Den obnovy zákonnosti dne 1. října 2016 ve 14 hodin na náměstí svých měst

September 2, 2016

 

Vážení spoluobčané, 

v zemi, která je nám domovem, už dvě desetiletí vládne protiústavní, nezákonný režim. Ten dokázal nejen promrhat státní majetek, zdevastovat ekonomiku, zatížit nás nesplatitelnými dluhy, ale i rozvrátit téměř všechny sféry našeho života.


Nezákonným se stal porušením nejvyššího, pro všechny občany naší země závazného zákona - Ústavy.


Naši politici vedeni egoistickými zájmy rozdělili společný stát Čechů a Slováků navzdory vůli převážné části obyvatel a v rozporu s Ústavou. Cituji ústavní zákon 327/1991 sb. ze dne 18.7. 1991:

  •  

"O návrhu na rozdělení ČSFR lze rozhodnout pouze referendem."

Z porušení tohoto i několika dalších zákonů dodnes vyplývají velmi závažné důsledky. Počínaje dnem rozdělení společného státu Čechů, Moravanů , Slezanů a Slováků jsou vlády i všechny další státní instituce a úřady v ČR i na Slovensku  nelegitimní. Nezákonné a neplatné jsou tedy i veškerá jejich rozhodnutí, uzavřené smlouvy, opatření, přijaté zákony....atd.

 

Obnovit v této zemi legitimitu státní moci lze jediným způsobem - nechat proběhnout referendum, které nám bylo upřeno.

 

Den obnovy zákonnosti byl stanoven na  sobotu 1. října 2016  (dále 5. listopadu, 3. prosince...). V tento den ve 14.00 se poprvé sejdeme na centrálních náměstích okresních, krajských a větších měst..  

 

Veřejně prohlásíme nynější státní moc za nezákonnou. Budeme se scházet vždy  první sobotu v měsíci ve 14. 00 na náměstích našich měst ( v Praze na Václavském náměstí u koně, v Brně na náměstí Svobody, v Ostravě na Masarykově náměstí, v Plzni na náměstí Republiky, v Českých Budějovicich na náměstí Přemysla Otakara II, v Olomouci na Horním náměstí.... atd) , počínaje datem 1.října, dokud nedosáhneme požadovaných změn. 

 

Systém parlamentní demokracie v naší zemi selhal. Politické strany jsou ovládány gaunery chtivými peněz a moci. Ti za dvacet pět let  dokázali promrhat a rozkrást státní majetek ve výši několika bilionů a ještě udělat obrovské dluhy. Nastal čas volat je k zodpovědnosti, a také nahradit tento destruktivní systém přímou demokracií, kde o všem důležitém budou rozhodovat občané pomocí referend. V první fázi, dokud se poměry nestabilizují, bude nutno propojit systém přímé demokracie s prezidentským. To znamená, že veškeré rozhodující pravomoci, včetně jmenování ministrů a řízení vlády, převezme přímo volený a referendem odvolatelný prezident. Pokud se lidé tak rozhodnou, nový prezident dostane mandát uvést tuto zemi do pořádku, volat k zodpovědnosti tuneláře, zloděje, lichváře, kmotry i další parazity, přijmout opatření zabraňující nelegální migraci a islamizaci země, obnovit normální poměry, kdy slova jako čest, morálka, služba vlasti nebudou jen prázdnými slovy, ale běžným vybavením nových představitelů státu....

 

V Ustavě stojí -  lid je zdrojem veškeré moci. Nevzdávejme se tohoto práva .

 

Přijďme si v sobotu  1. října 2016 ve 14 hodin na náměstí svých měst  převzít to, co nám patří - rozhodování o našich osudech a řízení této země.        

             

 

 

www.opona2009.zacit.cz

www.holešovskávýzvasp.cz

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook