top of page

Je ČR řízena armádou NATO? Dotaz ministrovi


Vážený pane ministře,


v roce 1989 pro mne jako pro vysokoškolského studenta byla největší motivací k protestům snaha osvobodit svoji zemi od cizích, tehdy sovětských vojsk. K tomu jsem přispěl při svém následujícím působení v armádě, kdy jsem se přímo podílel na převzetí VVP Milovice od odcházejících okupačních vojsk. Nelze mne tedy podezírat z loajality k Rusku, nebo dokonce k ruskému vojsku.


Při svých životních zkušenostech jsem však velice znepokojen nadcházejícím cvičením leteckých sil NATO včetně strategických bombardovacích sil na našem území. Za alarmující považuji také vyjádření mluvčí generálního štábu, že civilní politické složky pouze vezmou na vědomí vojenské plány cizích armád na našem území. Tato situace poukazuje na to, že civilní vláda podléhá vojenskému řízení, jako by se naše země nacházela ve válečném stavu. Navíc se jedná o řízení cizí armádou, což považuji za vyjádření okupace a podřízení tomuto stavu za vlastizradu.


Když jsem volil Vaše hnutí, ano, věřil jsem, že bude líp. Ale nepředstavoval jsem si to tak, že povolíte cvičení cizích armád, které se svým pojetím velice podobá cvičení Vltava 67. V tomto ohledu se shodneme s velkým množstvím mých klientů a známých, mezi kterými jsem pro Vás získal skutečně nemalé množství voličů, kteří Vám dali svůj hlas v minulých volbách.


Jsem (a zdaleka nejenom já) toho názoru, že ten, kdo podepsal zvací dopis pro cizí vojsko, se zachoval prakticky stejně, jako někdejší soudruzi Štrougal, Biĺak a Indra, kteří v zájmu svých politických ambicí povolili nejprve rozsáhlé cvičení cizích vojsk a následně jejich dočasné umístění na území našeho státu.


Vážený pane ministře, žádám Vás, abyste prosím vzal v úvahu, že toto cvičení je dalším počinem, kterým se zvyšuje napětí v Evropě a přibližuje naši civilizaci k riziku válečného konfliktu s fatálními následky nejenom pro naši zemi, ale pro celou civilizaci. Jako kulturně činný pracovník jistě znáte film Na břehu s Gregory Peckem. Ve Východní Evropě sice nedošel žádného zvláštního ocenění, ale jeho umělecká a varovná hodnota (stejně jako remaku z roku 1990) je, myslím, nezpochybnitelná.


Věřím, že k obhajobě zmíněného cvičení a přítomnosti cizích vojsk nebudete používat podobné fráze o spojeneckých závazcích, jako používali politruci „armád socialismu a míru“.


Uvědomte si, prosím, že Váš postoj je důležitý pro voliče Vašeho hnutí a že pro značnou část Vašeho voličstva je tak rozsáhlá přítomnost cizích vojsk (aniž by nás současně chránila proti skutečnému nebezpečí hybridní války, která již v Evropě probíhá) naprosto nepřijatelná.


S úctou


MVDr. Zdeněk Cvrček


V Liberci dne 2.9.2016


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page