top of page

Projev Ing. Petra Ježka, Ph.D. na demonstraci ANS dne 17.11.2016


Místopředseda České strany národně sociální hovořil o nutnosti zvolit si cestu - buď pokračovat trpně a útrpně k socioekonomické degradaci nebo si zvolit novou cestu k nezávislé a stabilní společnosti hrdých vlastenců milujících, zvelebujících a bránících svou vlast a její řád.


Hovořil o chaosu, který zde vládne, o nedostatku zdrojové stability, o úplatku v podobě evropských dotací, kterými je naše elita úspěšně uplácena, aby si nechala vnutit nesmyslné zákony EU a jejím prostřednictvím ještě nesmyslnější smlouvy se SSA, jejíž elita doposud ovládá tu v EU.


Hovořil o nutnosti nebát se, nekrást, hájit mravní principy a žít podle nich, reformovat Ústavu na základě těchto mravních principů a ty plně promítnout v navazujícím právním systému a ten zjednodušit tak, aby mu všichni lidé jasně rozuměli.


Hovořil o tom, že bez odpovědné práce není ani bezpečná svoboda, o tom, hrozba rozpuštění a vypuštění nikoli JC, ale českého národa (obdobně i další slovanské národy) je naléhavá stejně jako obrovské riziko socioekonomické katastrofy v důsledku systémové nestability světového finančního, biosférického (ekologického), energetického a především humánního systému. Války, ničení, agresivita, bezohlednost, neodpovědnost - to je pět základních znaků zvířecí psychiky v nás (v mnoha našich spoluobčanech).


Řekl, že Aliance NS volá po zvelebování lidské psychiky, jejímiž znaky jsou mírumilovnost, tvoření, obranyschopnost, ohleduplnost a odpovědnost.


"Pracujme usilovně na nové Ústavě a na všeobecném referendu, které je legální cestou k ní a k zásadním změnám pro nadějnou budoucnost. Brzdit zadlužení vlasti nestačí, je nutné konečně dostat ty nejlepší z nás ke kormidlu strategického řízení a společně se pak bez bázně pustit do čestné práce pro vlast a pro ty, kteří přijdou po nás. Nezadlužujme se, protože dluhy jsou otroctvím. Nepodléhejme kultu Zlatého telete, neboť dobře být je více než hodně mít. Společné dílo je velká věc hodná opravdových lidí, zvířata toto kromě instinktivní činnosti nezvládají.


Učme se DVTR a KSB, abychom díky rozšířené terminologii pochopili podstatu globálního řízení a mohli tak budovat a hájit bezpečnou společnost. Podporujme poctivé podnikání a braňme tomu falešnému. Požadujme po státu, aby převzal a spravoval všechny národní přírodní zdroje a jejich distribuční systémy. Používejme svobodné operační a informační systémy, aplikace a nástroje.


Buďme ale především lidmi, kteří jsou hodni odkazu našich úctyhodných předků, kteří vyvzdorovali tuto zem na rakousko-uherské monarchii. Straňme pravdě jako Jan z Husi, protože lží se zahaluje Zlo. Buďme stateční, zbabělců je v Parlamentu dost. Nedopusťme, aby naši synové a dcery, vnukové a vnučky, přátelé a jejich přátelé, mravní lidé a celé naše společenství bylo rozerváno na kusy jen díky naší pasivitě a neochotě říkat a psát nepohodlnou pravdu. Pohodlí plodí degeneraci a záhubu v bolestech, nepohodlí otužuje a samo si hledá fyzické i duševní zdraví.


Jsme ti, kteří příští rok mohou začít měnit náš svět k lepšímu, když potáhneme za jeden provaz. Svatoplukovy pruty budiž pro nás mementem."

______________________________________________________________________ Ing. Petr Ježek, Ph.D., hovořil spatra, protože to, co ví a cítí, nemusel číst.


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page