top of page

Projev Karla Janka v Praze dne 28.10.2016


Vážené dámy a pánové. Vážení přátelé.


Sešli jme se dnes na tomto historickíém místě, kudy kráčely dějiny našeho národa, vlasti i státu. Je to již 98 let, kdy se český národ po staletí poroby a germanizace osamostatnil a společně se Slováky ustavil Československou republiku. Skláním se dnes před jeho vytrvalostí, národním cítěním a tisíciletým bojem za svá občanská práva. Svoboda Evropské kultury spočívá právě v tom, že máme práva- občanská práva!


V této souvislosti chci připomenout Evropskou unií nám vnucenou Deklaraci lidských práv, nadřazenou naší národní legislativě. V době, kdy se o ní u nás jednalo, jsem tento rozdíl nevnímal. Podle ní má ale kdejaký muslimský přivandrovalec větší práva, než kterýkoliv náš občan. Odmítám tuto deklaraci akceptovat, protože je to rasismus naruby a dělá z nás otroky. Jsem občan této republiky a mám své občanské povinnosti a občanská práva.


V tomto směru je třeba vytvářet trvalý a jednotný tlak všech vlasteneckých sil i veřejnosti na naši vládu, aby pochopila oprávněnou vůli našeho lidu vyplývající z ústavy České republiky. Stejné je to i s dalšími zákony té fašistické bruselské administrativy, za jejíž jednáním cítím snahu po zglajšaltování evropských národů a vytvoření Kalergiho uni-evropana.


My odpůrci těchto nových pořádků jsme nazýváni xenofoby a extremisty.


V prvém případě jde o zcela záměrně zkreslený výklad toho slova, ve druhém případě o nálepku a způsob, jak nás umlčet.


Byli snad naši buditelé Jungmann, Palacký, Tyl, Havlíček, Neruda, ....extremisty, když se prali za občanská práva našeho národa? Byli snad Masaryk, Beneš, Štefánik, Šrobár, Kramář, Klofáč a další extrémisty, když usilovali o svéprávnost českého a slovenského lidu ve vlastním státě? Jsme my extrémisty, když usilujeme o jeho suverenitu ? a je nás v tomto státě drtivá většina! NE! Jen hájíme odkaz a dědictví našich předků.


Hájíme zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku svou i hrob svůj, matku svou, vlast jedinou i v dědictví nám danou, šírou tu zemi, zemi jedinou.


Vážení přátelé!

Toto shromáždění bylo svoláno nejen za účelem připomínky 98.výročí vzniku Československa, ale je i manifestací za mír. Je toho skutečně třeba. Zbraněmi se haraší na všech světových stranách a zvláště v Evropě. Proti tomu je třeba důrazně vystupovat a toto nebezpečí eliminovat. Nikdo si v předvečer 1. i 2. světové války nemyslel, co přijde v následujících dnech a rocích. Nejsme to ovšem my Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Jihoslované a další, kdo dnes stupňuje válečnou psychózu. Jsou to především Spojené státy a jejich západní spojenci prostřednictvím NATO. Pokud jsem bruselskou administrativu nazval fašistickou organizací, je NATO zločinecká organizace. Viděl jsem vybombardované Srbsko a vím, o čem hovořím. Dnešní Rusko obkličují vojenské jednotky Spojených států a trvale usilují o jeho likvidaci resp. zotročení. Proč?


Tento vrcholně monopolistický stát nutně potřebuje expandovat za účelem získání surovin, energií, levných pracovních sil a odbytišť pro svojí produkci. A na tom parazitovat. Pokud neexpanduje, zhyne! Je to zákonité a tento zákon, stejně jako hospodářské krize má monopolní kapitalizmus zapsaný ve své DNA. Připomenul bych, že v 1. světové válce profitovaly Spojené státy na Evropě na dodávkách potravin, v 2. světové válce na dodávkách zbraní. Ve svých monopolistických zájmech by spustili i 3. světovou, kdyby nebylo jaderných zbraní a následovně nehrozila světová apokalypsa. Tak na tom pracují vývozem "svojí" demokracie! Lež, manipulace, lobizmus, korupce, liberalizace, - to jsou rodné sestry této jejich demokracie. A k nim patří i pražská kavárna a vlastizrádné neziskovky.


Jak jsem již navrhoval na minulých demonstracích, spojme své síly v odporu proti válce, proti řízené imigraci, proti manipulaci s naší zemí, manipulaci s našimi zákony a našim lidem, spojme své síly proti naší pochybné vládě i parlamentu. Pryč s vládou, která zaprodává náš národ ! Vystupme z té prohnilé, profláklé, finanční oligarchií a nadnárodním kapitálem zkorumpované Evropské unie a utvořme na bázi Višegrádu Novou unii od Baltu až po Jadran. Jsem národní socialista a vždy budu hájit a preferovat to naše. Je totiž smutnou skutečností, že se politika Bruselu podstatně rozchází se zájmy svých občanů, že ignoruje hlasy menších států a ve stávající podobě je nereformovatelná! Ještě více Bruselu, a nepůjde zde žít.


Ti, kdo se dnes hájí státní suverenitu, jsou občané bývalé východní Evropy, bránící nabytou svobodu, kulturu, prostou existenci a tím i svoji zemi. Pryč z této unie!


Ať nadále žije naše Česko a bratrské Slovensko! Ať žijí svobodné národy Evropy!


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page