top of page

OTEVŘENÝ  DOPIS předsedovi vlády  České republiky Mgr. B


Asociace

VOJÁCI PROTI VÁLCE z.s.

e-mail: vojaci.protivalce@email.cz

Čj. VS/1 – 1 -1/64180/06-R


Pane premiére České republiky,

kandidát na viceprezidenta USA za Republikánskou stranu Michael Pence ve svém projevu na předvolebním shromáždění uvedl m.j. „Vladimír Putin rozmísťuje protiraketové systémy v Sýrii, takže Amerika teď musí vytvořit bezpečné zóny, aby ohrožené rodiny s dětmi, mohly tato území (v Sýrii) opustit“. Michael Pence dále uvedl: „Musíme rovněž rozmístit štít protiraketové obrany v České republice a v Polsku, kterých se vzdali Barack Obama a (demokratická kandidátka na prezidenta) Hillary (Clintonová), aby neubližovali Rusům, v roce 2009."


Toto sdělení zaznělo i na ČT 1 ve zpravodajství a to bez jakéhokoliv komentáře. V kontextu celé prezidentské kampaně v USA a současné mezinárodní situace signalizuje toto panovačné vyjádření ne „ kohokoliv“- ale uchazeče o budoucího člena administrativy USA - snahu o znovuotevření již jednou uzavřené otázky existence protiraketového štítu na území ČR Jakýkoliv pokus o „znovuotevření“ této otázky a to v jakékoliv podobě a pod jakoukoliv záminkou se nám jeví jako krok velmi neuvážený.


Pane předsedo vlády České republiky, Vy přece také víte, že výstavbou jakéhokoliv prvku protiraketové obrany USA resp. NATO na území ČR by byly hrubým způsobem porušeny všechny základní normy mezinárodního práva. A to počínaje Chartou OSN, Zakládací smlouvou NATO, Závěrečným aktem Helsinské konference a dalších, včetně Ústavy ČR a také Smlouvy mezi NATO a RF po rozpuštění VS (nepřibližování k hranicím RF, nerozmisťování nových zbraňových systémů v nových členských státech NATO atd.) Není nutné na tomto místě citovat jednotlivé pasáže a paragrafy těchto dokumentů, to učiní dostatečně kvalifikovaně analytici MO.


Tento krok by znamenal další vyostření mezinárodních vztahů, válečné hysterie a vytvoření velkého bezpečnostního rizika nejen pro občany České republiky, ale v širším měřítku i EU.


Pane předsedo vlády, žádáme Vás o vyjasnění následujících otázek:

  • Reagoval jste oficiálně - jako předseda vlády České republiky - na tyto oficiálně vyřčené výroky?

  • Naše obavy z uvedených výroků mají reálné opodstatnění v tom smyslu, že USA již jednou požadovaly vybudování prvků tzv. protiraketové obrany na území ČR. Je nyní opět tento krok připravován?


Pane předsedo vlády, žádáme - v souladu s právním pořádkem ČR - o Vaši jednoznačnou odpověď.


Praha 17. října 2016


Plukovník v.v. Jiří Bureš

předseda Asociace

Vojáci proti válce


PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Petr Schnur, MA

PhDr. Ivan Muller, Ph.D.

předsednictvo

České mírové fórum

______________________________________________________________________


PhDr. František Krejča, člen Národní rady Národní domobrany

pplk. v.v. Ivan Kratochvíl, Českoslovenští vojáci v záloze za mír

Ing. Karel Janko, předseda České strany národně socialistické

Zbyněk Štěpán, předseda Národní prosperity

Radka Kopecká - Zemanová, Institut slovanských strategických studií

Ing. Miloslav Dědek, prognostik

Michal Plecitý, fotograf

PhDr. Vladimír Pelc, politolog


_______________________________________________________________________________________


Text byl publikován též zde:

http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/jak-bude-premier-reagovat-na-snahy-usa-aby-v-cr-byla-vojenska-zakladna-otevreny-dopis.html


a zde:

http://www.novarepublika.cz/2016/10/otevreny-dopis-premierovi-jak-bude.html#more


a zde:

https://csvvz.cz/1249-2/


a zde 13:06

https://www.youtube.com/watch?v=dpYju3ThUscHlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page