Rozloučení s Ing. Jiřím Sobotkou, CSc., členem Českého mírového fóra a spolupracovníkem Aliance národních sil

Foto z květnové porady ANS - zleva (neviditelný) Jan Dlouhý, Oldřich Lukáš, Vladimíra Vítová, Pavel Petkov, Jiří Sobotka, Karel Janko a Zbyněk Štěpán)

 

Dnes se v Praze na Olšanských hřbitovech uskutečnilo poslední rozloučení s panem Ing. Jiřím Sobotkou, CSc., spolupracovníkem Aliance národních sil a členem Českého mírového fóra

______________________________________________________________________

 

Vážení smuteční hosté,

 

sešli jsme se zde, abychom uctili památku skvělého člověka.

 

Pan Jiří Sobotka se narodil před 91 lety do velmi nuzných poměrů v malé vesničce nedaleko Pardubic. Tatínka odvedlo gestapo a on žil sám jen s maminkou. Ovšem dokázal se svým životem neuvěřitelné věci. Poznal téměř celý svět.

 

Byl diplomatem a působil na ambasádách například v Británii, ve Švýcarsku i jinde. Byl velvyslancem naší země v Brazílii, Ghaně a Srí Lance i šéfem československého týmu několikaleté konference Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Byl politologem mezinárodních vztahů, ale hlavně byl studnicí moudrosti a lidství.


Do poslední chvíle byl intelektuálně velmi svěží, s ohromným zájmem o světový mír, který mu ležel na srdci celý život.

 

Pan ing. Sobotka byl mimořádně vzdělaný, laskavý a velkorysý muž - skutečný gentleman v nejryzejším slova smyslu. 

 

Jeho odvážné postoje vždy budily patřičný respekt. Někdy byly inspirativní, jindy korigující, příště zase nutící k důkladnému a novému promyšlení situace i dalších kroků. Poukazoval na mezinárodní dokumenty, pravidla, procesy a očekávání, o která se lze opřít. Často připomínal Závěrečný akt z Helsinek i tehdejší mírový proces a zkušenosti z něho plynoucí. Byl také dlouholetým členem Světové rady míru. Velmi činný byl v boji proti umístění radaru Národní protiraketové obrany USA v České republice.

I ve sví věku dobrovolně vydržel stát desítky minut během svých zajímavých vystoupení a neváhal do pozdních nočních hodin následně živě a s přehledem odpovídat, vysvětlovat, glosovat a diskutovat, aby se poté skromně vracel půlnoční Prahou do svého domova – tedy do svého království – jak říkával. 

 

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

           

Vážení smuteční hosté, dovolte, abych Vám nyní přečetl dopis dcery, který adresovala svému tatínkovi:

„Tati, v našich myslích zůstaneš jako celoživotní idealista, neúnavný bojovník za spravedlnost, rovnoprávnost a mír. Vždycky, opravdu vždycky, jsi věřil a důvěřoval lidem, snažil ses pomoci jiným a to i na vlastní úkor. Do posledních dnů jsi žil svými plány a prací - jak na své oblíbené zahrádce, tak i v mírovém hnutí.

 

Víš tati, svoji stálou vizí do budoucnosti ses nám vlastně jevil jako nesmrtelný.

 

Smrt ale přišla náhle – uprostřed rozdělané práce – a Ty, tati, budeš mně, Lubošovi i všem svým přátelům a kolegům moc chybět.

 

Promiň, prosím, mamce i mně, že jsme Ti mnohdy nedokázaly porozumět. Slibuji, že vše, co jsi po celý život budoval, se budeme snažit zachovat.“ Tvoje Ivana

 

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

 

Pan ing. Jiří Sobotka říkával, že světové mírové organizace mají svůj mezinárodní pozdrav, který zní:  “S modrou oblohou“, ale že jemu se to nezdá přesné, protože když je třeba večer, pak to vypadá divně, a tak navrhl používat vlastní českou verzi, se kterou se i my loučíme s tímto výjimečným člověkem s nevinnou duší:

„Přejeme Vám modré z nebe, vážený pane Jiří Sobotko, a děkujeme, že jste mezi námi byl. Navždy budete v našich srdcích a nikdy na Vás nezapomeneme!“ 

 

 

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook