top of page

Dívejte se a plačte!


SPO je pro setrvání v EU i v NATO. A stejně tak Úsvit. SPD podmiňuje vystoupení z EU a z NATO referendem. Výslovně však neříká, že je pro vystoupení, ačkoliv například při vstupu do NATO žádné referendum nebylo. KSČM je pro vystoupení z vojenských struktur NATO, ale ne pro vystoupení z EU.PSP ČR schválila dne 6.9.2016 novelu zákona o volbách do PČR č. 247/1995 Sb. a novelu zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutích a další novely, kterými se mění některé volební a další související zákony.


ANS poslala dne 11. 9. 2016 dopis panu prezidentovi s žádostí, aby nepodepisoval novely dvou zákonů, které jsou pro neparlamentní politické strany totálně likvidační. Dopis podepsali zástupci 15 politických subjektů - zde:


http://www.aliancens.cz/single-post/2016/09/11/Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-panu-prezidentovi-aby-nepodepisoval-novely-z%C3%A1kon%C5%AF-kter%C3%A9-tot%C3%A1ln%C4%9B-zni%C4%8D%C3%AD-mimoparlamentn%C3%AD-opozici


Pan prezident však na žádost ANS neodpověděl a poslední podpis pod novelami udělil dne 19. 9. 2016. Tím je osud současných neparlamentních politických stran v podstatě zpečetěn. Tyto volby jsou posledními, kdy budou kandidovat jiné politické strany, než ty, které jsou nyní v Parlamentu.


Nejvíce šokující však je skutečnost, že v případě obou novel, tzv. parlamentní opozice (tedy SPD, Úsvit – Národní koalice a KSČM) většinou hlasovala pro nebo se hlasování zdržela, či se ho vůbec nezúčastnila. Přehledy hlasování jsou veřejně k dispozici zde:

http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=551053


Jinými slovy to znamená, že tzv. opozice navzdory svým proklamacím o tom, jak chce měnit politické klima v naší zemi, zabetonovala stávající politickou situaci v ČR, jejíž je nyní pevnou součástí, a zabránila tak jiným politickým subjektům v jejich faktické existenci!


To vše tedy znamená, že žádná parlamentní opozice NEEXISTUJE. Parlamentní hlasování takzvané opozice je dokonce většinou zcela v rozporu s proklamacemi opozičních lídrů. Stačí se podívat na veřejně přístupné listiny o hlasování jednotlivých poslanců a budete velmi udiveni!


Naše vláda (jako jedna z mála evropských vlád) chce přijmout TTIP a kdyby se to nepodařilo, navrhuje EU ještě něco horšího a to smlouvu TISA. Podle obou smluv mají státy de facto legálně patřit nadnárodním korporacím. Dále Evropská komise hodlá schválit smlouvu CETA, v níž je rovnou řečeno, že o VŠEM rozhoduje sama EK a tím pádem jsou národní parlamenty či volby prezidenta a vše ostatní úplně zbytečné.


Proto je v těchto senátních a krajských volbách nezbytné volit JEN strany, které mají ve svých programech


Vystoupení z EU a vystoupení z NATO. A naprosto zásadní je volit strany, které neprosazují válku ani naši účast v ní!


Lidé si často mylně představují, že vystoupení z EU a z NATO mají téměř všechny politické strany – opak je však pravdou. A pozor! - politické strany se svými programy řídí, navzdory tomu, co Vám budou tvrdit jejich lídři!


ANS připravila jako první analýzu programů stávajících parlamentních tzv. opozičních stran – tedy SPD (kandiduje v koalici s SPO), Úsvitu a KSČM. Přátelé, dívejte se a plačte!

SPD neříká výslovně, že je pro vystoupení z EU ani z NATO. Pouze konstatuje, že je pro referendum o setrvání naší země v EU a v NATO.


V kapitole Bezpečnostní prostředí konstatuje toto:

"O formách našeho členství v rámci NATO a EU by občané naší vlasti měli rozhodnout v rámci referenda. Naše armáda je dnes zásadním způsobem závislá na našem partnerství v rámci NATO a nelze o tom pochybovat. Pokud by v rámci referenda bylo občany rozhodnuto o vystoupení z NATO, je třeba převzít odpovědnost za případné riziko a hledat náhradní strategické partnerství a budovat v dostatečném množství vlastní obranné síly včetně vojsk protivzdušné obrany státu."


V Kapitole 6 Navrhované zásady koncepčních změn se konstatuje toto:

"Zásada č. 2. Primární z hlediska obranného plánování a plánování sil musí být pro nás vlastní obrana ve spolupráci se státy V4, NATO a EU. V rámci NATO budeme plnit smluvní závazky v rámci Washingtonské smlouvy mimo účasti v zahraničních operacích, kterých se zúčastníme pouze v případě mandátu RB OSN. K tomu provedeme snížení osob vysílaných do mezinárodních štábů NATO a EU minimálně o 50 %. Do cílů v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky se budeme zapojovat pouze v případě, pokud se bude jednat o operace pod mandátem RB OSN."


ZDROJ ZDE:

http://spd.cz/wp-content/uploads/2015/05/%C4%8Cesk%C3%A1-republika-%E2%80%93-n%C3%A1%C5%A1-bezpe%C4%8Dn%C3%BD-domov-na%C5%A1e-%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1-budoucnost.pdf


SPO není ani pro vystoupení z EU ani z NATO.


V kapitole Česko ve světě, Zahraniční politika ČR a Armáda ČR konstatuje:

"V roce 1999 se nám podařilo vstoupit do NATO, které je nejsilnějším vojenským uskupením ve světě, a v roce 2004 do Evropské unie, která představuje naději našeho integrujícího se světadílu....."


"Členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii jsou zásadními prvky určujícími naši zahraniční politiku. Česká republika musí být v rámci těchto uskupení mnohem aktivnější v prosazování vlastního pohledu na řešení aktuálních problémů i dlouhodobých strategií...... SPO požaduje na návrh vlády ČR přijmout cestou Parlamentu ČR krizový program posílení schopností AČR, vedoucí ke zvýšení jejích schopností reagovat v součinnosti s PČR a HZS účinně na konkrétní krizové situace, primárně na území ČR, a v případě potřeby i v rámci sil Severoatlantické aliance...."


ZDROJ ZDE

http://www.stranaprav.cz/volby2013/volebni-program.htm


Úsvit - Národní Koalice nedeklaruje ani vystoupení z EU ani z NATO. Pouze konstatuje, co přesně v EU nechce. Vztah k NATO není zmíněn vůbec.

V kapitole Za čím stojíme je uvedeno toto:

"Jsme součástí západní civilizace a na tomto faktu nehodláme nic měnit."


Co se týče vystoupení z EU - není v programu zmíněno. Pouze je v kapitole: Proti čemu vystupujeme uvedeno toto:

"Jsme proti posilování moci státu, neboť moc korumpuje (a jak známo, absolutní moc korumpuje absolutně.)

Z téhož důvodu jsme proti centralizaci moci v nadnárodních organizacích, jako jsou Evropská komise, Evropský parlament a další podobné instituce.

Jsme proti evropským dotacím, i když zdánlivě zvyšují HDP. Dotace ve skutečnosti posilují moc politické a byrokratické sféry, přičemž deformují přirozené ekonomické vztahy.

Jsme proti zasahování EU do oblasti daní, zejména proti zavedení jakékoli „federální“ daně.

V každém případě jsme proti „solidární“ záchraně předlužených zemí a krachujících bank v rámci EU z našich peněz."


Co se týče vztahu k NATO - není v programu zmíněn. Pouze v kapitole Proti čemu vystupujeme je uvedeno toto:

"Jsme proti „orientaci“ zahraniční politiky na kteroukoli velmoc, ať už jejím sídlem je Moskva, Berlín, Brusel nebo jakékoli jiné místo v zahraničí. Na druhé straně se nebráníme spolupráci a spojenectví, ovšem jen pokud půjde o vzájemně výhodné a rovnoprávné svazky."


​ZDROJ ZDE:

http://www.usvitnarodnikoalice.cz/program-strany/


KSČM je sice pro vystoupení z vojenských struktur NATO, ale ne pro vystoupení z EU.


V kapitole ANO světu, NE zbraním konstatuje toto:

„Plné zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích EU. Cílevědomě odmítat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU a odstranit je. Požadavek na zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR z jeho vojenských struktur. Pojetí bezpečnosti ČR a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti. Revizi nepřijatelné praxe NATO z roku 1999, která obsahuje „právo preventivních úderů“ a působení daleko za hranicemi členských zemí i bez mandátu podle mezinárodního práva....."


ZDROJ ZDE:

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/Volebni_program_KSCM_pro_volby_do_PS_PCR_2013.pdf


_______________________________________________________________________________________


Text byl publikován též zde:

http://www.czechfreepress.cz/politika/divejte-se-a-placte-analyza-politickych-programu-tzv-opozicnich-stran-i-dil.html


a zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/09/divejte-se-placte-analyza-politickych.html?showComment=1474445664363#c7402101499479806328
Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page