top of page

Stanovisko ANS k výzvě Norberta Naxery k jejímu bojkotu


Dne 16.11. 2016 začal JUDr. Norbert Naxera vyzývat písemně k bojkotu Aliance národních sil.


Nejenže ve své agresivní výzvě používá naprosto lživé argumenty o konkrétních lidech a politických stranách, které s ANS spolupracují, ale na závěr svého drzého výplodu uvádí toto: „Chtěl bych je (zástupce některých politických stran a spolků) proto vyzvat, aby z Aliance vystoupili a přidali se k iniciativě Vlast, neboť zůstat v Alianci je ztráta času, energie a peněz, které by se daly věnovat na smysluplnější činnost.“


Prohlašujeme, že z ANS nebyl nikdo vyloučen, protože se jedná zatím o neformální sdružení. Již v loňském roce byly opakovaně oslovovány strany alternativní politické scény a také různé spolky a jednotlivci a seznamovány s návrhem projektu ANS. Od března letošního roku již probíhala v rámci ANS intenzívní jednání se všemi zástupci alternativní politické scény, kteří byli ochotni jednat. Postupně jsme však odstoupili od spolupráce s některými konkrétními lidmi a DSZ. RSČMS, Sjednocení, ČSR a Národní obroda zase opustily ANS.


Co se týče konkrétních lidí, důvody jsou následující: v rámci ANS prostě není místo na osobní urážlivé a pomlouvačné útoky vůči komukoliv. Sympatizanti ANS, kteří se snaží přiložit ruku k dílu, to dělají dle svých nejlepších schopností a možností. Naprosto odmítáme jednat s lidmi, kteří útočí na své kolegy a veřejně je pomlouvají rozesíláním hromadných emailů nebo komentáři na facebooku nebo obvoláváním redakcí alternativních médií s pomluvami a podobně.


Zástupci RSČMS neustále útočili na ANS kvůli její údajné spolupráci s KSČM - což je nesmysl, vyplývající již ze samé podstaty struktury ANS.


Mgr. Aleš Hemer (Sjednocení) a Jiří Černohorský (Čest svoboda a respekt) odmítli spolupráci také z důvodů údajné spolupráce ANS s KSČM.


Národní obroda také zcela nelogicky vyčítala ANS spolupráci s KSČM a navíc nesouhlasila s bodem programu ANS - se zabráněním plánovaným sudetoněmeckým restitucím.


DSZ byla zvána na všechny akce ANS i na její kulaté stoly. Ze strany ANS byla také výrazně podporována v krajských volbách. Zástupci DSZ se jednání ANS zúčastňovali vždy, ale patrně pouze jako "agenti", kteří detailně kopírovali "know-how" ANS, aby vždy druhý den po kulatém stole ANS vydávali vše za "své" v rámci jejich projektu Vlast. A jako vrchol drzosti, začal zástupce DSZ JUDr. Norbert Naxera vyzývat stávající sympatizanty ANS k tomu, aby ANS opustili a přidali se k projektu Vlast.


JUDr. Norbert Naxera je věčný politický turista a společně s JUDr. Josefem Hörlem, který mimochodem kandidoval do Senátu za ČSNS, která je jednou z vůdčích sil ANS, plivou na každého především proto, že s nimi nikdo, kdo je pozná, nechce (a v podstatě to ani není možné) spolupracovat.


Navzdory všem útokům však přejeme projektu Vlast (s centrem v Klenčí pod Čerchovem) jen to nejlepší, a to i přesto, že se de facto snaží národním zájmům škodit.


Za ANS:


Ing. Karel Janko, předseda ČSNS

Zbyněk Štěpán, předseda Národní prosperity

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Českého mírového fóra

______________________________________________________________________


Sympatizanti ANS jsou uvedeni zde:

http://www.aliancens.cz/single-post/2016/11/12/T%C5%99et%C3%AD-kulat%C3%BD-st%C5%AFl-ANS-se-konal-v-Praze-dne-12-11-2016Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page