a naučit to hlavně piloty svých satelitů, protože ti v případě válečného konfliktu ponesou svou vlastní kůži na trh. Své letce nad území Ruska posílat nebudou a špinavou práci agresorů budou dělat jejich satelity. (Přesně tak jak praví polské přísloví … budou trhat kopřivy cizíma rukama.) Toto cvičení není jenom promyšlenou provokací ale počátek cílevědomého úsilí Amerických válečných dobrodruhů vybudovat letecké úderné síly především na území svých satelitů co nejblíže k hranicím Ruska a současně se zbavit přebytků svých zbrojních arzenálů. Domnívají se, že tím v případě rozpoutání ozbrojeného konfliktu s Ruskem uchrání své území před odvetným úderem, který by měl být v prvé řadě směrován na země velitelská stanoviště a válečná ohniska na území evropských států, především těch, které se v takovém konfliktu ve prospěch Američanů budou angažovat. Uvědomují si tyto skutečnosti naši mnozí vládní dobrodruzi a poslanci, že svou podporou takových „cvičení“, nebo shovívavým mlčením k jejich realizaci, vystavují pro budoucnost celý národ smrtelnému ohrožení, pokud Americkým válečným zločincům podaří konflikt s Ruskem rozpoutat? Stačí jenom osvěžit svou paměť a ujasnit si souvislosti. Není to snadné, protože skutečné Americké záměry a plány na ochromení naší armády a bezpečnosti republiky nebyly otevřeně prezentovány a všechny kroky byly pečlivě koordinovány a řízeny ze zahraničí. Jejich vykonavateli a především propagátory byli naši disidenti pod praporem prolhaného Havla. Jedním z prvořadých zájmů nových amerických „přátel“ bylo proniknout do nejtajnějších trezorů ministerstva obrany a velitelských stanovišť řízení armády zejména protivzdušné obrany státu. Měli to velmi snadné, protože tehdejší „velitel ozbrojených sil“ Havel umožnil zpřístupnit tyto objekty americkým vojenským specialistům a na Ministerstvu obrany jim byly vyčleněny kanceláře, vytvořena potřebná pracoviště a pracovní zázemí. Současně byla prozrazena jména pracovníků naší rozvědky, a to vše lze kvalifikovat jako zločin mimořádného rozsahu. Druhým krokem byla úporná snaha Americké vlády o vystoupení Československa z Varšavské smlouvy a její cílené zrušení. O to se zasloužili velkou měrou naši „vlastenci“ v čele s Kocábem. Pomohla tomu dohoda mezi Gorbačovem a tehdejším prezidentem USA, že budou rozpuštěna obě seskupení Varšavská smlouva i NATO. Dnes víme, že to byla promyšlená lež. NATO rozpuštěno nebylo a tím byla narušena vojenská rovnováha ve prospěch Američanů. Třetím krokem byla likvidace raketových vojsk protivzdušné obrany státu, vyzbrojené na tehdejší dobu moderními a vysoce účinnými raketami „Země – Vzduch“, ze kterých měli Američané velké obavy. Čtvrtým krokem byla likvidace ženijního a železničního vojska, které bylo schopno v případě konfliktu, velmi rychle a účinně obnovit poškozené nebo postavit nové objekty pro týlové zabezpečení vojsk a umožnit překonávání vodních toků a zamořených oblastí. Tato vojska velmi účinně pomáhala při živelních pohromách a výstavbě dopravní infrastruktury v mírových podmínkách. Jejich absence při katastrofálních záplavách byla více než citelná. Pátým krokem byla cílevědomá likvidace letectva, jehož piloti patřili na světě k nejlépe vycvičeným. Ještě v padesátých létech Američané drze narušovali náš vzdušný prostor a nebrali v úvahu žádnou oficiální protestní nótu tehdejší vlády. Od okamžiku varování, že jejich letadla budou sestřelena, byly k této nótě přiloženy fotografické záznamy narušitelů z palubních fotokulometů. To je přesvědčilo o tom, že naši piloti jsou prvotřídně vycvičeni. Jedním z významných kroků vedoucích k nezadržitelné likvidaci armády, byla cílevědomá a systematická likvidace jejího velitelského sboru na všech stupních velení a u všech druhů vojsk, protože pro nové „přátele“ nebyli zárukou spolehlivého plnění amerických představ. Významným způsobem k tomu přispěli všehoschopní kariéristé, kteří zavětřili příležitost dostat se k lepším funkcím a kteří už dávno upadli do zapomnění. To byla dlouhá etapa cílené destrukce naší armády a velmi kvalitního a účinného obranného systému. Umožnili to mimo jiné i tehdejší diletantští a neschopní ministři obrany počínaje panem Dobrovským, který měl nejvyšší vojenskou kvalifikaci získanou na škole Jana Žižky z Trocnova. Po něm následovala série lidoveckých ministrů. Celou škálu těchto „vysoce kvalifikovaných vojenských odborníků“ uzavírá „šéf kriminálky Anděl“, který si dělá ambice na funkci prezidenta a vrchního velitele ČS branné moci. Nad tím vším skutečně zůstává rozum stát. Ukázalo se to však jako velmi účinné pro splnění dílčích amerických cílů, které vedly k současnému stavu - podstatné ztrátě suverenity a bezpečnosti, kdy vlastně žádnou bojeschopnou armádu, která by ji garantovala, nemáme, ať se nám to líbí nebo ne. Nyní prožíváme etapu druhou. Ta byla v podstatě odstartována naším vstupem, podle nejen mého názoru, do největší zločinecké organizace – NATO. Uskutečnilo se to bez souhlasu lidu této země – bez referenda, jehož výsledky by tomu mohlo zabránit.. Od té doby se naši vojáci na pokyn USA, (které tuto organizaci mají ve svých rukou), zúčastňují řady zahraničních vojenských misí, které s naší obranou nemají nic společného. Za americké zájmy položili už řadu životů anebo se vrátili domů zmrzačeni. Tvrzení, že je to daň za naši bezpečnost jsou naprosto nesmyslná. Naopak, každá taková mise na území islámských států je potenciálním rizikem pro následnou pomstu teroristů, která se nám dosud vyhýbá. Pokud se vyskytnou hlasy (a není jich málo) že by se naše armáda podobných dobrodružství měla vyvarovat, a vláda by je měla důsledně odmítat, jsou vyvraceny tvrzením, že je to naopak naší povinností jako člena NATO. Američané své vojáky odvolávají z Iráku, Afghánistánu a jejich místo zaujímají jejich satelity. Že každá taková mise je financována z peněz našich daňových poplatníků není třeba zdůrazňovat. Na základě hrubé bilance od počátku, nás naše členství v NATO stálo řádově desítky miliard korun. S tím se však naše vlády nechlubí a nikdo také neuvádí, že těmito prostředky by se daly řešit problémy ve školství, zdravotnictví, důchodovém zabezpečení a řadě jiných oblastí, ve kterých se peníze nedostávají. To však je pro americkou soldatesku ještě málo. Nyní je veden nevybíravý tlak na všechny členské země, aby zvyšovaly výdaje na svou „obranu“. Znamená to přelévat do bezedné a stále prázdné pokladny NATO další desítky miliard, které by odlehčily zadluženým Američanům a umožnily jejich vojensko-průmyslovému komplexu vyvíjet stále ničivější vojenské útočné prostředky, které by měly být nasazeny proti Rusku. Své místo vtom sehrává také dlouho plánované letecké cvičení sedmnácti států na našem území, které bude rovněž financováno z našeho rozpočtu. Vždyť jsme přece členy tohoto seskupení a někteří stratégové jej nazývají „Cvičením České NATO“. Měli bychom na to být hrdí? Velmi brzy bude rozvinuta rozsáhlá propagandistická kampaň, aby se toto přání naší militaristické reakce naplnilo. Co proti tomu všemu můžeme udělat? 1. Proti všem akcím podobného druhu organizovat důrazné protesty a využít k tomu všech zákonných prostředků. Využít k tomu i následující předvolební kampaň do krajských zastupitelstev a nedat svůj hlas těm stranám a kandidátům, které(ří) tuto válečnou politiku podporují nebo s ní souhlasí. Sjednotit všechny mírové síly a organizace a jejich mírové aktivity tak, aby protesty měly podstatně vyšší účinnost. 2. Od poslanců žádat aby proti účasti naší země v podobných akcích důrazně protestovali na půdě poslanecké sněmovny a v senátu. Dobře si pamatovat jaké stanovisko ten který zástupce lidu zaujímá. 3. Za hlavní cíl naší zahraniční politiky požadovat takovou politiku, vedoucí k ukončení naší účasti v NATO a stanovit postupné kroky jak toho dosáhnout i přesto že víme, jak moc naše území Američané pro svou válečnou politiku potřebují a udělají vše proto, aby takové úsilí znemožnili. 4. Požadovat stažení našich vojáků ze všech zahraničních misí a nedovolit jejich účast na podobných provokacích jako je mise našich letců s Gripeny v pobaltských republikách nebo připravované působení na Islandu. Jejich účast v pobaltských republikách považuji za hrubou a nebezpečnou provokaci proti Rusku, protože neexistují žádné důkazy o tom, že by tyto republiky Rusko vojensky ohrožovalo. Naši letci by si snad také mohli uvědomit, že by v případě konfliktu v této oblasti byli zničeni, aniž by jediný Ruský pilot přelétl do jejich vzdušného prostoru. Měli by také vědět, že taková jejich mise stojí náš finanční rozpočet velké finanční prostředky. 5. Zvýšit účinnost protiválečné agitace a propagace. Využít k tomu všech dostupných zákonných metod a levicových informačních prostředků. Doporučuji, aby Haló noviny protiválečným informacím a článkům daly prostor v Naší pravdě, kdykoliv bude hodnotný protiválečný článek napsán. Vyzývám všechny mírově orientované vojenské odborníky a vysokoškolské pedagogy, aby nestáli stranou mírového úsilí a bez ohledu na stranickou příslušnost využili možnost publikovat své protiválečné přesvědčení v levicovém tisku, který jim jako jediný může poskytnout prostor. Tím zabezpečit aby se pravdivé informace o nebezpečí válečné propagandy dostaly včas k co největšímu počtu občanů, včetně středoškolských a vysokoškolských studentů, kteří jsou nejvíce zasaženi nenávistnou propagandou proti Rusku. 6. Sjednotit úsilí všech protiválečných organizací k přípravě a realizaci rozsáhlých protestů proti válce před i v průběhu nastávajícího leteckého cvičení sedmnácti států na našem území a v našem vzdušném prostoru.
Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page