top of page

Dívejte se a plačte! Analýza politických programů tzv. opozičních stra


SVOBODNÍ jsou pro vystoupení z EU, ale pro setrvání v NATO a vůbec nepožadují STOP nelegální imigraci. Mimochodem, odmítají také koncept všeobecného referenda. SOUKROMNÍCI nemají v programu ani slovo o EU, ani slovo o NATO. Pouze obecně konstatují, že chtějí zabránit většímu počtu imigrantů. PIRÁTI nemají v programu ani slovo o NATO. Jsou však pro setrvání v EU a nejsou proti imigrantům. ___________________________________________________________________

Aliance národních sil přináší druhý díl analýzy programů – tentokrát neparlamentních politických stran. V těchto senátních a krajských volbách je totiž nezbytné volit JEN strany, které mají ve svých programech vystoupení z EU a vystoupení z NATO.


I.díl je zde:

http://www.aliancens.cz/single-post/2016/09/20/D%C3%ADvejte-se-a-pla%C4%8Dte-Anal%C3%BDza-politick%C3%BDch-program%C5%AF-tzv-opozi%C4%8Dn%C3%ADch-stran-Id%C3%ADl


Lidé si často mylně představují, že vystoupení z EU a z NATO mají téměř všechny politické strany – opak je však pravdou. A pozor! - politické strany se svými programy řídí, navzdory tomu, co Vám budou tvrdit jejich lídři!

_______________________________________________________________

SVOBODNÍ jsou pro vystoupení z EU, ale pro setrvání v NATO. Nepožadují STOP nelegální imigraci a odmítají koncept všeobecného referenda.


„Považují filosofii NATO za východisko pro Evropu, na základě kterého by se analogicky měly budovat vztahy mezi velkými, středními a malými státy." (II. Zahraniční politika). "Považují za zásadní prohlubovat alianční vztahy na bilaterální rovině, jak to umožňují mezinárodní smlouvy." (III. Obrana území a občanů ČR).

„Svobodní navrhují hlasování o vystoupení z Evropské unie a jednoznačně doporučují, aby Česká republika z EU vystoupila.“ (II. Zahraniční politika)


Nepožadují STOP veškeré nelegální imigraci.


Nepožadují všeobecné referendum, pouze obecní a krajské: "Prvky přímé demokracie považují za dobrý doplněk demokratických rozhodovacích postupů, nikoliv jejich náhradu. Odmítají koncept referenda, podle kterého má lidové hlasování nahrazovat rozhodnutí zvoleného zastupitelského orgánu. Přiklání se ke konceptu nazývanému ‚lidové veto‘." (3. Lidská práva a svobody, bod č. 6). "Svobodní prosazují, aby občané obce, resp. kraje mohli referendem (lidovým vetem) zvrátit rozhodnutí obce, resp. kraje."(XIV. veřejná správa a samospráva, bod č. 1).


ZDROJ ZDE:

https://web.svobodni.cz/program/politicky-program#II_1


STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR nemá ve svém programu ani slovo o EU, ani slovo o NATO. V programu je pouze vágně a obecně řečeno, že chce zabránit většímu počtu imigrantů.


V kapitole: „Čemu musíme zabránit“ (bod 5) je uvedeno toto:

„Přijmutí většího počtu imigrantů z Afrických a Asijských zemí do České republiky v době, kdy vláda odmítne uvolnit 20 mil. Kč na záchranu „Klokánků“ a minimálně podporuje zvýšení porodnosti a obecně české, moravské a slezské rodiny s dětmi. Tato politika ohrožuje Českou republiku jako stát a tím i její obyvatele.“


ZDROJ ZDE:

http://www.soukromnici.cz/uploads/files/sscr-program.pdf

PIRÁTSKÁ STRANA nemá v programu ani slovo o NATO. Je však pro setrvání v EU a není principiálně proti imigrantům.


V kapitole Evropská politika uvádí:

„Usilujeme o zásadní demokratizaci EU. Podporujeme rozhodování o politických záležitostech EU v první řadě Evropským parlamentem. Podporujeme takové změny, které povedou k posílení prvků přímé demokracie…..Stejně tak podporujeme rozšiřování EU o další státy, pokud s tím občané daných států vysloví souhlas v referendu a splňují podmínky pro vstup.“


ZDROJ ZDE:

https://www.pirati.cz/program/mezinarodni_vztahy


Postoj Pirátů k vlně uprchlíků je tento:

„Rozumný počet dobrovolně přijatých uprchlíků….Vláda České republiky se dobrovolně zavázala, že přijme 1 500 uprchlíků, což naše země rozhodně zvládne a odpovídá to i potřebě ostatních států a momentálně schváleným kvótám. Zvýšení tohoto počtu považujeme za možné, pokud na to země prokazatelně bude mít kapacity.……Integrační politiku ČR by neměli určovat pouze úředníci BIS, Cizinecké policie a OAMP MV ČR. Ti aktuálně působí dojmem, že se snaží o vytvoření co nejhorších podmínek, aby do ČR nikdo nepřicházel.“


ZDROJ ZDE:

https://www.pirati.cz/program/mezinarodni_vztahy/migracni_vlna


______________________________________________________________________


Text byl publikován též zde:

http://www.czechfreepress.cz/politika/divejte-se-a-placte-analyza-politickych-programu-tzv-opozicnich-stran-ii-dil.htmlHlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page