top of page

Otevřený dopis panu prezidentovi, aby nepodepisoval novely zákonů, které totálně zničí mimoparlament


Praha dne 11. 9. 2016


Vážený pane prezidente,


dne 10. 9. 2016 se v Praze uskutečnilo jednání Prvního kulatého stolu Aliance národních sil, jehož se zúčastnili zástupci malých neparlamentních politických stran a politických hnutí, občanských sdružení i jednotlivců. Všichni zúčastnění se sešli kvůli tomu, že reálně hrozí faktické zrušení malých politických stran a politických hnutí.


V PSP ČR byly schváleny novely zákonů, které jsou pro malé politické strany totálně likvidační. Byla schválena novela zákona o volbách do PČR č. 247/1995 Sb. a novela zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích a další novely, kterými se mění některé volební zákony a další související zákony.


Podle průzkumu veřejného mínění CVVM (květen 2016) věřilo PS PČR pouhých 28% obyvatel a Senátu PČR pouhých 27% obyvatelstva! A právě zúčastněné - v podstatě nedůvěryhodné politické strany - přijaly na posílení svých pozic a pro absolutní likvidaci konkurence zmíněné novely zákonů.


Tyto změny přišly potichu a bez zájmu médií právě v době, kdy je stále více lidí nespokojeno s dosavadní politikou a hledá změnu. Jedná se o bezprecedentní zásah do svobodné soutěže politických stran. Proto Vás, vážený pane prezidente, žádáme, abyste novely uvedených zákonů v žádném případě nepodepisoval.


Stávající parlamentní strany bez důvěry většiny obyvatelstva přijatými dvěma novelami lstivě – a vlastně navždy - posílily svoji pozici oproti jiným politickým stranám. Analýza těchto novel, včetně přehledů hlasování jednotlivých poslanců je zde:

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=551053


Z výše uvedeného textu vybíráme:


1) Byl zřízen nový úřad se sídlem v Brně, který bude kontrolovat všechny politické strany v ČR, a který má obrovské pravomoci. V jeho čele bude pět lidí s šestiletým mandátem, přičemž tito lidé budou jmenováni stranami v parlamentu. Rozhodovat budou například o správnosti účetnictví, nebo dle vlastního zvážení o oprávněnosti výdajů. Úřad povede správní řízení, přičemž řada nových termínů, použitých zejména v zákoně o politických stranách, nemá svůj ustálený výklad. Kontrolované subjekty, dost možná na zakázku či na základě účelové provokace, tak budou vystaveny výkladu právě úřadu, obsazeném parlamentními stranami, přičemž po dobu řízení bude mít úřad právo rozhodnout například o pozdržení příspěvků od státu na činnost stran.

2) Nově mají politické strany možnost založit si vlastní politický institut jako neziskovou organizaci. Tyto neziskovky mají právo na automatický příjem peněz ze státního rozpočtu a to každý rok ve výši 10% z celkových příjmů strany za mandáty, tedy nad rámec dosavadních peněz pro strany ze státní kasy. Na tento automatický příspěvek však mají nárok jen ty politické strany, které měly v parlamentu své zvolené zástupce alespoň dvě volební období. Pokud tedy příští rok uspěje nějaký subjekt ve sněmovních volbách poprvé, nebude mít, na rozdíl od současných parlamentních stran, na tuto podporu svého politického institutu nárok dalších osm let. 3) Skrytě jsou zvýšeny náklady ostatním, kteří už teď nemají tolik peněz na svou činnost. Poslanci zavedli pro politické strany tuto povinnost: mít minimálně čtyři bankovní účty na jakékoli úrovni autonomie strany. Pokud má tedy politická strana kromě centrály i například krajské pobočky, jedná se o 60 - ze zákona povinných - bankovních účtů. Pokud má strana samostatně hospodařící sdružení například ve městech, pak vždy po dalších čtyřech kusech účtů. Jedná se vždy o účet pro dary, operace související se zaměstnanci, ostatní výdaje a samostatný účet na základní kampaň. Na každou volební kampaň pak bude muset mít strana samostatný nový bankovní účet. U účtů na volební kampaň budou muset být ze zákona zmrazeny zůstatky peněz 180 dnů po volbách, teprve pak na ně bude moci strana sáhnout a případně převést jinam. Pro neparlamentní strany je to likvidační, neboť nevyužité peníze na kampaň nebudou moci minimálně 180 dnů použít například na svůj provoz, čerpané služby, nebo mzdy zaměstnancům. 4) U platebních příkazů ve prospěch či k tíži všech účtů strany musí být vždy uveden účel. Pokud například dárce fyzická osoba neuvede do platebního příkazu, třeba jen na 5000,- Kč, slovo „dar“, nejenže mu musí příjemce peníze vrátit, ale ještě mohou být obě strany transakce pokutovány až do výše 2 milionů korun. Pošlete dar a ještě dostanete pokutu. Přijmete dar, nejste schopni ovlivnit, zda dárce napíše účel do platebního příkazu, a dostanete opět pokutu. 5) Dary nad 1000,- Kč musí mít písemnou smlouvu. Všechny. Například dárci z řad vlastních členů, kteří svoji stranu podporují každý měsíc stokorunou, musí nově uzavřít písemnou smlouvu. Jsou omezeny dary na jednoho dárce a rok na maximální výši 3 miliony. Může se zdát, že je to hodně, nicméně i u neparlamentních stran platí, že kampaň stojí peníze. Parlamentní strany dávaly doposud desítky či stovky milionů. Zatímco parlamentní strany na ni dostanou z veřejných peněz v rámci příspěvků za mandát, neparlamentní strany jsou v tomto souboji odkázány výhradně na své členy, příznivce a soukromé dárce. Pokud by se například někdo bohatý rozhodl věnovat kus svého majetku pro subjekt, má problémy nejen on, ale i neparlamentní politický subjekt.


6) Kromě opakovaných pokut až do výše 2 milionů korun, přičemž o tom, co je, nebo není správně, budou rozhodovat současnými parlamentními stranami jmenovaní byrokraté, je zavedeno nejen propadnutí, ale i pokuty ve dvojnásobku přijatého či poskytnutého daru. 7) Pouze účet na přijaté dary musí být transparentní. Současné parlamentní strany chtějí zjevně vědět, kdo z firem či občanů poskytl dary někomu jinému, než právě jim. Zajímavé je, že nákladové účty ani účty na kampaně transparentní být nemusí.


8) Politické strany si sice mohou dál půjčovat na svoji činnost nebo volební kampaně, ovšem nově výhradně od bank a finančních ústavů, registrovaných u ČNB. Nikdo jiný nově nesmí politické straně půjčit peníze. Také v tomto případě se jedná o likvidaci neparlamentních stran v politické soutěži, neboť bez peněz se prostě kampaně dělat nedají a banky půjčí své peníze samozřejmě jen těm, u kterých je jistota či šance jistotě se blížící, že úvěr následně ze státních příspěvků za získané mandáty splatí. Jinými slovy současné v parlamentu etablované strany mohou mít v podstatě jistotu, že jim peníze na kampaň banky půjčí, zatímco jejich mimoparlamentní konkurenci nikoli. Jak kdo hlasoval pro výše uvedené, je možné vidět zde:

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=63810

a zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=64021


Souhrnně lze říci, že v případě novely volebního zákon tzv. parlamentní opozice většinou hlasovala pro nebo se zdržela hlasování a dva poslanci SPD se hlasování vůbec nezúčastnili. (Hlasování 29. 6. 2016 a 6. 9. 2016)


V případě novely zákona o politických stranách byla parlamentní opozice většinou proti, z toho poslanci SPD na hlasování chyběli. (29. 6. 2016)


Ve skutečnosti neexistuje žádná opozice. Parlamentní hlasování takzvané opozice je zcela v rozporu s proklamacemi opozičních lídrů. Není totiž důležité, co kdo říká, ale co kdo dělá.


Vážený pane prezidente, naše vláda (jako jedna z mála evropských vlád) chce přijmout TTIP a kdyby se to nepodařilo, navrhuje EU ještě něco horšího a to smlouvu TISA. Podle obou smluv mají státy de facto legálně patřit nadnárodním korporacím. Dále Evropská komise hodlá schválit smlouvu CETA, v níž je rovnou řečeno, že o VŠEM rozhoduje sama EK a tím pádem jsou národní parlamenty či volby prezidenta a vše ostatní úplně zbytečné.


Je otázkou času, kdy se zhroutí ekonomika a důchody se budou muset radikálně snižovat, až se nakonec zruší úplně. Vláda potají projednala přijetí tisíců nelegálních migrantů. Po odjezdu A. Merkelové sice premiér prohlásil, že do konce roku nikoho nepřijmeme, ale naše země stále přijímá další. Ministr kultury potichu připravuje další díl po církevních restitucích. Naše vláda se chová, jako kdybychom byli německá kolonie. Nikdo také neví, jaké závazky podepisuje naše vláda na mezinárodní úrovni.

Pokud chce vytvořit někdo z nějaké země kolonii, zbaví ji především armády, zemědělství jako zdroje potravin, průmyslu jako zdroje financí, výzbroje pro armádu, zadluží ji, zničí školství a sociální systém, zesměšňuje historii, vlast, národ, rozbíjí rodinu jako základ státu, zamlčuje informace, prosazuje tzv. politickou korektnost a nakonec občany zničí plánovanou občanskou válkou, na níž si oficiálně do Evropy přiveze miliony takzvaných imigrantů, ve skutečnosti však dobře zaplacených žoldáků, a to proti vlastním lidem. Jsme v absolutní pasti, ze které - až zaklapne definitivně - nebude žádného úniku


Vážený pane prezidente, žádáme Vás, jako Vaši voliči, abyste nepodepisoval tyto novely zákonů. My občané ve Vás vkládáme neobyčejnou důvěru. Věříme, že ji nezklamete, protože jinak zůstaneme úplně sami, bez jakékoliv opory.


Vážený pane prezidente, zabraňte zániku zbytku demokracie v naší zemi.
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně Českého mírového fóra

Ing. Karel Janko / předseda České strany národně socialistické

Ing. Oldřich Lukáš / předseda sdružení Lidé lidem

JUDr. Ogňan Tuleškov / České národní listy

Jiří Sirnica / ekolog

Ing. Pavel Rejf, CSc / České národní listy

Ing. Karel Janda / čestný předseda Klubu českého pohraničí

Vladimír Dvořák / novinář

Ing. Arnošt Bednář / autor Národní databáze podnětů

plk.v.v. Jiří Bureš / předseda Asociace Vojáci proti válce

Petr Schnur, MA / místopředseda Českého mírového fóra

PhDr. Ivan Müller, B.A., M.A., Ph.D. / místopředseda Českého mírového fóra

PhDr. František Krejča / člen Rady - jménem celé Rady Národní domobrany

pplk. v.v. Ivan Kratochvíl / předseda Československých vojáků v záloze za mír

Lupo Anetta / umělecký řezbář

Zbyněk Štěpán / předseda Národní prosperity

Ladislav Malý / předseda Národního sjednocení

MUDr. Silvie Kovářová / lékařka

Jan Sláma / člen SPD

Ing. Zdena Chromíková / předsedkyně sdružení Kruh železný a zlatý

Lucie Kirchschlagerová Hašková / předsedkyně Za naši kulturu a bezpečnou zem

Ing. Zdeněk Sedlák / občan poškozený justicí ČR

Roman Sláma / místopředseda SPR - RSČMS

Jiří Anderle / předseda Demokratické strany zelených

Adam B.Bartoš / předseda Národní demokracie

Pavlína Kršková

Michal Plecitý / fotograf
_______________________________________________________________________________________


Vážení přátelé, pokud byste chtěli připojit svůj podpis, informujte nás na adrese: aliancens@centrum.cz.


DOPIS BYL PUBLIKOVÁN TÉŽ ZDE:

http://www.nwoo.org/2016/09/11/otevreny-dopis-prezidentovi-o-hrozbe-likvidace-mimoparlamentnich-stran/


A ZDE:

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/dopis-prezidentovi-ohledne-likvidace-politickych-stran.html


A ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=bY9kNodiWJY


A ZDE:

http://www.novarepublika.cz/2016/09/otevreny-dopis-panu-prezidentovi-aby.html#more

#Volby

Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page