Projev předsedy ČSNS ing. Karla Janka na demonstraci proti sudetoněmeckému landsmanšaftu v Plzni dne 9. 9. 2016

September 12, 2016

 

Vážení přátelé i nepřátelé.

 

Nehorázná drzost organizovat sraz a konání  kongresu sudetoněmeckého landsmanšaftu v těchto dnech v Plzni  mě přiměla  k tomuto protestu a osobní účasti na demonstraci.  Úvodem se chci zmínit o dvou osobních vzpomínkách.

 

Když jsem se kdysi s maminkou bavil o odsunu Němců, říkala mě následující:

Žila jsem v Moravské Třebové,  tehdy dosti německé oblasti, v klidu a míru s místními  Němci až do norimberského sjezdu NSDAP v roce 1937.  Poté jsme byli jen čechiše hund. Provokace byli na denním pořádku, šikana v obchodech, ve škole i na ulici. V roce 1939  se nakonec museli vystěhovat, protože tamní oblast spadala do "Sudet".

 

Druhá vzpomínka je moje. Po roce 1945 jsem bydlel (pochopitelně s rodiči) v Liberci. Je naprostá lež, že byli všichni Němci odsunuti do Německa.  Odsunuti byli příslušníci wermachtu, SS, členové NSDAP,  henleinovci  a td. Ostatně - měli co chtěli: Heim in Reich. Ti, kteří se nezkompromitovali  - například sociální demokraté, vdovy po vojácích, dělníci-odborníci  v továrnách, ti mohli zůstat. Tak zůstali mnozí v okolí Liberce a hlavně i v celém pohraničí. A bylo jich cca 250 000. S jedním z jejich potomků jsem seděl ve škole v lavici a s několika sdílel osm let jednu školní třídu. Takže žádná  kolektivní vina!, jak je dnes hlásáno, ale účelová lež.

 

Transfer,  v původním  německém překladu bevőlkerungtransfer – česky  přesídlení,   jak se srávně nazývá odsun  německého obyvatelstva z Československa v roce 1945, byl iniciován a schválen ve 13. části aktu Postupimské dohody vítězných mocností a následně ve  Spojených  národech.  Jednalo se nejen o transfer Němců  z  ČR, ale i z Polska  a Maďarů ze Slovenska.
 

Zatímco  otázka  odsunu německého obyvatelstva do Rakouska byla fakticky vyřešena, někteří sudetští Němci, vzdor uzavřené česko-německé deklaraci  ratifikované v r.1997,  nepovažují  problém svého přesídlení a zabavení majetku  za uzavřený  a   požadují navrácení majetku či odškodnění s argumentem na uplatnění „kolektivní viny“.     Jak jsem již řekl a argumentoval: jaká to byla kolektivní vina?

 

V této souvislosti je nutné jim připomenout   360 000 zavražděných, umučených a   zahynulých   Čechoslováků v průběhu šesti válečných let, zneužití celého našeho hospodářství a zvláště průmyslu k německé expanzi  i nesplacené válečné reparace ve výši současných 3 bilionů Kč. Ale o tom se již nemluví.

 

Cílem sudeťáků je  roztrhat  Českou republiku na kusy - Čechii, Moravu,  Slezko, tyto části začlenit do euroregionů, které  pak spolknou  a pochopitelně ruku v ruce s tím jde i zavedení restitucí zabaveného majetku. 

 

V jejich snahách jim pak pomáhali a pomáhají i někteří občané naší republiky: bývalý  hradní zmetek,  jeho sudeťácký kancléř,  lidovci s  fláternickým ministrem v čele,  lokální přisluhovači  a další kolaboranti. Kdyby k tomu nebyl loajální i předseda vlády Sobotka, nemohl by se tento jejich kongres na území České republiky nikdy konat. Pryč se všemi zrádci!

 

Kdo už zapomněl a nebo ještě nebyl na světě, měl by si znova přečíst varování Dr. Edvarda Beneše. Cituji: V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj dekrety presidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938-39.


Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po prá vu, na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.


Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „ takzvaní čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta ČSR T.G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.


Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost. Potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.
Dr.Edvard Beneš, Praha, Květen, 1947.

 

Na závěr mohu jen zopakovat varovná slova jednoho  českého  vlastence, od jehož popravy  včera uplynulo 73 let:   Lidé bděte!  A já dodávám:  Zvláště dnes!

 

 

 

 

Please reload

Hlavní články

Stanovisko ANS k prohlášení A. Merkelové o tom, že pro vyhnání Němců po válce neexistovalo morální ospravedlnění.

June 21, 2018

1/5
Please reload

Nejnovější články
Please reload

Achiv
Please reload

Vyhledat podle témat
Please reload

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2018 ALIANCE národních sil

  • ANS YouTube
  • ANS Facebook