top of page

Zpráva o demonstraci 17. listopadu 2016 na Palackého náměstí v Praze


Demonstrace se konala na náměstí a před památníkem František Palackého – kterého jeho současníci vznešeně nazývali: Otec národa.


František Palacký byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví – viz jeho slavné Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě.


Pomník Františka Palackého je z roku 1912 a v době svého vzniku symbolizoval úspěšnou emancipaci českého národa a jeho cestu k vlastní státnosti. Základní kámen pomníku byl položen ve výročí stých narozenin Františka Palackého roku 1898. Za německé okupace byl roku 1942 rozebrán a sochy měly být zničeny, ale pouze a jen díky osobní statečnosti Čecha – pana Břetislava Zemana - se sochy podařilo ukrýt v odlehlé ohradě mezi plevelem a po válce mohly být opraveny a znovu instalovány.


S druhou světovou válkou také souvisí dnešní den - Mezinárodní den studentstva, který je připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v roce 1939 v tehdejším Protektorátě Čechy a Morava. Smrt studenta Jana Opletala vyvolala demonstrace a masové protesty proti okupaci, jichž se se zúčastnily tisíce lidí.


O 50 let později – tedy 17.11.1989 – se v Praze odehrála jedna z prvních barevných revolucí – tzv. sametová. Původně se ale nejednalo o nic spontánního – jako v roce 1939 – ale jednalo se o pečlivě připravený státní , politický a ekonomický převrat. Impulsem pro demonstrace tehdy byla falešná smrt falešného studenta Martina Šmída. A právě tato faleš a podvod je symbolem pro uplynulých 27 let.


V současné době znamená pokrok v politice prakticky všude na světě jedině vývoj směrem k předání moci nad řízením státu občanům a k odebrání moci těm, kteří jí mají příliš mnoho a zneužívají ji ke svým vlastním cílům. Jiná cesta není. Národ je nejširší entita, se kterou jsou lidé schopni se smysluplně ztotožnit. Proti obhajobě společenských a národních zájmů i proti vlastenectví se útočí jako proti nacionalismu. Evropská elita tvrdí, že národy jsou příčinou válek, avšak příčiny válek jsou úplně jiné.


Náš národ má přirozené a nezadatelné právo na svoji historii, na tradice, které po staletí budoval a opečovával, a na kulturu, kterou pěstoval. My, dnes žijící příslušníci tohoto národa, máme odpovědnost vůči tisícům a tisícům mrtvých vojáků a civilistů, kteří ve jménu záchrany naší země zemřeli v minulosti. A my, dnes žijící příslušníci tohoto národa, máme odpovědnost vůči tisícům a tisícům těch, kteří přijdou po nás!


V dnešní době - vzhledem ke krizi, do které se Evropa dostala - je nezbytné nově položit jednoznačné základní stavební kameny budoucího vývoje našeho národního společenství.


My, účastníci dnešního setkání Aliance národních sil, deklarujeme, že suverénem v naší zemi je český a moravský lid této země, lid, který je potomkem generací, které bojovaly za jeho národní, lidské a občanské osvobození.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Svobodné rádio 17.11.2016 Přenos demonstrace na Palackého náměstí

ZDROJ ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=7U2shp6MKSU

Svobodné rádio 17.11.2016 Kulatý stůl - zhodnocení 17. listopadu.

ZDROJ ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=keVuR-KAfeo


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page