top of page

Ústava ČR je v rozporu se zájmy státu i národa


Politici nám lžou celé 23 roky od vzniku České republiky v roce 1993. Naše ústava škodí především našemu národu a jeho zájmům. Mezinárodní smlouvy mají přednost, i když škodí naší zemi a lidem. Politici se zaprodali a 23 roky lžou a mlží. Mají strach přiznat svůj největší zločin – ústavu, kterou svůj národ zotročili, do té doby, dokud bude tato ústava v platnosti.


Proto přichízime s výzvou „Změňme ústavu!“. Změňme ji zákonodárně, než přijde na řadu silové řešení, až si národ uvědomí, že couvat už nemá kam..


Inspirovaly nás akce ruské organizace NOD (Nacioanalno osovoboditelnoje dviženie – Národní osvobozenecké hnutí) jehož vznik inicioval ruský prezident Vladimír Putin. Dne 4. listopadu proběhla demonstrace na podporu referenda ke změně ústavy. Tato demonstrace se připravovala v době, kdy bylo ještě před volbami, takže nikdo nemohl mít jistotu, že Jednotné Rusko získá skutečně 3/5 většinu ve Státní Dumě (ruském parlamentu).


Znění článku 10, Ústavy ČR, je psané jako přes kopírák jak u nás, tak v Rusku, a tak i v dalších zemích bývalého Východního bloku: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.


Znamená to, tedy, že ani české soudy nejsou suverénní a mají západní řízení. Znamená to rovněž, že jakékoli krizové a degradační tendence, přijaté na Západě, se musí stát automatickými českými právními normami? Jednopohlavní sňatky, juvenilní justice, šíření geneticky upravených potravin, kontrola rodin – vše je (podle tohoto článku) Česká republika POVINNA ZÁKONODÁRNĚ ZAČLENIT DO SVÉHO PRÁVNÍHO SYSTÉMU! Jen proto, že z jiných důvodů byla podepsána JEDNOU nějaká smlouva. Pak už si otrokář může vymýšlet, co chce, protože čeští politici nemají ony pověstné „koule“ na to aby řekli lidem pravdu a ústavu změnili.


Například systém juvenilní justice je u nás zaveden novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí (č. 401/2012) platnou od ledna 2013. Tato novela zavádí státní dozor nad výchovou všech dětí žijících v ČR. Novela byla přijata pod tlakem mezinárodních institucí: Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva, Dětského fondu OSN a Evropské komise. Za vzor tu byla postavena právě Velká Británie, která s oblibou odnímá děti slovenským a českým rodičům v Anglii, stejně jako ostatním Slovanům či lidem ze zemí Střední a Východní Evropy.


Jakýkoli pokus o vymanění se z těchto pro republiku a český národ nevýhodných a tudíž vlastizrádných smluv je z podstaty v rozporu se stávající ústavou, a tedy PROTIÚSTAVNÍ. Je evidentní, že jde o otrockou ústavu, takže pro získání zpět svrchovanosti je nutné ji změnit.


Za největší zločin všech našich politiků této země proto nepovažujeme ty dílčí kroky, ať jsou jakkoli vlastizrádné. Ať už jde o různé privatizace, restituce, včetně té takzvané církevní. Nejde ani o ty průjezdy amerického šrotu přes naši zem, či chystané budování základen cizích armád na našem území, aby z nás udělaly živý štít v případném, a národem nechtěném konfliktu s Ruskem.


JE TO V PRVNÍ ŘADĚ ÚSTAVA NAŠÍ ZEMĚ, JEJÍŽ OTROCKÉ ZNĚNÍ NEMĚLI NAŠI POLITICI NIKDY DOPUSTIT! A když už to dopustili, tak měli za tohoto vývoje situace, kdy byl celý národ ožebračen nevýhodnými smlouvami, nás informovat, že jim to ukládá naše otrocká ústava a změnit ji. Měli říct: Nechtějte referendum, je nám stejně nanic, protože ústava je rozhodující a je proti zájmům naši země. NESTALO SE!


Ryby jsou proti politikům užvatlaná stvoření – pravda zůstala skrytá 23 roky


Slyšeli jste ale někdy politiky mluvit o nějaké takové boudě ušité na národ? Já ne! Ani KSČM do letošního roku nepodala jediný návrh na vystoupení ČR z NATO či EU. Proč? Odpověď je nasnadě – VĚDĚLI O TOM! Věděli, a přesto mlčeli a nekonali. Z toho, a především z toho obviňujeme naše politiky, že věděli, co tato ústava skrývá, a přesto nedělali nic – ani pro svou zem, ani pro svůj národ! Sloužili Západu a pomáhali mu bezostyšně olupovat svou zem a ohlupovat národ.


Pamatujte lidé! Až se jednoho dne budou politici a jejich pomahači zodpovídat za své skutky, budou se odvolávat právě na tuto Ústavu. Ale byli to právě oni, politici, kdo to mohli změnit. JEDINĚ ONI, ale kašlali na celý národ – jim bylo dobře. Polehčující okolnosti proto pro politiky nemohou existovat!


Politici se národu vysmívají. Veškerá referenda k vystoupení ze zločineckých organizací jako je NATO nebo EU – jsou právě kvůli politikům protiústavní


VĚŠKERÉ SNAHY O REFERENDUM, VŠECHNY POŽADAVKY NA REFERENDUM JSOU TRAGICKOU GROTESKOU! NADŘAZENOST MEZINÁRODNÍCH SMLUV MÁME ZAKOTVENU V ÚSTAVĚ!!!


A TUTO ÚSTAVU JE TŘEBA CO NEJRYCHLEJI ZMĚNIT!


Čeká nás těžký rok, který zbývá do voleb. Musíme získat do Poslanecké sněmovny tolik vlasteneckých zákonodárců, abychom dokázali vytvořit 3/5, tedy ústavní většinu. Jen tak totiž můžeme změnit ústavu.


Proto vyzýváme všechny vlastence, NE NÁCKY – ale občany i politické neparlamentní vlastenecké subjekty. SPOJME UŽ KONEČNĚ SVÉ SÍLY V POLITICKÉM BOJI, ABYCHOM MOHLI ZMĚNIT ÚSTAVU. Abychom mohli získat zpět svobodu ne pro loupeživé a chamtivé cizozemce, ne pro naše rozežrané politiky a jejich kamarády či lokaje,ale pro naši zem a pro náš národ, tedy pro nás!

______________________________________________________________________


Radmila Zemanová-Kopecká Předsedkyně Institutu slovanských strategických studiíPředsedkyně Společnosti česko-ruského přátelství


ZDROJ ZDE:

http://www.isstras.eu/cs/2016/11/23/ustava-cr-je-v-rozporu-se-zajmy-statu-i-naroda/


Hlavní články
Nejnovější články
Achiv
Vyhledat podle témat
Zatím žádné štítky
Sledujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page