top of page

Kde končí poslanecká imunita Jany Černochové?


Vážené poslankyně, vážení poslanci,

toto bylo odvysíláno zpravodajstvím České televize dne 1.9.2016 v 15:08 hodin z prostor Poslanecké sněmovny České republiky, přepis reportáže:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058300901

Redaktorka zpravodajství ČT - reakce vaše na to, že nejvíce tady způsobily zpravodajské služby Ruska a Číny, je to pro Vás vůbec překvapující zpráva? Poslankyně Občanské demokratické strany, paní Jana Černochová - není to pro mě překvapující zpráva, já myslím, že ty informace, které na nás padají z různých důvěryhodných či méně důvěryhodných zdrojů, tak tuto informaci vlastně předpokládaly už někdy před návštěvou čínského prezidenta a skutečně například třeba, my poslanci jsme zásobováni různými podněty toho sdružení Ne základnám, o kterých já nemám jiný pocit, nebo nesmýšlím jinak, než přesněji oni jsou tím nástrojem té ruské putinovské propagandy a asi bohužel v tom demokratickém systémuse těmto věcem nějakým způsobem čelit nedá, já věřím v rozumný úsudek lidí a to, že Česká republika skutečně bude směřovat na západ a ne na východ.


Iniciativa Ne základnám se obrátila na zákonodárce s legitimními požadavky:

  • svolat mimořádnou schůzi k cvičení Ample Strike 2016 ( Vydatný úder ), žádost byla zákonodárcům zaslána 5.8.2016

  • o cvičeních, průjezdech a průletech cizích ozbrojených sil přes ČR předložených ve sněmovních tiscích ( 695/0, 703/0 a 802/0 ) hlasovat.(Žádáme vás o změnu v hlasování, kdy k těmto tiskům bude Poslanecká sněmovna České republiky vyslovovat souhlas, odesláno zákonodárcům 28.8.2016 )

Svojí aktivitou vycházela Iniciativa Ne základnám z článku 43 odst. 5 a 6 Ústavy České republiky s právem kontroly práce zákonodárného sboru, který dokládala přehledem:


k tisku 695/0 - Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016

- usnesení vlády č.1046 z 14.12.2015

tisk 695/0 odeslaný do Sněmovny neprodleně 14.01.2016 - OV na 48. schůzi usnesením č. 240 přikazuje tisk výboru pro obranu 20.01.2016 - VO na 27. schůzi usnesením č. 139 bere tisk na vědomí a to dne 03.02.2016 - zpravodaj, poslanec Hájek

Sněmovní tisk nebyl doposud projednán ve Sněmovně.

k tisku 703/0 - Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mino území České republiky a účast ozbrojených sil a států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016

- usnesení vlády č.1074 z 21.12.2015 tisk 703/0

- odeslaný do Sněmovny neprodleně 26.01.2016

- OV na 49. schůzi usnesením č. 245 přikazuje tisk výboru pro obranu 27.01.2016

- VO na 29. schůzi usnesením č. 150 bere tisk na vědomí a to dne 03.02.2016

- zpravodaj, poslanec Klučka

Sněmovní tisk nebyl doposud projednán ve Sněmovně.

k tisku 802/0-1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mino území České republiky a účast ozbrojených sil a států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016

- usnesení vlády č 343 z 18.04.2016 tisk 802/0

- odeslaný do Sněmovny neprodleně 29.04.2016 - OV na 56. schůzi usnesením č. 278 přikazuje tisk výboru pro obranu 12.05.2016 - VO na 33. schůzi usnesením č.?? bere tisk na vědomí a to dne 01.09.2016 - zpravodaj, poslanec Seďa Sněmovní tisk nebyl doposud projednán ve Sněmovně.


Do medií učiněné veřejné prohlášení poslankyně paní Jany Černochové, členky Občanské demokratické strany, nese všechny znaky snižování vážnosti, hanobení a vyvolávání nenávisti ke skupině osob pro jejich postoj ( kontroly práce zákonodárného sboru ) a možného naplnění skutkové podstaty trestného činu ve smyslu §355 trestního zákona.


Důsledky takového úmyslného jednání může ve společnosti, která je trvale rozdělována podobnými nepodloženými tvrzeními vyústit v případy, kdy je na veřejných prostorách, například poslanci, vyhrožováno střelnou zbraní.


Vyzýváme vás vážené poslankyně a poslanci o projednání výroku poslankyně paní Jany Černochové na půdě Poslanecké sněmovny České republiky, kdy je oprávněné podezření, že došlo z její strany k naplnění skutkové podstaty trestného činu.Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page